เงินสงเคราะห์ อสม. รอบเดือนธันวาคม 4 แสนบาท

อัปเดต :

เงินสงเคราะห์ อสม หรือ ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. ประจำเดือนธันวาคม ออกแล้ว

ประชาสัมพันธ์จาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (อสม.)

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เตรียมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้นปี 64

คุณสมบัติผู้จะสมัคร ฌกส.

 1. เป็นสมาชิก อสม. ตามระเบียบ
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือ บรรลุนิติภาวะ
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ
 5. มีสุขภาพแข็งแรง

สถานที่รับสมัครรับเงินสงเคราะห์ อสม

ท่านสามารถเขียนใบสมัครพร้อมกับแนบสำเนาบัญชีธนาคาร ธกส. เพื่อใช้รับเงินค่าป่วยการ และค่าสมัคร 100 บาท ที่ รพ. สต.ได้ครับ

*ต้องใช้บัญชีธนาคาร ธกส. เท่านั้น

เงินสงเคราะห์ อสม เดือนธันวาคม
เงินสงเคราะห์ อสม เดือนธันวาคม

กว่าจะเป็น ฌกส อสม

การขับเคลื่อนระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย กว่าจะมาถึงทุกวันนี้

สมาชิก ฌกส.

*สำหรับเดือนนี้เงินเดือนอสม. (เงินค่าป่วยการ) ออกวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,000 บาท และ เงินค่าตอบแทนอีก 500 บาทจะโอนให้ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 จำนวน 500 บาท

โดยธันวาคมท่านจะได้รับเงินเดือน อสม รวมทั้งสิ้น 1,500 บาท

เวลาโอนเงินเดือนอสม.

เวลาโอนเงินค่าป่วยการให้ อสม. อาจจะช้าหรือเร็วแต่ละคนจะไม่เท่ากันครับ แนะนำให้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้จะดีมาก

 • 1.40 – ธนาคารกสิกรไทย
 • 2.10 – ธนาคาร ธกส.
 • 2.20 – ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 3.00 – ธนาคารออมสิน
 • 3.00 – ธนาคารกรุงเทพ
 • 3.10 – ธนาคารกรุงไทย
 • 3.40 – ธนาคารกรุงศรี, ทหารไทย, ธนชาต
 • ธนาคารอื่นๆ จะทยอยโอนภายในวันนั้นๆ

ติดต่อสอบถาม :
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌอส อสม)
โทรสอบถาม 02 193 7000
เว็บไซต์ อสม. / เพจเฟสบุ๊ค สมาคม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง