เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 รับ 8 สิทธิใช้จ่ายเงิน สรุปวันโอนเงินเข้าบัตรคนจนมีนาคม

อัปเดต :

กลุ่มผู้มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ยังใช้สิทธิได้เหมือนเดิมโดยจะเป็นการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสุดท้ายก่อนกระทรวงการคลังจะประกาศให้ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนใหม่ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป วันนี้เรามาเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ว่าได้รับสิทธิ หรือ วันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมีนาคม มีอะไรบ้างได้เลยครับ

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ใช้ได้อีก 1 เดือน (สุดท้าย)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นเดือนสุดท้าย (อ้างอิงกรมประชาสัมพันธ์)

  1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
  2. วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
  3. วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า
  4. วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่งจำกัด หรือ บขส.
  5. วงเงินค่าโดยสารรถไฟ
  6. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า
  7. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา
  8. มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ
เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 บัตรคนจนรับเงินเดือนมีนาคมอะไรบ้าง
บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 รับเงินอะไรบ้าง? เช็กเลย

1 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 200 / 300 บาท รูดซื้อของ

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้า หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ รูดซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภค ได้ในเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย

2 สิทธิบัตรคนจนวงเงินช่วยค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท/3เดือน

ผู้มีบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 จะยังคงใช้สิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มได้ 100 บาท/3 เดือน คือ ต้องใช้วงเงิน 100 บาท ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 ใช้เป็นส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มที่ร้านขายก๊าซที่การเข้าร่วมรายการ

เงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทใช้ให้หมดภายใน 3 เดือน คือ มกราคม - มีนาคม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท

3 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยค่าเดินทางรถเมล์และรถไฟฟ้า 500 บาท

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบแมงมุม ใน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร

4 สิทธิบัตรคนจนเงินช่วยรถไฟ 500 บาท

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 จะได้รับเงินส่วนลด 500 บาท ในการซื้อตั๋วรถไฟ โดยผู้ที่จะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐส่วนลดค่าเดินทาง รถไฟ จะต้องแสดงเอกสารในการซื้อตั๋วดังนี้

  1. บัตรประชาชน
  2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*โดยชื่อจะต้องตรงกัน พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการซื้อตั๋วรถไฟ

5 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินช่วยค่าเดินทางรถ บขส. 500 บาท/เดือน

สำหรับคนที่มีบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยค่าเดินทาง บขส สูงสุด 500 บาท/เดือน โดยจะต้องยื่นบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการซื้อตั๋วเดินทาง

6 สิทธิเงินชดเชยค่าไฟฟ้า สูงสุด 315 บาท

ผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้า จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท โดยจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐละลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อรับสิทธิก่อนเท่านั้น

เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เงินช่วยค่าไฟฟ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 315 บาท ต่อ เดือน
ส่วนลด และ เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุดเดือนละ 315 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7 สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 รับเงินชดเชยค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาท

ผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปาจะได้รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท ต้องชำระเงินค่าน้ำประปาในเดือนนั้นๆก่อน เงินจะคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 ของเดือนถัดไป

8 เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน และขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการจาก อบต เขต หรือ เทศบาล จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 200 บาท โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่ 22  โดยจะสามารถกดเป็นเงินสดด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตู้ atm ธนาคารกรุงไทย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม 2566 ผู้พิการยังรับเงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาทในวันที่ 22 มีนาคม 2566
ผู้พิการยังได้เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 22 มีนาคม 2566

เรื่องที่เกี่ยวข้อง