สรุปวันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2000บาท โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน

อัปเดต :

กระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 22,000 ล้านบาท ให้นักเรียนทุกคน ทุกสังกัด 2,000บาทต่อคน โดยสรุปวันโอนเงินเยียวยานักเรียนโดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจะต้องมีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษาในวันที่ 25 มิ.ย. 64

วันโอนเงินเยียวยานักเรียน ได้เงินวันไหน?

การจ่ายเงินเยียวยานักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

  1. โรงเรียนเอกชน
  2. กศน. จังหวัด/อำเภอ
  3. เขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)
  4. วิทยาลัย (อาชีวศึกษา/เทคนิค/วิทยาลัยการอาชีพ ฯลฯ)

กระทรวงการคลังจะจัดสรรงบประมาณมาให้และหลังจากนั้นประมาณ 5 -7 วัน เงินจะถึงมือผู้ปกครอง

งานแถลงข่าวโครงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 22,000 ล้านบาท ทุกคน ทุกสังหัด คนละ 2000 บาท
เยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนเอกชน

กลุ่มนี้จะได้รับการโอนเงินประมาณ วันที่ 7 เป็นต้นไป โดยจะรับเป็นเงินสด หรือ รับผ่านบัญชีธนาคารก็ได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนของนักเรียนเป็นผู้พิจารณา (โปรดติดตามการประกาศจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด)

👍 วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนเอกชน

เยียวยานักเรียนขึ้นสถานะ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
สถานะได้รรับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 2,000บาท

กลุ่มที่ 2 กศน. จังหวัด / กศน. อำเภอ

กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยานักเรียนใน วันที่ 7 เป็นต้นไป โดยผู้ปกครองจะเป็นคนรับเงินสดจาก กศน. หรือ ศชช.

กลุ่มที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพบ.)

กลุ่มนี้จะได้รับเงินตั้งแต่ วันที่ 5 เป็นต้นไป โดยจะติดต่อรับเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองก็ได้ จะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา

👍 วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล

สถานะพบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
สถานะพบข้อมูลการมีตัวตน ได้สิทธิ์เงิน 2 พันบาท

กลุ่มที่ 4 วิทยาลัย (อาชีวศึกษา/เทคนิค ฯลฯ)

กลุ่มนักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัย หรืสถาบันอาชีวศึกษา หรือ เทคนิค หรือวิทยาลัยการอาชีพ ฯลฯ จะเป็นแนวทางการจจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคือผู้ปกครองรับเงินสดที่วิทยาลัยตั้งแต่ วันที่ 5 เป็นต้นไป

โครงการเยียวยานักเรียน 22,000 ล้านบาทจากรัฐบาล

จุดประสงค์

เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัด ศธ. ทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล – ม.6 และ ระดังอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 11 ล้านคน

เริ่มโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000บาท วันที่ 5 กันยายน เป็นต้นไป
สรุปวันโอนเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2000 บาท

*แก้ไขข้อมูลข่าว : จะนับวันที่ได้รับงบประมาณ ไม่ใช่วันที่ในเดือนกันยายน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง