gsb-callcenter-2

ธนาคารตอบแล้ว ทำงานราชการไม่สามารถยื่นกู้สินเชื่อมายโม หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 10000 บาท ได้

วงเงินกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรับราชการไม่สามารถยื่นกู้ได้