วิธีกดเงินเราชนะ 3500 บาท ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอน / วิธีกดเงินเราชนะด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการจะสามารถกดเงินสด ATM ได้ก็ต่อเมื่อมียอดเงินใน e-Money โดยจะได้จากการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา หรือเงินเบี้ยความพิการ (ผู้ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ) และโครงการเราชนะ

 • ล่าสุดรัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 14 ล้านราย มูลค่า 3,500 บาท นาน 2 เดือน (รอรายละเอียด 19 ม.ค.นี้)

👍 วิธีขอรับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

👍 วิธีกู้เงินออมสิน สูงสุด 5 หมื่นบาท

👍 4 กลุ่มที่พลาดโครงการเราชนะ 3500 บาท

วิธีกดเงินเราชนะด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบละเอียด

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ atm
 • ใส่รหัสตัวเลข 6 หลัก
 • กดเลือเมนู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กดเลือก “ถอนเงิน
 • กดระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
 • กดปุ่ม “ถูกต้อง
 • หยิบเงิน
 • กดเลือกรับใบบันทึกรายการ “ต้องการ
 • ระบบ จะคืนบัตร ให้ท่านหยิบรับบัตร
 • หยิบในบันทึกรายการ
 • ถอนเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 1 สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้านที่มีแถบสีทองๆ เข้าไปในตู้ ATM
 • กดได้เฉพาะตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
 • กดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
วิธีกดเงินเราชนะ 3500 บาทด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีกดเงินเราชนะ 3500 บาทด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัส ATM ของบัตร

 • ป้อนรหัสของบัตร ATM 6 หลัก
 • เวลากดหมายเลข ให้ฟังเสียงด้วย เพราะบางทีเราอาจจะกดเบาทให้รหัสผ่านไม่ถุกต้องได้
 • (บางตู้เมื่อเสร็จแล้วต้องกดปุ่ม “ตกลง” ด้านขวามือของหน้าจอ ATM)

*หากท่านกดเป็นครั้งแรก ให้กด 6 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หน้าจอกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตู้ atm
หน้าจอกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตู้ atm
กดรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6 หลัก
กดรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 3 กดเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้สังเกตุด้านซ้ายมือของหน้าจอ ให้ท่านกดที่เมนู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*บางตู้ ATM จะมีเมนูต่างไปจากในรูปเช่น “เปลี่ยนรหัสบัตรสวัสดิการฯ” เป็นต้น ก็ขอให้ท่านกดที่เมนูได้เลย

กดเลือกเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดเลือกเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนูที่จะทำธุรกรรม

ในหน้าจอของตู้ ATM จะมีเมนูให้เลือกทำธุรกรรมดังนี้ โดยในที่นี้จะเป็น “วิธีการกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ก็จะกดเลือกเมนู ถอนเงิน

ด้านขวามือ

 • เปลี่ยนรหัส

ด้านซ้ายมือ

 • ถอนเงิน
 • ขอดูยอดคงเหลือ
 • เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯ
วิธีถอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีถอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดถอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดถอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 5 ระบุจำนวนเงิน

ให้ท่านป้อนจำนวนเงิน โดยต้องระบุเป็นหลักร้อยเช่น 100, 200 หรือ 1,500

 • ใส่จำนวนเงิน ให้กดเลข 0 – 9 ที่แป้นกด
 • เมื่อเสร็จแล้ว กดปุ่ม “ถูกต้อง” ที่ด้านขวาของหน้าจอ

ตัวอย่าง

 1. เช่นเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) มี 300 บาท ท่านก็ป้อน 100 หรือ 200 หรือ 300 แล้วแต่ต้องการจะเบิก
 2. หรือ ท่านมีเงิน 125 บาท ท่านก็ป้อน 100 บาท เป็นต้น

*ในตู้ ATM จะไม่มีเหรียน หรือธนบัตร 10 บาท / 20 บาท / 50 บาท

**จำนวนเงินที่เราไม่กดออกมา ก็จะยังคงอยู่ในในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)ต่อไป ทางราชการไม่มีริปคืนแน่นอน

กดจำนวนเงินที่ต้องการถอนเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดจำนวนเงินที่ต้องการถอนเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดจำนวนเงินที่ต้องการเบิก ATM
กดจำนวนเงินที่ต้องการเบิก ATM

ขั้นตอนที่ 6 หยิบเงิน

เมื่อหน้าจอแสดงรูป โปรดหยิบเงินในช่องรับเงิน ให้ท่านหยิบเอาเงินได้เลย

 • ท่านควรนับจำนวนเงินที่ออกมาจากตู้ atm จะต้องตรงกับจำนวนเงินที่เราป้อน เช่นถอนเงิน 200 บาท เงินที่ออกมาจะต้อง เป็น 200 ตรงกัน

*หากเงินไม่ออกโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

โปรดหยิบลเงินในช่องรับเงิน
โปรดหยิบลเงินในช่องรับเงิน
หยิบเอาเงินที่ตู้ atm
หยิบเอาเงินที่ตู้ atm

ขั้นตอนที่ 7 กดรับใบบันทึกรายการ

ให้ท่านกดรับใบบันทึกรายการเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานในการกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ในกรณีที่มีคนฝากท่านมากด atm)

 • กดปุ่ม “ต้องการ” ทางด้านขวามือของหน้าจอ
กด รับในบันทึกการทำรายการ
กด รับในบันทึกการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 8 คืนบัตร ATM / รับใบบันทึกรายการ

เรียบร้อยแล้ว หากทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วระบบจะคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาจากตู้ ATM กรุงไทย

 • หยิบบัตรจากตู้ atm
 • หยิบใบบันทึกรายการ

ก่อนท่านออกจากตู้ atm โปรดตรวจสอบว่าท่านได้หยิงเงิน / หยิบบัตร / หยิบใบบันทึกรายการด้วยนะครับ

รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนจากตู้ ATM
รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนจากตู้ ATM
รับใบบันทุกรายการ จากตู้ ATM กรุงไทย
รับใบบันทุกรายการ จากตู้ ATM กรุงไทย

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม 2564

 • 1 ม.ค. : ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 200-300บาท
 • 1 ม.ค. : วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท (เดือนสุดท้าย)
 • 1 ม.ค. : ค่ารถเมล์-รถไฟฟ้า 500 บาท
 • 1 ม.ค. : ค่าโดยสาร บขส. 500 บาท
 • 1 ม.ค. : ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท
 • 18 ม.ค. : ค่าน้ำประปา 100 บาท (ลงทะเบียน)
 • 18 ม.ค. : ค่าไฟฟ้า 230 บาท (ลงทะเบียน)
 • 22 ม.ค. : เงินเบี้ยผู้พิการ 200 บาท (ลงทะเบียน)
 • ปลายเดือน ม.ค. : เงินเยียวยาโครงการเราชนะ 3,500 บาท

*ซื้อก๊าซหุมต้ม จะได้ 3 เดือน/ 1 ครั้ง / 45 บาท

 

สำหรับรายการที่กดเงินได้ จะเป็นสีเขียวๆด้านบนครับ และท่านต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเท่านั้นนะครับ

ขอขอบคุณคลิปวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากช่อง ใหม่สงกรานต์ มากๆครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีอัปเดตเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9

วิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9 รองรับคนละครึ่ง

ธนาคารกรุงไทยเปิดวิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ 11.0.9 เพื่อรองรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 พร้อมใช้สิทธิในเดือนกรกฏาคม 2564 นี้