วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สรุปเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ได้ที่ไหน 2564

จากที่มีกระแสข่าวของกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 โดยใช้สถานะที่ลงทะเบียนเบื้องต้นเป็น ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธ.ก.ส.) เป็นต้น

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปลายปี 2564
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

ไทม์ไลน์เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนเก่าก็ต้องลงทะเบียนในรอบใหม่ด้วย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ที่ไหนบ้าง?

ตามข่าวก่อนหน้านี้ขอสรุปสถานที่ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้ครับ

  1. สำนักงานคลัง 76 จังหวัด
  2. สำนักงานเขตกรุงเทพฯ 50 เขต
  3. สาขาธนาคารออมสิน
  4. สาขาธนาคารกรุงไทย
  5. สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*สำหรับพื้นที่ห่างไกลรอพิจารณาตามความเหมาะสม

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้องการได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การจัดสรรสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงต้องให้ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมุลที่จำเป็นมากขึ้น และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นยันตัวตนในวันลงทะเบียน ด้วย

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันลงทะเบียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไดก็ได้
  4. เอกสารอื่นๆ

โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

เอกสารที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองมาแสดงต่อพนักงานที่จุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วย

เสียบบัตรประจำตัวประชาชนเเข้าเครื่อง เพื่ออ่านข้อมูลส่วนบุคคล
เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่อง

เอกสารที่ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน

ท่านจะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านที่ท่านอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน (จะต้องมีชื่อท่านปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้านด้วย)

แก้ไขใหม่

คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนในการตัดสิน
คลังเตรียมใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนในการให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เอกสารที่ 3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการทางด้านการเงิน ท่านจะต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ เช่น หากท่านมีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ก็ให้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นต้น

เอกสารที่ 4 เอกสารอื่นๆ

สำหรับผู้พิการท่านสามารถมอบอำนาจให้ญาติหรือคนอื่น มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ แต่ต้องเตรียมเอกสาร เช่น

หรือในกรณีอื่นๆ อาจจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม

โฆษกรัฐบาลเผย คลังตอบรับข้อสั่งการนายกฯ เตรียมเปิดให้้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
โฆษกรัฐบาลเผยว่าคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่แล้ว

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป