วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการ

ข่าวดีผู้พิการ ยืนยันแล้วผู้พิการสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

หนึ่งในมาตรการรัฐสวัสดิการพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้มีฐานะยากจนได้ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายในต้นปีหน้า 2564 โดยจะมีความชัดเจนเรื่องกฏเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาคัดคนเข้ารับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 ในกลางเดือนธันวาคมนี้ (โปรดติดตามข่าว)

คุณสมบัติผู้พิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ

 1. สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเปิดลงทะเบียน)
 2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 3. ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท (เฉลี่ยในครอบครัว)
 4. มีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฏหมาย

*อื่นๆจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อกำหนด

👍 เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ  เดือนสุดท้าย

👍 เสนอให้เพิ่มเงินต่อเดือนละ 500 บาท อีก 3เดือน

👍 วิธีตรวจสอบเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้พิการ

วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการ
วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการ

ผู้พิการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอให้ท่านดูตามรูป และในช่องสีแดงๆนะครับ

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ดูแล
 5. ใบมอบอำนาจ
 6. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 8. สำเนาเอกสารเกษตรกร (ถ้ามี)
 9. สำเนาหน้าบัญชีผู้ดูแล

*ตัวไหนที่เป็นสำเนาท่านจะต้องลงลายมือชื่อ (สำเนาถูกต้อง)

*ในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนท่านจะต้องให้เขาเอาบัตรประจำตัวผู้พิการ และบัตรประจำตัวประชาชนของจริงมาด้วยผู้พิการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ผู้พิการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สถานที่ให้ลงทะเบียนรอบใหม่

 1. สาขาธนาคาร ธ.ก.ส. 2,453 สาขา
 2. สาขาธนาคารออมสิน 1,507 สาขา
 3. สาขาธนาคารกรุงไทย 1,120 สาขา
 4. สำนักงานคลัง 76 จังหวัด
 5. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

*สำหรับพื้นที่ห่างไกล รอพิจารณาความเหมาะสม

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน

เพิ่มเติมอีกนิด วิธีเซ็นสำเนาที่ถูกต้อง

 1. เขียนรายละเอียดกำกับไว้เสมอ เช่น ใช้สำหรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ เป็นต้น
 2. ควรระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เอกสาร
 3. ขีดเส้นคู่ขนานคร่อมบนตัวสำเนา
 4. ต้องเขียนข้อความทั้งหมดลงบนรูปบัตร
 5. ใช้ปากกาดำเขียน
วิธีเซ็นต์สำเนาที่ถูกต้อง
วิธีเซ็นต์สำเนาที่ถูกต้อง

** คำแนะนำนะครับ เมื่อเขาให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯแล้วแนะนำให้ไปลงที่สาขาธนาคารกรุงไทย เพราะจะมีเจ้าหน้าที่พิเศษมาดูแลกลุ่มผู้ที่จะลงทะเบียนครับ (ประสบการณ์เมื่อปีก่อนๆ)**

ขอให้ท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบครับผม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป