วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

mymo ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10000 บาท

เหตุผลที่ทำไหมในแอปมายโมไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ธนาคารออมสินได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง 10,000 ล้านบาทเพื่อมาปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ปัจจุบัน โดยใช้ชื่อมาตรการสู้ภัยโควิดปล่อยสินเชื่อผ่านแอปมายโม สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย / สินเชื่อมาตรการสู้ภัยโควิด 10,000 บาทต่อราย เริ่มเปิดให้กู้ 13 พ.ค. 64 เป็นต้นมา

*อ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ผ่านสือว่า หากไม่มีการคัดกรอง ปล่อยให้ลูกค้าธนาคารออมสินแย่งกันเข้าแอปมายโมเพื่อทำรายการ โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนจะใช้เวลา 7-10 นาที ทำให้เกิดปัญหาแอปล่มเพราะคนแย่งกันเข้าทำรายการในแอปมายโม (ทยอยปล่อยเมนู)

ระบบคัดกรองคุณสมบัติผ่าน AI

ธนาคารออมสินได้นำระบ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบธนาคาร ทำให้ AI ประมวลผลเบื้องต้นว่าท่านไม่เข้าเกณฑ์จึงไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย / สินเชื่อมาตรการสู้ภัยโควิด ปรากฏขึ้นในแอปมายโม

จากมุมมองของผู้ใช้บริการเห็นว่าออมสินได้ออกแบบระบบคัดกรองไว้ 3 ชั้นดังนี้

1. ระบบคัดกรองหน้าแอปมายโม

ในการปล่อยสินเชื่อรอบนี้ ออมสินได้กำหนดไว้ว่า ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ

  1. จังหวัดกรุงเทพฯ
  2. จังหวัดนนทบุรี
  3. จังหวัดปทุมธานี
  4. จังหวัดชลบุรี
  5. จังหวัดสมุทรปราการ
  6. จังหวัดเชียงใหม่

แอปมายโมจะปล่อยให้มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ขึ้นที่หน้าจอ และสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดนี้จะไม่ปรากฏเมนูนี้เลย

รูปตัวอย่างมีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

แอปมายโมมีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
mymo ขึ้นเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

รูปตัวอย่างไม่มีเมนู สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย
แอปมายโมไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

2. มีเมนูและได้กดสมัครสินเชื่อ แต่คุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์

หน้าจอแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นว่า คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)

หน้าจอขึ้นคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ

ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์มีดังนี้

3. การพิจารณาขั้นตอนสุดท้าย

ด่านสุดท้ายของการพิจารณาสินเชื่อผ่านแอปมายโมจะอยู่สถานะ อยู่ในระหว่างพิจารณา ธนาคารจะพิจารณาและแจ้งผลผ่าน MyMo ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ

โดยจะมีอยู่ 2 ผลการพิจารณา

  1. ท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
  2. ท่านไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสิน

โดยท่านอาจจะดูตัวอย่าง SMS แจ้งผลการสมัครสินเชื่อได้จากที่นี้ https://18pee.com/sms-mymo-ok/

 

สถานะอยู่ในระหว่างพิจารณาจากธนาคารออมสิน
หน้าจอสถานะอยู่ในระหว่างพิจารณาจากธนาคารออมสินภายใน 3 วัน
เปิดเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม
เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้ง่ายผ่านแอปมายโม
เพิ่มสิทธิให้ประชาชนกดสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท/ราย
ออมสินประกาศเพิ่มเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กดอีก 2 ล้านสิทธิ 15 พ.ค. 64
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ผู้ได้รับผลกระทบที่เคยกู้แล้ว สามารถกู้อีกได้
ปล่อยสินเชื่อสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม 10,000 บาท

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท