สรุปวันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2000บาท โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน

กระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 22,000 ล้านบาท ให้นักเรียนทุกคน ทุกสังกัด 2,000บาทต่อคน โดยสรุปวันโอนเงินเยียวยานักเรียนโดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจะต้องมีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษาในวันที่ 25 มิ.ย. 64

วันโอนเงินเยียวยานักเรียน ได้เงินวันไหน?

การจ่ายเงินเยียวยานักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

  1. โรงเรียนเอกชน
  2. กศน. จังหวัด/อำเภอ
  3. เขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)
  4. วิทยาลัย (อาชีวศึกษา/เทคนิค/วิทยาลัยการอาชีพ ฯลฯ)

กระทรวงการคลังจะจัดสรรงบประมาณมาให้และหลังจากนั้นประมาณ 5 -7 วัน เงินจะถึงมือผู้ปกครอง

งานแถลงข่าวโครงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 22,000 ล้านบาท ทุกคน ทุกสังหัด คนละ 2000 บาท
เยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนเอกชน

กลุ่มนี้จะได้รับการโอนเงินประมาณ วันที่ 7 เป็นต้นไป โดยจะรับเป็นเงินสด หรือ รับผ่านบัญชีธนาคารก็ได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนของนักเรียนเป็นผู้พิจารณา (โปรดติดตามการประกาศจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด)

👍 วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนเอกชน

เยียวยานักเรียนขึ้นสถานะ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
สถานะได้รรับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 2,000บาท

กลุ่มที่ 2 กศน. จังหวัด / กศน. อำเภอ

กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยานักเรียนใน วันที่ 7 เป็นต้นไป โดยผู้ปกครองจะเป็นคนรับเงินสดจาก กศน. หรือ ศชช.

กลุ่มที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพบ.)

กลุ่มนี้จะได้รับเงินตั้งแต่ วันที่ 5 เป็นต้นไป โดยจะติดต่อรับเงินสด หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองก็ได้ จะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา

👍 วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล

สถานะพบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
สถานะพบข้อมูลการมีตัวตน ได้สิทธิ์เงิน 2 พันบาท

กลุ่มที่ 4 วิทยาลัย (อาชีวศึกษา/เทคนิค ฯลฯ)

กลุ่มนักศึกษาที่เรียนในวิทยาลัย หรืสถาบันอาชีวศึกษา หรือ เทคนิค หรือวิทยาลัยการอาชีพ ฯลฯ จะเป็นแนวทางการจจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคือผู้ปกครองรับเงินสดที่วิทยาลัยตั้งแต่ วันที่ 5 เป็นต้นไป

โครงการเยียวยานักเรียน 22,000 ล้านบาทจากรัฐบาล

จุดประสงค์

เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัด ศธ. ทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุบาล – ม.6 และ ระดังอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 11 ล้านคน

เริ่มโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000บาท วันที่ 5 กันยายน เป็นต้นไป
สรุปวันโอนเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2000 บาท

*แก้ไขข้อมูลข่าว : จะนับวันที่ได้รับงบประมาณ ไม่ใช่วันที่ในเดือนกันยายน

  • แก้ไขวันที่ 5 กันยายน เป็น วันที่ 5 หลังจากได้รับงบประมาณ
  • แก้ไขวันที่ 7 กันยายน เป็น วันที่ 7 หลังจากได้รับงบประมาณ
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.

วิธีเช็คเงินเยียวยานักเรียน รัฐบาล สำหรับโรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ.

เช็คเงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล รับเงิน 2000 บาทต่อคน

วิธีเช็คเงินเยียวยานักเรียนสังกัดโรงเรียนรัฐบาล สพฐ. รับเงินช่วยเหลือคนละ 2000 บาท ปีการศึกษา 1/2564 รับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้