สรุปเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ได้ที่ไหน 2564

อัปเดต :

จากที่มีกระแสข่าวของกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 โดยใช้สถานะที่ลงทะเบียนเบื้องต้นเป็น ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธ.ก.ส.) เป็นต้น

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปลายปี 2564
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

ไทม์ไลน์เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนเก่าก็ต้องลงทะเบียนในรอบใหม่ด้วย

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ที่ไหนบ้าง?

ตามข่าวก่อนหน้านี้ขอสรุปสถานที่ ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้ครับ

  1. สำนักงานคลัง 76 จังหวัด
  2. สำนักงานเขตกรุงเทพฯ 50 เขต
  3. สาขาธนาคารออมสิน
  4. สาขาธนาคารกรุงไทย
  5. สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

*สำหรับพื้นที่ห่างไกลรอพิจารณาตามความเหมาะสม

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้องการได้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การจัดสรรสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงต้องให้ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมุลที่จำเป็นมากขึ้น และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นยันตัวตนในวันลงทะเบียน ด้วย

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันลงทะเบียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไดก็ได้
  4. เอกสารอื่นๆ

โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

เอกสารที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองมาแสดงต่อพนักงานที่จุดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วย

เสียบบัตรประจำตัวประชาชนเเข้าเครื่อง เพื่ออ่านข้อมูลส่วนบุคคล
เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่อง

เอกสารที่ 2 สำเนาทะเบียนบ้าน

ท่านจะต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านที่ท่านอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน (จะต้องมีชื่อท่านปรากฏในสำเนาทะเบียนบ้านด้วย)

แก้ไขใหม่

คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนในการตัดสิน
คลังเตรียมใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนในการให้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เอกสารที่ 3 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการทางด้านการเงิน ท่านจะต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ เช่น หากท่านมีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ก็ให้ยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นต้น

เอกสารที่ 4 เอกสารอื่นๆ

สำหรับผู้พิการท่านสามารถมอบอำนาจให้ญาติหรือคนอื่น มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ แต่ต้องเตรียมเอกสาร เช่น

หรือในกรณีอื่นๆ อาจจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม

โฆษกรัฐบาลเผย คลังตอบรับข้อสั่งการนายกฯ เตรียมเปิดให้้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
โฆษกรัฐบาลเผยว่าคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่แล้ว

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง