mymo-gsb-12gan

เปิดเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรอบใหม่ 10000 บาท ยื่นกู้ผ่านแอปมายโม

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10000 บาท พร้อมเปิดเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อ