สินเชื่อธกส มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อสู้ภัย 10,000บาท

5 มิถุนายน 2564

แชร์

ส่งไลน์

สินเชื่อธกส หรือสินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาทจากธนาคาร ธกส

ครม. ได้มีมติ 5 พ.ค. 64 – ให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อธกสให้กับประชาชนผู้ที่มีความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตอนนี้

 • ธนาคารออมสิน ได้รับงบ 10,000 ล้านบาท
 • ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้รับงบ 10,000 ล้านบาท

หากท่านลงทะเบียนกู้สินเชื่อแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ https://18pee.com/loan-baac-10k-check/

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อธกส

 1. เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร
 2. มีสัญชาติไทย
 3. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 4. มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
 5. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สินเชื่อธกส สินเชื่อสู้ภัยจากธนาคารธกส พร้อมปล่อยให้กู้แล้ว
สินเชื่อธกส หรือสินเชื่อสู้ภัยปล่อยให้กู้รายละ 10000 บาทแล้ว

วงเงินสินเชื่อ

 • รายละไม่เกิน 10,000 บาท

วิธีสมัครขอสินเชื่อ

ท่านสามารถสมัครผ่านบริการไลน์ได้เท่านั้น ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อจากไลน์ ธกสได้ที่ https://18pee.com/baac-loan/

 • สแกน QR code หรือ พิมพ์ @baacfamily
 • กดเพิ่มเพื่อนเพื่อขอสมัครสินเชื่อ
สมัครสินเชื่อผ่านไลน์ officail @baaccamily
เพิ่มเพื่อนไลน์เพื่อสมัครสินเชื่อผ่านทางไลน์

ระยะเวลาการชำระหนี้

 • ชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน
 • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
 • ชำระภายใน 3 ปี

หลักประกัน

 • เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ระยะเวลาการขอสินเชื่อสู้ภัย

 • ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • หรือวงเงินสินเชื่สู้ภัยหมด
ระบบแจ้งลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส สำเร็จพร้อมแจ้งรหัสอ้างอิง
ท่านได้ลงทะเบียนแล้ว พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิง

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ

 • ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร
 • ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

คะแนนเครดิตบูไร คืออะไร

คะแนนเครดิตบูโร หรือ เครดิตสกอริ่ง หมายถึง เครื่องหมายหรือตัวเลขที่เป็นผลรวมจากการประเมินทางสถิติของลูกค้ารายไดรายหนึ่งว่ามีโอกาสที่จะไม่ผิดนัดชำระหนี้ที่ก่อไว้ อันเป็นผลมาจากประวัติการก่อหนี้ และการชำระหนี้ของตัวเองในอดีตที่ผ่านมา

แบ่งช่วงเครดิตสกอริ่ง ออกเป็น 8 ลำดับ (Score Range)

ท่านสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรของตัวเองได้ https://18pee.com/national-credit-bureau/

 • 753 – 900 คะแนน ระดับความเสี่ยง AA
 • 725 – 752 คะแนน ระดับความเสี่ยง BB
 • 699 – 724 คะแนน ระดับความเสี่ยง CC
 • 681 – 698 คะแนน ระดับความเสี่ยง DD
 • 666 – 680 คะแนน ระดับความเสี่ยง EE
 • 646 – 665 คะแนน ระดับความเสี่ยง FF
 • 616 – 645 คะแนน ระดับความเสี่ยง GG
 • 300 – 615 คะแนน ระดับความเสี่ยง HH

ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนเครดิตบูโร หรือเครดิตสกอริ่ง

 • ยอดหนี้คงเหลือ / ยอดวงเงินที่ใช้ เปรียบเทียบกับวงเงินสินเชื่อ
 • ยอดหนี้คงเหลือ/ ยอดวเงินที่ใช้ รวมแต่ละประเภทสินเชื่อ
 • จำนวนบัญชีที่เพิ่งเปิด แต่ละประเภทสินเชื่อ
 • จำนวนเงินคงค้างล่าสุด
 • ความยาวของประวัติสินเชื่อตามแต่ละประเภทสินเชื่อ
 • จำนวนบัญชีที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี
 • ความยาวของบัญชีสินเชื่อที่มี
 • ความถี่การสมัครสินเชื่อใหม่
มาตรการช่วยเหลือสินเชื่อธกส ปล่อยสินเชื่อให้กู้วงเงินไม่เกินคนละ 10,000 บาท
สินเชื่อสู้ภัยธกสพร้อมปล่อยให้กู้ผ่านไลน์ @baacfamily

 

อ้างอิง มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากธนาคารธกส

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com