baac-50k-15764

3 โครงการช่วยลูกหนี้ธนาคาร ธกส. โดยต้องอบรมเพื่อชอสินเชื่อ

อบรมเพื่อประกอบอาชีพและยื่นกู้สินเชื่อ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้