มาตรการพักชำระหนี้ ธกส 1 ต.ค. 66 เปิดให้ลงทะเบียน ผู้มีหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท

อัปเดต :

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมเปิดให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ธกส ได้ลงทะเบียนในวันที่ 1 ต.ค. 66 ถึง 31 ม.ค. 67 สำหรับกลุ่มที่รวมสินเชื่อ ธกส ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) ไว้ โดยถือเป็นกลุ่มลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาล

ได้รับสิทธิ์ในการพักชำระหนี้ ธกส ระยะแรกดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ธกส

  1. เป็นลูกหนี้รายคน (เกษตรกรและบุคคล)
  2. มีต้นเงินเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท
  3. มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และ หนี้ค้างชำระ (หนี้ 0 – 3 เดือน และ หนี้ NPL)

ความหมายสถานะหนี้

สถานะหนี้ปกติ คือ ชำระสินเชื่อปกติ หรือ ชำระหนี้ปกติ

สถานะค้างชำระ หรือ หนี้ค้างชำระ คือ ค้างชำระสินเชื่อเกิน 90 วัน

สถานะหนี้ NPL คือ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

มาตรการพักชำระหนี้ ธกส ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล
โครงการพักชำระหนี้ ธกส ระยะเวลา 1 ปี เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค. 66 – 31 ม.ค. 67

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมมาตรการพักหนี้ ธกส

  1. สมัครผ่านสาขาธนาคาร ธกส
  2. สมัครผ่านแอป BAAC Mobile

1. สมัครผ่านสาขาธนาคาร ธกส

ท่านสามารถติดต่อสาขาธนาคาร ธกส สาขาใกล้บ้านเพื่อแสดงความประสงค์และตรวจสอบสิทธิว่าเข้าร่วมโครงการพักหนี้ ธกส ได้ไหม โดยยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ

2. สมัครเข้าร่วมพักหนี้ ธกส ผ่านแอป BAAC Mobile

กดเข้าแอป BAAC Mobile แล้วกดที่ป้าย มาตรการพักชำระหนี้ ธกส ให้ท่านกรอกเลขบัตรประชาชน และ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากท่านมีสิทธิเข้าร่วมมาตรการนี้ ธกส จะแจ้งให้เข้าไปทำสัญญาที่สาขาธนาคาร ธกส ต่อไป

แอป BAAC Mobile เป็นแอปของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ตัวใหม่
แอปธนาคาร ธกส BAAC Mobile เวอร์ชั่นใหม่

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการพักหนี้ ธกส

1. ประเภทสัญญาเงินกู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ธกส

  1. สัญญาเงินกู้ตามโครงการนโยบายรัฐ / สัญญาเงินกู้ที่ไม่ใช่แหล่งเงินทุนธนาคาร
  2. สัญญาเงินกู้ตามที่ ธ.ก.ส. กำหนด อาทิ OD, P/N สัญญาเงินกู้ตาม ฉ.35
  3. สัญญาเงินกู้ที่อยู่ในโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขพิเศษตามมาตรการอื่น

2. เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร ธกส กำหนด

รายละเอียดมาตรการพักหนี้เกษตรกร ธกส มีหนี้ไม่เกิน 3แสนบาท
ข้อมูลมาตรการพักหนี้เกษตรกร จากธนาคาร ธกส ระยะ 1 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โทร. 02 555 0555

อ้างอิงจากเว็บไซต์ธนาคาร ธกส : มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง