เงินกู้คนพิการ 10,000 บาท ผ่อนเดือนละ 420 บาท

เริ่มปล่อยเงินกู้คนพิการแล้ว กู้ไม่เกินคนละ 10,000 บาท

คุณพัชรี อาระยะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเผยว่าได้เริ่มปล่อยให้ผู้พิการลงทะเบียนกู้ฉุกเฉินแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา

ทางด้านคณะทำงานจัดการกู้เงินคนพิการในภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 เผยว่า พร้อมมีงบให้ 200,000 คน เป็นวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาท

 • ต้องเป็นผู้พิการ / ผู้ดูแลผู้พิการ
 • คนละไม่เกิน 10,000 บาท
 • ไม่มีคนค้ำประกัน
 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • ผ่อนประมาณเดือนละ 420 บาท
 • ผ่อนนาน 2 ปี
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/ หรือ ดูวิธีการลงทะเบียนแบบละเอียดได้ที่ https://18pee.com/pikan10k/
 • เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 14 ธ.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 64

*ขอใฟ้ลงทะเบียนไปก่อนเพราะทาง พม. จะมีการพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

👍 เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,500 บาท

👍 วิธีเขียนใบสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

👍 วิธีลงทะเบียนกู้เงินคนพิการ 1 หมื่นบาท

พม พร้อมแล้ว ปล่อยเงินกู้คนพิการ ไม่มีคนค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย
พม พร้อมแล้ว ปล่อยเงินกู้คนพิการ ไม่มีคนค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย

รายละเอียดโครงการเงินกู้คนพิการ 1 หมื่นบาท

รายละเอียดวงเงินให้กู้

 • วงเงิน 10,000 บาท
 • ไม่มีคนค้ำประกัน
 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

คุณสมบัตรผู้กู้

 1. ต้องมีบัตรคนพิการ
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
 4. มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน
 5. ไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือส่งมาแล้วกว่า 60%
 6. ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เอกสารที่ใช้ในการกู้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. วัตถุประสงค์ในการขอกู้
 4. แผนที่บ้าน หรือสถานประกอบการ
 5. สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย (ในกรณีที่ไม่มีชื่อตรงตามทะเบียนบ้าน เช่น กู้นอกพื้นที่ เป็นต้น)
 6. หน้าแรกบัญชีธนาคาร

กรณีกู้แทน / ผู้ดูแล

 1. ชื่อผู้ดูแลต้องตรงกับบัตรประจำตัวผู้พิการ
 2. หรือ หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
 3. เอกสารรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ขอกู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียนและการประเมินเกณฑ์เบื้องต้นว่า “ผ่านการพิจารณา” โดยสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ในพื้นที่ที่ยื่นขอกู้ในระบบ

สถานะผ่านการพิจารณา รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
สถานะผ่านการพิจารณา รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

การพิจารณา

 • พิจารณาตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ เงื่นไข ที่กรมกำหนด
 • หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน / จะไม่ได้รับการพิจารณา

ช่องทางการกู้เงิน

 1. ผ่านเว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/
 2. ผ่านศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศ
ปล่อยเงินกู้ให้ผู้พิการ 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีคนค้ำประกัน
ปล่อยเงินกู้ให้ผู้พิการ 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีคนค้ำประกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) 9 ธ.ค. 2563

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.