วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการ

ข่าวดีผู้พิการ ยืนยันแล้วผู้พิการสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

หนึ่งในมาตรการรัฐสวัสดิการพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้มีฐานะยากจนได้ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ภายในต้นปีหน้า 2564 โดยจะมีความชัดเจนเรื่องกฏเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาคัดคนเข้ารับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564 ในกลางเดือนธันวาคมนี้ (โปรดติดตามข่าว)

 • สิทธิผู้พิการที่ได้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือ เงินเพิ่ม 200 บาท จ่ายทุกวันที่ 22 ของเดือน สามารถกดเงินสด ATM ได้

คุณสมบัติผู้พิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ

 1. สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเปิดลงทะเบียน)
 2. มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
 3. ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท (เฉลี่ยในครอบครัว)
 4. มีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฏหมาย

*อื่นๆจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อกำหนด

👍 เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ  เดือนสุดท้าย

👍 เสนอให้เพิ่มเงินต่อเดือนละ 500 บาท อีก 3เดือน

👍 วิธีตรวจสอบเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้พิการ

วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการ
วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้พิการ

ผู้พิการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอให้ท่านดูตามรูป และในช่องสีแดงๆนะครับ

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝาก
 4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ดูแล
 5. ใบมอบอำนาจ
 6. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 8. สำเนาเอกสารเกษตรกร (ถ้ามี)
 9. สำเนาหน้าบัญชีผู้ดูแล

*ตัวไหนที่เป็นสำเนาท่านจะต้องลงลายมือชื่อ (สำเนาถูกต้อง)

*ในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนท่านจะต้องให้เขาเอาบัตรประจำตัวผู้พิการ และบัตรประจำตัวประชาชนของจริงมาด้วยผู้พิการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ผู้พิการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สถานที่ให้ลงทะเบียนรอบใหม่

 1. สาขาธนาคาร ธ.ก.ส. 2,453 สาขา
 2. สาขาธนาคารออมสิน 1,507 สาขา
 3. สาขาธนาคารกรุงไทย 1,120 สาขา
 4. สำนักงานคลัง 76 จังหวัด
 5. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

*สำหรับพื้นที่ห่างไกล รอพิจารณาความเหมาะสม

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน

เพิ่มเติมอีกนิด วิธีเซ็นสำเนาที่ถูกต้อง

 1. เขียนรายละเอียดกำกับไว้เสมอ เช่น ใช้สำหรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ เป็นต้น
 2. ควรระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เอกสาร
 3. ขีดเส้นคู่ขนานคร่อมบนตัวสำเนา
 4. ต้องเขียนข้อความทั้งหมดลงบนรูปบัตร
 5. ใช้ปากกาดำเขียน
วิธีเซ็นต์สำเนาที่ถูกต้อง
วิธีเซ็นต์สำเนาที่ถูกต้อง

** คำแนะนำนะครับ เมื่อเขาให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯแล้วแนะนำให้ไปลงที่สาขาธนาคารกรุงไทย เพราะจะมีเจ้าหน้าที่พิเศษมาดูแลกลุ่มผู้ที่จะลงทะเบียนครับ (ประสบการณ์เมื่อปีก่อนๆ)**

ขอให้ท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบครับผม

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับเงินคืนค่าน้ำประปา และเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 230 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 18 ก.ย. รับเงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

สิทธิ์วันที่ 18 กันยายน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับเงินคืน 2 รายการคือเงินคืนค่าไฟฟ้าและเงินคืนค่าน้ำประปา

วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กันยายน 2564

3 วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนล่าสุด 2564

วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยตัวเอง 3 วิธี เช็คด้วยเครื่อง edc เช็คด้วยการโทรเบอร์ 02 109 2345 และเช็คด้วยตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วิธีถอนเงินบัตรคนจน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

วิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินผู้สูงอายุ 500 -1,000 บาท

ขั้นตอนและวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือวิธีถอนเงินบัตรคนจนสามารถทำได้ที่ตู้ atm ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เพียงนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียบเข้าตู้ atm

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 8 สิทธิพิเศษ ผู้สูงอายุกดเงินสดได้ 500 - 1000 บาท

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 2564 รับ 8 สิทธิพิเศษ

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายนรับ 8 สิทธิ์พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้คนที่อายุเกิน 60 ปีอีกคนละ 500 – 1,000 บาท พร้อมกด ATM ได้ที่ตู้กรุงไทย