วิธีพักหนี้ออมสินในแอปมายโม ล่าสุด สิงหาคม 2564

อัปเดต :

ธนาคารออมสินช่วยลูกค้ากว่า 7 แสนรายแนะนำให้เข้าร่วมโครงการพักหนี้ออมสินผ่านแอปมายโม mymo โดยสามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุด 6 งวด (ถึง ธันวาคม 64)

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขกลุ่มเป้าหมายพักหนี้ออมสิน

โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์พักหนี้กับธนาคารออมสินจะต้องทำรายการด้วยตัวเองผ่านแอปมายโม mymo เวอร์ชั่นล่าสุด 2.1 ด้วยตัวเอง

 1. เป็นลูกค้าสินเชื่อรายย่อย
 2. วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
 3. ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 4. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกกิจ

*ธนาคารออมสินให้ความช่วยเหลือพักเงินต้นและดอกเบี้ย = 0 บาท นานสุด 6 เดือน 

วิธีขำพักหนี้ออมสิน 6 เดือนทำรายการผ่านแอปมายโมแบบละะเอียด
ขั้นตอนและวิธีขอพักหนี้ออมสิน 6 เดือนแบบละเอียด

วิธีกดพักหนี้ในแอปมายโม จากธนาคารออมสิน

 1. กดป้ายแผนการชำระหนี้
 2. เลือกบัญชีหนี้ ที่ต้องการปรับแผน
 3. กดป้ายเลือก เลือกแผนนี้
 4. เลือกเหตุผลในการขอพักหนี้ออมสิน
 5. กดยืนยันขอพักหนี้
 6. ยอมรับข้อตกลง แล้วกด ยอมรับ
 7. ระบุรหัสผ่านแอปมายโม
 8. กดถัดไป เพื่อขอรับรหัส otp
 9. ใส่รหัส otp แล้วกดถัดไป
 10. ขอปรับแผนชำระหนี้สำเร็จ

ขั้นตอนที่ 1 กดป้ายเมนูพักหนี้ออมสินในแอปมายโม

เมนูนี้จะขึ้นมาอัตโนมัติ แนะนำให้อัปเดตเป็นแอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด 2.1

วิธีพักหนี้ออมสินแบบละเอียด กดปุ่มปรับแผนการชำระหนี้ หรือพักชำระหนี้
กดป้ายปรับแผนการชำระหนี้ หรือ พักชำระหนี้ออมสิน

ขั้นตอนที่ 2 กดบัญชีหนี้ออมสินที่ต้องการพักชำระหนี้ออมสิน

ในหน้าบัญชีหนี้ของแอปมายโมให้ท่านเลือกบัญชีหนี้ที่ต้องการพักครับ

เลือกบัญชีที่ต้องการปรับแผนชำระหนี้ออมสิน พักหนี้ออมสิน
เลือกบัญชีที่ต้องการพักชำระในแอปมายโมจากธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 3 เลือกแผนชำระหนี้

เลือนมาด้านล่างสุด ปัดซ้าย ปัดขวา (ลูกศร) เพื่อเลือกแผนชำระหนี้ออมสินที่ท่านต้องการแล้วกดเลือกแผนนี้

แผนชำระหนี้/พักหนี้ออมสินมีดังนี้

 1. เลือกแผนชำระเดิม (ชำระหนี้ตามปกติ)
 2. เลือกแผนนี้ (พักชำระหนี้ นานสุด 6 เดือน)
เลือกแผนการชำระหนี้ ชำระเงินงวดตามสัญญาในแผนชำระเงิน
เลือกแผนชำระเงินที่ท่านต้องการพักชำระหนี้

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเหตุผลการขอพักชำระหนี้

ในขั้นตอนนี้จะมีหน้าข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอผ่อนปรนการชำระหนี้ ขึ้นมาให้ท่านเลือกเหตุผล

ให้ท่านเลือกเหตุผล แล้วทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อความข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อธนาคารว่าข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามที่ระบุไว้ข้างต้นจริง

เลือกเหตุผลการขอพักชำระหนี้ออมสิน เช่น ตกงาน ถูกเลิกจ้าย กิจการหยุดดำเนินการ
เลือกเหตุผลการพักชำระหนี้ผ่านแอปมายโม

ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันเลือกแผนชำระหนี้

หน้าจะแสดงรายละเอียดการเลือกแผนชำระหนี้ที่คุณเลือก หากท่านต้องการรายละเอียดกว่านี้ให้กดปุ่มรายละเอียด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มกว่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้ายืนยันแผนชำระหนี้

 1. เมื่อเลือกแผนการชำระหนี้แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ผ่าน MyMo ได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อสาขาธนาคารออมสิน
 2. วิธีการชำระเงินให้หักบัญชีอัตโนมัติ จากบัญชีเงินฝากเลขที่ xxx ยกเว้นกรณีหักชำระผ่านหน่วยงานจะคงวิธีการชำระเดิม

 

แผนพักชำระค่างวด เลือกยืนยันเลือกแผนนี้
ยืนยันเลือกแผนนี้เพื่อพักชำระหนี้

ขั้นตอนที่ 6 กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ในหน้าสัญญามาตรการผ่อนปรน ให้ท่านอ่านรายละเอียด พร้อมกับทำเครื่องหมายถูก  หน้า ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยครบถ้วนแล้ว

สัญญามาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ของธนาคารออมสิน
ยอดรับสัญญามาตรการผ่อนปรน พักชำระหนี้ออมสิน

ขั้นตอนที่ 7 ระบุรหัส pin

ในหน้าแผนการชำระหนี้ กรุณาระบุรหัสผ่านเพื่อยืนยันเข้ามาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้

ป้อนรหัส pin เพื่อยืนยันการทำสัญญาเข้ามาตรการพักชำระหนี้
ป้อนรหัสผ่านแอปมายโมเพื่อยืนยันเข้ามาตรการผ่อนปรน

ขั้นตอนที่ 8 กดรับรหัส otp

ให้ท่านตรวจสอบ 4 ตัวท้ายของเบอร์โทร หากใช้ ให้ท่านกดถัดไปเพื่อรับรหัส otp

*หากท่านเปลี่ยนเบอร์โทร ต้องติดต่อธนาคารออมสินเท่านั้น (บัตรประชาชน + มือถือที่ติดตั้งแอปมายโม)

แตะ ถัดไป เพื่อรับรหัสเปิดใช้บริการ (OTP) ที่เบอร์โทร
กดปุ่ม ถัดไป เพื่อแผนการชำระหนี้

ขั้นตอนที่ 9 ยืนยัน otp

ให้ท่านนำรหัส otp ที่ได้รับ sms มาใส่ลงในช่องนี้เพื่อยืนยัน

ใส่รหัส otp เพื่อยืนยันการเปิดใช้บริการ otp แผนพักชำระหนี้
แผนการชำระหนี้ ใส่ otp เพื่อเข้าร่วมมาตรการพักหนี้มายโม

ขั้นตอนที่ 10 ส่งคำขอพักชำระหนี้ออมสินสำเร็จ

ระบบจะส่งคำร้องเพื่อขอพักชำระหนี้สำเร็จ ให้ท่านอ่านสัญามาตรกรผ่อนปรน แล้วกดปุ่ม เสร็จสิ้น

พักชำระหนี้ออมสินสำเร็จ
การพักชำระหนี้ในแอปมายโมสำเร็จ

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง