เราไม่ทิ้งกันหยุดโอนยาว พร้อมโอนเข้าบัญชีอีกทีวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

อัปเดต :

พักโอนก่อน เราไม่ทิ้งกันหยุดโอน พร้อมอีกที 5 พ.ค. 2563

เราไม่ทิ้งกันหยุดโอนยาว ตรงกับวันหยุดหลายวัน หรือเป็นวันหยุดธนาคาร
หยุดยาวหลายวันโครงการเราไม่ทิ้งกันหยุดโอนยาว 3 วัน

อย่าลืมนะ วันหยุดธนาคาร เราไม่ทิ้งกัน หยุดโอนเดือนนี้มี 3 วัน

  1. วันที่ 1 วันแรงงานแห่งชาติ
  2. วันที่ 4 วันฉัตรมงคล
  3. วันที่ 6 วันวิสาขบูชา

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 64

เราไม่ทิ้งกันหยุดโอน วันหยุดธนาคาร 2563
วันหยุดธนาคาร 2563

โครงการเราไม่ทิ้งกัน มีกำหนดวันโอนให้กับประชาชนประมาณวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2563 หรือช้าที่สุดไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

รอบโอนเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันต่อไป

ดาวน์โหลดประกาศ : ปฏิทินวันหยุดธนาคาร 63

เรื่องที่เกี่ยวข้อง