สรุปเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ได้ที่ไหน 2564

จากที่มีกระแสข่าวของกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 โดยใช้สถานะที่ลงทะเบียนเบื้องต้นเป็น ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธ.ก.ส.) เป็นต้น

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปลายปี 2564
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

ไทม์ไลน์เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

 • พ.ย. 62 : ประกาศพร้อมลงทะเบียนต้นปี 2563
 • เม.ย. 63 : เลื่อนลงทะเบียน (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 1)
 • ต.ค. 63 : เลื่อนลงทะเบียน (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 1)
 • ต้น ธ.ค. 63 : พิจารณาเกณฑ์ใหม่
 •  2 ม.ค. 64 : โฆษกคลัง แจ้งว่าเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ต้น ม.ค. 64 : เข้า ครม พิจารณา (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 2)
 • ปลาย ม.ค. 64 : เปิดให้ลงทะเบียน (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 2)
 • 19 ก.พ. 64 : โฆษกคลังชี้แจงพร้อมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จเดือน มี.ค. 64
 • 19 เม.ย. 64 : ประกาศพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนหลังสถานะโควิดคลี่คลาย (เลื่อนเพราะโควิดรอบ 3)
 • 10 ก.ย. 64 : นายกให้กระทรวงการคลังพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่
 • 13 ก.ย. 64 : กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่แล้ว (ยังไม่ระบุวันที่)

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนเก่าก็ต้องลงทะเบียนในรอบใหม่ด้วย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ที่ไหนบ้าง?

ตามข่าวก่อนหน้านี้ขอสรุปสถานที่ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้ครับ

 1. สำนักงานคลัง 76 จังหวัด
 2. สำนักงานเขตกรุงเทพฯ 50 เขต
 3. สาขาธนาคารออมสิน
 4. สาขาธนาคารกรุงไทย
 5. สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*สำหรับพื้นที่ห่างไกลรอพิจารณาตามความเหมาะสม

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้องการได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การจัดสรรสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงต้องให้ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมุลที่จำเป็นมากขึ้น และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นยันตัวตนในวันลงทะเบียน ด้วย

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันลงทะเบียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไดก็ได้
 4. เอกสารอื่นๆ

โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

เอกสารที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองมาแสดงต่อพนักงานที่จุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วย

 • จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนที่มีแถบสีทองเพื่ออ่านข้อมูลส่วนบุคคลในบัตร
 • จะต้องเป็นบัตรประชาชนไม่หมดอายุ ในวันลงทะเบียน
เสียบบัตรประจำตัวประชาชนเเข้าเครื่อง เพื่ออ่านข้อมูลส่วนบุคคล
เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่อง

เอกสารที่ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน

ท่านจะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านที่ท่านอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน (จะต้องมีชื่อท่านปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้านด้วย)

แก้ไขใหม่

 • กระทรวงการคลังจะนำรายชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านมาเฉลี่ยรายได้ เพื่อพิจารณารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ (รอบเก่า คือ พิจารณารายได้เป็นรายบุคคล/ รอบใหม่คือ พิจารณารายได้เฉลี่ยทั่งครองครัว)
คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนในการตัดสิน
คลังเตรียมใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนในการให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เอกสารที่ 3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการทางด้านการเงิน ท่านจะต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ เช่น หากท่านมีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ก็ให้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นต้น

เอกสารที่ 4 เอกสารอื่นๆ

สำหรับผู้พิการท่านสามารถมอบอำนาจให้ญาติหรือคนอื่น มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ แต่ต้องเตรียมเอกสาร เช่น

 • ใบมอบอำนาจ
 • บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาลงทะเบียนแทนท่าน
 • บัตรประจำตัวคนพิการของท่าน

หรือในกรณีอื่นๆ อาจจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม

 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาทะเบียนสมรส
โฆษกรัฐบาลเผย คลังตอบรับข้อสั่งการนายกฯ เตรียมเปิดให้้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
โฆษกรัฐบาลเผยว่าคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่แล้ว

อ้างอิง 1, 2

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤศจิกายน รับ 7 สิทธิ รูดซื้อสินค้าได้ 700 - 800 บาท

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน รับเงินเพิ่ม 700 – 800 บาท

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน รับหลายสิทธิ ครม. เพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 700 – 800 บาท ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

วิธีแก้ไขเมื่อลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

วิธีแก้ไขเมื่อท่านไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะได้เฉพาะผู้ที่ใช้ไฟ้าไม่เกิน 315บาท

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มกราคม 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปลายเดือนมกราคม 2565

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประมาณช่วงต้นปี พ.ศ.2565 คัดคนจนจริงๆถึงจะได้สิทธิ์ ฐานรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564 รับ 7 สิทธิ์ดังนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ตุลาคม 7 รับสิทธิ์พิเศษ

สิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 รับ 7 สิทธิืพิเศษ เงินคืน เพิ่มกำลังซื้อ วงเงินส่วนลด ค่าก๊าซหุงต้ม