เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการพร้อมเป็นเว็บไซต์ให้เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท โดยได้รับการยืนยันว่าหากกระทรวงศึกษาธิการได้รับเงินงบประมาณมาแล้วจะรีบดำเนินการโอนเงินให้ภายใน 7 วันทำการ

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท

เบื้องต้นทางกระทรวงศึกษาแจ้งว่าพร้อมจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงแก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง ในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร ประมาณ 11 ล้านคน วงเงินรวม 21,600 ล้านบาท (ยอดเต็ม 23,000 ล้านบาท)

การจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน ช้า หรือ เร็ว ขึ้นอยู่กับสถานศึกษา

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนสำหรับโรงเรียนรัฐบาล

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้รับเงินเยียวยานักเรียน 2พันบาทหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/ เพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน (ขอเลขประจำตัวนักเรียนได้ที่ครูประจำชั้น)

👍 วิธีเช็คสิทธิเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล

เว็บไซต์เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท สำหรับโรงเรียนรัฐบาล
ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนที่เว็บไซต์นี้

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน

สามารถเช็คสิทธิเงินเยียวยาได้ทั้งผ่านเว็บไซต์ https://regis3.opec.go.th/ และผ่านแอป สช. on mobile เพียงป้อนเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน หรือ หากเป็นนักเรียนต่างชาติให้ป้อนเลข G-Code

👍 วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนเอกชน

เว็บไซต์เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทสำหรับโรงเรียนเอกชน
เงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนเอกชนเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์นี้

ขอเรียงลำดังความคืบหน้าเงินเยียวยานักเรีนดังนี้

 • 13 ก.ค. เรื่องเข้า ครม.
 • 5 ส.ค. กรมประชาสัมพันธ์แจ้งวันโอนเงินคือ 31 ส.ค. 64
 • 11 ส.ค. โรงเรียนเอกชนเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสิทธิ์
 • 13 ส.ค. โรงเรียนรัฐบาลเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสิทธิ์
 • 16 ส.ค. กระทรวงศึกษาธิการขอเวลาจ่ายเงินหลังจากได้งบประมาณ 5-7 วันทำการ

สรุปแล้ว การจ่ายเงินเยียวยานักเรียนอาจจะเป็นต้นเดือน กันยายน 2564

คุณสมบัตินักเรียนที่ได้รับเงินเยียวยา 2พันบาท

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ณ วันที่ 25 มิถุนายน ในสถานะศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. นักเรียนระดับอนุบาล
 3. หรือ นักเรียนระดับประถมศึกษา 1 – 6
 4. หรือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1- 6
 5. หรือ นักเรียนสายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
 6. หรือ นักเรียนสายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทผ่านเว็บไซต์ เช็คสถานะได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
ขั้นตอนเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท
พร้อมจ่ายเงินเยียวยานักเรียนผ่านโรงเรียนไปยังนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองคนละ 2พันบาท
กระทรวงศึกษาธิการพร้อมโอนเงินให้นักเรียน คนละ 2พันบาท

เรื่องใหม่ล่าสุด