วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีส่วนลดดอกเบี้ย 50% ที่โรงรับจำนำ

เพจ สธค. โรงรับจำนำขอประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 อย่างในเดือนนี้มีลดดอกเบี้ยให้ 50% และ ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน เช็คสิทธิ์ได้เลย

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโรงรับจำนำของรัฐ

โรงรับจำนำของรัฐทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2564

  1. ลดดอกเบี้ย 50%
  2. ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดดอกเบี้ย 50% หรือ ไม่เสียดอกเบี้ย 1 เดือนวงเงินไม่เกิน 5พันบาท
สิทธิผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับส่วนลดดอกเบี้ยกับโรงรับจำนำ

1. ผู้ที่ได้ลดดอกเบี้ย คือ ผู้จำนำใหม่

2. ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน คือ ผู้ส่งดอกเบี้ย ผ่อนต้น เพิ่มต้น

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดดอกเบี้ย 50% หรือ ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน
ส่วนลดดอกเบี้ยสำหรับผู้มีบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการฯ

การบริการของโรงรับจำนำรัฐ หรือ สธค.

  1. กระบวนการรับจำนำ
  2. การบวนการส่งดอกเบี้ย
  3. กระบวนการ กรณี การไถ่ถอน
  4. กระบวนการ กรณี การแบ่งไถ่ถอน
  5. กระบวนการเพิ่มต้น
  6. การมอบฉันทะ
  7. กรณีตั๋วจำนำหาย

บริการที่ 1 กระบวนการรับจำนำ

เมื่อท่านอยากจำนำต้องทำอย่างไรบ้าง?

*โดยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 15 – 30 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนคิวการให้บริการในขณะนั้นครับ

ประเภทการรับจำนำ โดยใช้ทรัพย์พร้อมทะเบียนบ้าน
อยากจำนำต้องทำอะไรบ้าง

บริการที่ 2 กระบวนการส่งดอกเบี้ย

ท่านสามารถส่งดอกเบี้ยได้หลายช่องทางดังนี้

*ส่งดอกแทนกันได้ไม่ต้องมอบฉันทะโดยตั๋วจำนำยังคงเป็นชื่อเดิม

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกเดินทางมาส่งดอกเบี้ยที่สาขาได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

📌ผู้ใช้บริการสามารถไปส่งดอกเบี้ยได้ที่ 7-11

📌ผู้ใช้บริการสามารถส่งดอกผ่านแอปพลิเคชั่น krungthai next ได้(ในตั๋วต้องมีบาร์โค้ดของ krungthai next ด้วยเท่านั้น ก่อนเวลา 23.30 น.!!)

ประเภทการส่งดอกเบี้ย แจ้งว่ามาส่งดอกจำนำ
วิธีการส่งดอกกับโรงรับจำนำของรัฐบาล

บริการที่ 3 กระบวนการ กรณี การไถ่ถอน

*กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 15 – 400 นาทีขึ้นอยู่กับคนใช้บริการในช่วงเวลานั้นๆครับ

ประเภทการไถ่ถอน หรือวิธีการไถ่ถอนกับโรงรับจำนำ
วิธีการไถ่ถอนกับโรงรับจำนำของรัฐบาล

บริการที่ 4 กระบวนการ กรณี การแบ่งไถ่ถอน

ถ้าเงินไม่พอไถ่ แบ่งไปก็ได้ กรณีที่ตั๋วจำนำ 1 ใบ มีทรัพย์จำ นำหลายรายการสามารถแบ่งไถ่บางรายการก่อนได้

วิธีการแบ่งไถ่

*ระยะเวลาประมาณ 30 – 50 นาที ขึ้นอยู่กับคิวทื่ใช้บริการในตอนนั้นครับ

ประเภทการแบ่งไถ่ถอน หรือการแบ่งไถ่
การแบ่งไถ่ถอนเมื่อเงินไม่พอในการไถ่ถอนทั้งหมด

บริการที่ 5 กระบวนการเพิ่มต้น

ประเภทการเพิ่มเงินต้น การเพิ่มเงินต้น
การเพิ่มเงินต้นในการจำนำสำหรับทรัพย์ที่วงเงินไม่เต็ม

บริการที่ 6 การมอบฉันทะ

กรณีมอบฉันทะ

</ul

การมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นดำเนินการแทน
วิธีการมอบฉันทะในการจำนำทรัพย์สินกับทางโรงรับจำนำ

กรณีตั๋วจำนำหายต้องทำอย่างไร

ตั๋วจำนำหายต้องทำอย่างไร
วิธีแก้ไขเมื่อตั๋วจำนำหายในระหว่างการผ่อนชำระดอกเบี้ยอยู่

สอบถามเพิ่มเติมโรงรับจำนำรัฐ

สถานธนานุเคราะห์ ทั้ง 40 แห่ง พร้อมเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนตั้งแต่ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. (ไม่พักเที่ยง / ปิดวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อ้างอิง 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป