เราไม่ทิ้งกันหยุดโอนยาว พร้อมโอนอีกทีวันที่ 5 พฤษภาคม

พักโอนก่อน เราไม่ทิ้งกันหยุดโอน พร้อมอีกที 5 พ.ค.

เราไม่ทิ้งกัน
เราไม่ทิ้งกัน

อย่าลืมนะ วันหยุดธนาคาร เดือนนี้มี 3 วัน

 1. วันที่ 1 วันแรงงานแห่งชาติ
 2. วันที่ 4 วันฉัตรมงคล
 3. วันที่ 6 วันวิสาขบูชา

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 64

เราไม่ทิ้งกันหยุดโอน วันหยุดธนาคาร 2563
วันหยุดธนาคาร 2563

โครงการเราไม่ทิ้งกัน มีกำหนดวันโอนให้กับประชาชนประมาณวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2563 หรือช้าที่สุดไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

รอบโอนต่อไป

 • 8-10 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 1.6 บ้านคน
 • 13-14 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 6 แสนคน
 • 15-17 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 8 แสนคน
 • 20-21 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 9 แสนคน
 • 24 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 7 แสนคน
 • 27 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 7 แสนคน
 • 28 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 8 แสนคน
 • 29 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 1.1 ล้านคน
 • 30 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 4.8 แสนคน
 • 5, 7-8 พฤษภาคม  ผู้ได้รับสิทธิ 2.6 ล้านคน

ดาวน์โหลดประกาศ : ปฏิทินวันหยุดธนาคาร 63

เรื่องที่เกี่ยวข้อง