สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

สรุปเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ได้ที่ไหน 2564

แชร์

ส่งไลน์

จากที่มีกระแสข่าวของกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 โดยใช้สถานะที่ลงทะเบียนเบื้องต้นเป็น ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธ.ก.ส.) เป็นต้น

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปลายปี 2564
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

ไทม์ไลน์เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนเก่าก็ต้องลงทะเบียนในรอบใหม่ด้วย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ที่ไหนบ้าง?

ตามข่าวก่อนหน้านี้ขอสรุปสถานที่ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้ครับ

  1. สำนักงานคลัง 76 จังหวัด
  2. สำนักงานเขตกรุงเทพฯ 50 เขต
  3. สาขาธนาคารออมสิน
  4. สาขาธนาคารกรุงไทย
  5. สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*สำหรับพื้นที่ห่างไกลรอพิจารณาตามความเหมาะสม

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้องการได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การจัดสรรสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงต้องให้ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมุลที่จำเป็นมากขึ้น และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นยันตัวตนในวันลงทะเบียน ด้วย

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันลงทะเบียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไดก็ได้
  4. เอกสารอื่นๆ

โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

เอกสารที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองมาแสดงต่อพนักงานที่จุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วย

เสียบบัตรประจำตัวประชาชนเเข้าเครื่อง เพื่ออ่านข้อมูลส่วนบุคคล
เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่อง

เอกสารที่ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน

ท่านจะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านที่ท่านอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน (จะต้องมีชื่อท่านปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้านด้วย)

แก้ไขใหม่

คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนในการตัดสิน
คลังเตรียมใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนในการให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เอกสารที่ 3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการทางด้านการเงิน ท่านจะต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ เช่น หากท่านมีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ก็ให้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นต้น

เอกสารที่ 4 เอกสารอื่นๆ

สำหรับผู้พิการท่านสามารถมอบอำนาจให้ญาติหรือคนอื่น มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ แต่ต้องเตรียมเอกสาร เช่น

หรือในกรณีอื่นๆ อาจจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม

โฆษกรัฐบาลเผย คลังตอบรับข้อสั่งการนายกฯ เตรียมเปิดให้้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
โฆษกรัฐบาลเผยว่าคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่แล้ว

อ้างอิง 1, 2

เรื่องใหม่ล่าสุด

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ฺ สินเชื่อเพื่อคุณ ให้ลูกค้าเก่า มีรายได้ประจำกู้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ปล่อยให้ลูกค้าเก่าประเภทลูกค้าอาชีพรายได้ประจำ หรือ พนักงานประจำมีเงินเดือนกู้เงินได้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash แอพเงินกู้ถูกกฏหมาย ให้รายละไม่เกิน 60,000 บาท

สินเชื่อแรบบิทแคช สมัครสินเชื่อ rabbit cash กู้เงิน 3,000 – 100,000

คุณสมบัติผู้สมัครแอพเงินกู้แรบบิทแคช สินเชื่อแรบบิทแคชสินเชื่อเงินด่วนสมัครผ่านแอพเงินกู้ rabbit cash วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนนาน