osm-oss-add-money-500

หมดตี๋ สาธิต ปิตุเตชะแจ้งข่าว ครม อนุมัติเงินค่าป่วยการ อสมแล้วอีก 3 เดือน

ขยายจ่ายงินค่าตอบแทนให้ อสม อสส เมษายน ถึง มิถุนายน