อนุมัติแล้ว ค่าตอบแทน อสม รับเพิ่มอีก 1,500 บาท (แบ่งจ่าย)

พร้อมจ่ายค่าตอบแทน อสม / อสส อีก 1,500 บาท

ครม. มีมติเห็นชอบจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส) จำนวน 1,500 บาทโดยใช้วงเงิน 1,575 ล้านบาทจากที่ก่อนหน้านั้นได้จ่ายไปแล้ว 13 เดือน ( กันยายน 63- มีนาคม 64 ) รายละ 500 บาท/เดือน

วันจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม

 • 18 พ.ค. จ่าย 500 บาท
 • 18 มิ.ย. จ่าย 500 บาท
 • 19 ก.ค. จ่าย 500 บาท

โดยผู้ที่เป็น อสม / อสส จะได้รับคนละ 500บาท/เดือน ในรอบเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 64 รวมรับคนละ 1,500 บาท

👍 ตารางโอนเงินค่าป่วยการ อสม 2564

👍 ตัวอย่างเงินสงเคราะห์ อสม จ่ายหลักร้อย ได้หลักแสน

วันโอนเงินให้ อสม / อสส

จากที่มีการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้ อสม / อสส โดยได้จ่ายเป็นจำนวน 6 เดือนแล้วและในวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ครม. ได้มีมติอนุมัติวงเงิน 1,575 ล้านบาทที่จะจ่ายให้กับ อสม และ อสส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 • 22 ก.ย. 63 จ่ายแล้ว 3,500 บาท (เหมารวม มี.ค. – ก.ย. 63 รวม 7 เดือน)
 • 18 พ.ย. 63 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 18 ธ.ค. 63 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 18 ม.ค. 64 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 18 ก.พ. 64 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 18 มี.ค. 64 จ่ายแล้ว 500 บาท
 • 21 เม.ย. 64 จะจ่าย 500 บาท 

อสม อสส ที่เข้าเกณฑ์ได้รับค่าตอบแทน

 • อสม จำนวน 1,039,729 คน
 • อสส จำนวน 10,577 คน
 • ต้องปฏิบัติหน้าที่ อสม / อสส ก่อนถึงจะได้รับค่าตอบแทน
หมดตี๋ สาธิต ปิตุเตชะแจ้งข่าว ครม อนุมัติเงินค่าป่วยการ อสมแล้วอีก 3 เดือน
เพิ่มเงินค่าตอบแทนให้ อสม อสส อีก 1500 บาท (แบ่งจ่าย)
กรมประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว ครม ไฟเขียวมอบเงินค่าตอบแทนให้อสม อีก 3 เดือน
จ่ายค่าตอบแทนให้ อสม อีก 500 บาท/เดือน
พร้อมมอบเงินให้ อสม อสส เพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีก 500 บาท นาน 3 เดือน
ครม อนุมัติเงินให้ อสม อสส อีก 500 บาท x 3 เดือน
อสม เตรียมรับเงินค่าตอบแทนอีกคนละ 1500 บาท
รัฐบาลอนุมัติค่าตอบแทนให้กับ อสม และ อสส

อ้างอิง 1, อ้างอิง 2, อ้างอิง 3

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม อนุมัติเพิ่มค่าเสี่ยงภัย อสม อีก 1500 บาท แบ่งจ่ายเดือนนี้รับ 18 ส.ค. 64

เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน

ครม. อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน หรือค่าเสี่ยงภัย อสม เพิ่มอีก 3 เดือน รับเดือนละ 500 บาท ตั้งแต่ กรกฏาคม – กันยายน (รวมแล้วรับ 1,500 บาทต่อคน)