เพิ่มเงินให้ อสม จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท

เสนอแล้วเพิ่มเงินให้ อสม.

เสนอเพิ่มเงินให้ อสม
เสนอเพิ่มเงินให้ อสส / อสม

จากข่าวแนวหน้าขอสรุปดังนี้ครับ

ส.ส. สิระ พรรคพลังประชารัฐ ชื่นชม อมส.ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการต่อสู้และรับมือกับโควิด จนทั่วโลกให้การชื่นชม

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

  • อสม. มีจำนวน 1.04 ล้านคน
  • ผลตอบแทน 1,000 บาท/ เดือน

จึงเสนอต่อรัฐบาลว่า ให้เพิ่มจากเดือนให้เงินละ 1 พัน เป็น  4 พันบาท

เผยว่า “ผมคิดว่า อสม.เปรียบเสมือนหมอประจำบ้าน มีสถานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รัฐเทียบเคียงกับผู้ช่วยแพทย์ หรือ แพทย์ประจำตำบล หากกำหนดภารกิจให้ชัดเจน มีการอบรมให้มีความเข้าใจทางด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และการวินิจฉัยเบื้องต้น จะช่วยให้การดูแลสาธารณสุขพื้นฐานให้กับประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนลง และจะแก้ปัญหาคนไข้ล้นเตียงลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ด้วย”

ข้อมูลเพิ่มเติม

อสม.  คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

  • ก่อตั้งเมื่อ 2520
  • ถูกคัดเลือกจากคนในหมู่บ้าน
  • ปี2520-2552 ไม่ได้รับเงินตอบแทน
  • อดีตนายก อภิสิทธิ์ เริ่มจ่ายค่าตอบแทน 600 บาท/เดือน
  • นายกประยุทธ์ เพิ่มเป็น 1,000 บาท/เดือน
  • การได้ค่าตอบแทนทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้รับการร้องจาก อสม.

 

ขอบคุณข่าวจาก

ข่าวจากแนวหน้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ครม อนุมัติเพิ่มค่าเสี่ยงภัย อสม อีก 1500 บาท แบ่งจ่ายเดือนนี้รับ 18 ส.ค. 64

เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน

ครม. อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน หรือค่าเสี่ยงภัย อสม เพิ่มอีก 3 เดือน รับเดือนละ 500 บาท ตั้งแต่ กรกฏาคม – กันยายน (รวมแล้วรับ 1,500 บาทต่อคน)