mymo ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10000 บาท

เหตุผลที่ทำไหมในแอปมายโมไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ธนาคารออมสินได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง 10,000 ล้านบาทเพื่อมาปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์ปัจจุบัน โดยใช้ชื่อมาตรการสู้ภัยโควิดปล่อยสินเชื่อผ่านแอปมายโม สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย / สินเชื่อมาตรการสู้ภัยโควิด 10,000 บาทต่อราย เริ่มเปิดให้กู้ 13 พ.ค. 64 เป็นต้นมา

 • ธนาคารออมสินได้นำระบบ AI เข้ามาคัดกรองเฉพาะผู้เข้าเกณฑ์เท่านั้นถึงจะมีเมนูนี้ได้

*อ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ผ่านสือว่า หากไม่มีการคัดกรอง ปล่อยให้ลูกค้าธนาคารออมสินแย่งกันเข้าแอปมายโมเพื่อทำรายการ โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนจะใช้เวลา 7-10 นาที ทำให้เกิดปัญหาแอปล่มเพราะคนแย่งกันเข้าทำรายการในแอปมายโม (ทยอยปล่อยเมนู)

ระบบคัดกรองคุณสมบัติผ่าน AI

ธนาคารออมสินได้นำระบ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบธนาคาร ทำให้ AI ประมวลผลเบื้องต้นว่าท่านไม่เข้าเกณฑ์จึงไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย / สินเชื่อมาตรการสู้ภัยโควิด ปรากฏขึ้นในแอปมายโม

จากมุมมองของผู้ใช้บริการเห็นว่าออมสินได้ออกแบบระบบคัดกรองไว้ 3 ชั้นดังนี้

 • ชั้นที่ 1 เมนูหน้าแอปมายโม
 • ชั้นที่ 2 ข้อมูลจากเลขบัตรประชาชน
 • ชั้นที่ 3 การพิจารณาขั้นสุดท้าย

1. ระบบคัดกรองหน้าแอปมายโม

ในการปล่อยสินเชื่อรอบนี้ ออมสินได้กำหนดไว้ว่า ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ

 1. จังหวัดกรุงเทพฯ
 2. จังหวัดนนทบุรี
 3. จังหวัดปทุมธานี
 4. จังหวัดชลบุรี
 5. จังหวัดสมุทรปราการ
 6. จังหวัดเชียงใหม่

แอปมายโมจะปล่อยให้มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย 10,000 บาท ขึ้นที่หน้าจอ และสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดนี้จะไม่ปรากฏเมนูนี้เลย

 • อยู่ในเขต 6 จังหวัดสีแดงเข้ม
 • ติดตั้งแอปมายโมก่อน 1 พ.ค. 64

รูปตัวอย่างมีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

แอปมายโมมีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
mymo ขึ้นเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

รูปตัวอย่างไม่มีเมนู สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่าย
แอปมายโมไม่มีเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

2. มีเมนูและได้กดสมัครสินเชื่อ แต่คุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์

 • ระบบตรวจสอบตามเลขบัตรประชาชนของท่านในระบบของธนาคารออมสิน

หน้าจอแจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นว่า คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ call center 1143 (E:062:0001)

หน้าจอขึ้นคุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ

ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์มีดังนี้

 • เป็นลูกค้าเก่าที่เคยกู้และปิดบัญชีกู้มาแล้วเกิน 3 ปี
 • ท่านติดเครดิต บูโร
 • ท่านเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)
 • ท่านกู้สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(PSA)
 • ท่านกู้ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ(PSA)
 • ท่านกู้สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ COVID-19 (PSA)
 • ท่านกู้สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ COVID-19 (PSA)
 • ท่านกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) ล่าสุด 14 พ.ค. ธนาคารออมสินได้ประกาศให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อนี้มีสิทธิ์กู้ได้อีก (https://18pee.com/gsb-update-money-10000-bath/)

3. การพิจารณาขั้นตอนสุดท้าย

ด่านสุดท้ายของการพิจารณาสินเชื่อผ่านแอปมายโมจะอยู่สถานะ อยู่ในระหว่างพิจารณา ธนาคารจะพิจารณาและแจ้งผลผ่าน MyMo ภายใน 3 วัน กรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อ

โดยจะมีอยู่ 2 ผลการพิจารณา

 1. ท่านได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
 2. ท่านไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารออมสิน

โดยท่านอาจจะดูตัวอย่าง SMS แจ้งผลการสมัครสินเชื่อได้จากที่นี้ https://18pee.com/sms-mymo-ok/

 

สถานะอยู่ในระหว่างพิจารณาจากธนาคารออมสิน
หน้าจอสถานะอยู่ในระหว่างพิจารณาจากธนาคารออมสินภายใน 3 วัน
เปิดเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม
เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้ง่ายผ่านแอปมายโม
เพิ่มสิทธิให้ประชาชนกดสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10,000 บาท/ราย
ออมสินประกาศเพิ่มเมนูสมัครสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กดอีก 2 ล้านสิทธิ 15 พ.ค. 64
สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ผู้ได้รับผลกระทบที่เคยกู้แล้ว สามารถกู้อีกได้
ปล่อยสินเชื่อสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม 10,000 บาท

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com