สินเชื่อธกส มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อสู้ภัย 10,000บาท

อัปเดต :

สินเชื่อธกส หรือสินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาทจากธนาคาร ธกส

ครม. ได้มีมติ 5 พ.ค. 64 – ให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อธกสให้กับประชาชนผู้ที่มีความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตอนนี้

หากท่านลงทะเบียนกู้สินเชื่อแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ https://18pee.com/loan-baac-10k-check/

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อธกส

  1. เป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคการเกษตร
  2. มีสัญชาติไทย
  3. อายุ 20 ปีขึ้นไป
  4. มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
  5. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สินเชื่อธกส สินเชื่อสู้ภัยจากธนาคารธกส พร้อมปล่อยให้กู้แล้ว
สินเชื่อธกส หรือสินเชื่อสู้ภัยปล่อยให้กู้รายละ 10000 บาทแล้ว

วงเงินสินเชื่อ

วิธีสมัครขอสินเชื่อ

ท่านสามารถสมัครผ่านบริการไลน์ได้เท่านั้น ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนขอสินเชื่อจากไลน์ ธกสได้ที่ https://18pee.com/baac-loan/

สมัครสินเชื่อผ่านไลน์ officail @baaccamily
เพิ่มเพื่อนไลน์เพื่อสมัครสินเชื่อผ่านทางไลน์

ระยะเวลาการชำระหนี้

หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ระยะเวลาการขอสินเชื่อสู้ภัย

ระบบแจ้งลงทะเบียนสินเชื่อ ธกส สำเร็จพร้อมแจ้งรหัสอ้างอิง
ท่านได้ลงทะเบียนแล้ว พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิง

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ

คะแนนเครดิตบูไร คืออะไร

คะแนนเครดิตบูโร หรือ เครดิตสกอริ่ง หมายถึง เครื่องหมายหรือตัวเลขที่เป็นผลรวมจากการประเมินทางสถิติของลูกค้ารายไดรายหนึ่งว่ามีโอกาสที่จะไม่ผิดนัดชำระหนี้ที่ก่อไว้ อันเป็นผลมาจากประวัติการก่อหนี้ และการชำระหนี้ของตัวเองในอดีตที่ผ่านมา

แบ่งช่วงเครดิตสกอริ่ง ออกเป็น 8 ลำดับ (Score Range)

ท่านสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรของตัวเองได้ https://18pee.com/national-credit-bureau/

ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนเครดิตบูโร หรือเครดิตสกอริ่ง

มาตรการช่วยเหลือสินเชื่อธกส ปล่อยสินเชื่อให้กู้วงเงินไม่เกินคนละ 10,000 บาท
สินเชื่อสู้ภัยธกสพร้อมปล่อยให้กู้ผ่านไลน์ @baacfamily

 

อ้างอิง มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากธนาคารธกส

เรื่องที่เกี่ยวข้อง