เงินสงเคราะห์ อสม. รอบเดือนธันวาคม 4 แสนบาท

เงินสงเคราะห์ อสม หรือ ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. ประจำเดือนธันวาคม ออกแล้ว

ประชาสัมพันธ์จาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (อสม.)

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

 • มีสามาชิก 801,998 คน
 • มี อสม. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 35,595 คน
 • เดือนนี้สมาชิกจะถูกหัก 209 บาท
 • สมาชิกลาออก 44 คน
 • มีผู้ที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์แล้ว 3,411 ราย
 • เดือนนี้ได้รับเงิน 418 ราย
 • มอบให้รายละ 400,999 บาท

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เตรียมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้นปี 64

คุณสมบัติผู้จะสมัคร ฌกส.

 1. เป็นสมาชิก อสม. ตามระเบียบ
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือ บรรลุนิติภาวะ
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ
 5. มีสุขภาพแข็งแรง

สถานที่รับสมัครรับเงินสงเคราะห์ อสม.

 • รพ. สต. ใกล้บ้าน

ท่านสามารถเขียนใบสมัครพร้อมกับแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ธกส. เพื่อใช้รับเงินค่าป่วยการ และค่าสมัคร 100 บาท ที่ รพ. สต.ได้ครับ

*ต้องใช้บัญชีธนาคาร ธกส. เท่านั้น

เงินสงเคราะห์อสม เดือนธันวาคม
เงินสงเคราะห์อสม เดือนธันวาคม

กว่าจะเป็น ฌกส อสม

การขับเคลื่อนระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย กว่าจะมาถึงทุกวันนี้

 • 28 พ.ย. 2562 – จัดตั้งเป็นสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย
 • 2 ธ.ค. 2562 – เปิดรับสมาชิกกลุ่มแรกๆ
 • 9 ธ.ค. 2562 – ประชุม คณะกรรมการ ฌกส.
 • ตลอดเดือน ธ.ค. 62 – ประชาสัมพันธ์ผ่านสือต่างๆ
 • 13 ม.ค. 2563 – ประชุมใหญ่สามัญ และเปิดสำนักงาน ฌกส.
 • 15 ม.ค. 2563 – เริ่มหักเงินรอบแรก เป็นค่าบำรุงสมาชิกรายปี 25 บาท/ปี
 • เริ่มคุ้มครองสิทธิ์

สมาชิก ฌกส.

 • พฤศจิกายน 801,998 คน
 • ตุลาคม 750,000 คน
 • กันยายน 726,000 คน
 • สิงหาคม 700,001 คน
 • กรกฏาคม 652,676 คน
 • มิถุนายน 552,676 คน
 • พฤษภาคม 464,087 คน
 • เมษายน 414,252 คน

*สำหรับเดือนนี้เงินเดือนอสม. (เงินค่าป่วยการ) ออกวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,000 บาท และ เงินค่าตอบแทนอีก 500 บาทจะโอนให้ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 จำนวน 500 บาท

โดยธันวาคมท่านจะได้รับเงินเดือน อสม รวมทั้งสิ้น 1,500 บาท

เวลาโอนเงินเดือนอสม.

เวลาโอนเงินค่าป่วยการให้ อสม. อาจจะช้าหรือเร็วแต่ละคนจะไม่เท่ากันครับ แนะนำให้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้จะดีมาก

 • 1.40 – ธนาคารกสิกรไทย
 • 2.10 – ธนาคาร ธกส.
 • 2.20 – ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 3.00 – ธนาคารออมสิน
 • 3.00 – ธนาคารกรุงเทพ
 • 3.10 – ธนาคารกรุงไทย
 • 3.40 – ธนาคารกรุงศรี, ทหารไทย, ธนชาต
 • ธนาคารอื่นๆ จะทยอยโอนภายในวันนั้นๆ

ติดต่อสอบถาม :
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌอส อสม)
โทรสอบถาม 02 193 7000
เว็บไซต์ อสม. / เพจเฟสบุ๊ค สมาคม

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม อนุมัติเพิ่มค่าเสี่ยงภัย อสม อีก 1500 บาท แบ่งจ่ายเดือนนี้รับ 18 ส.ค. 64

เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน

ครม. อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน หรือค่าเสี่ยงภัย อสม เพิ่มอีก 3 เดือน รับเดือนละ 500 บาท ตั้งแต่ กรกฏาคม – กันยายน (รวมแล้วรับ 1,500 บาทต่อคน)