สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีส่วนลดดอกเบี้ย 50% ที่โรงรับจำนำ

อัปเดต :

เพจ สธค. โรงรับจำนำขอประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 อย่างในเดือนนี้มีลดดอกเบี้ยให้ 50% และ ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน เช็คสิทธิ์ได้เลย

สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโรงรับจำนำของรัฐ

โรงรับจำนำของรัฐทั้ง 40 แห่งทั่วประเทศออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2564

  1. ลดดอกเบี้ย 50%
  2. ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดดอกเบี้ย 50% หรือ ไม่เสียดอกเบี้ย 1 เดือนวงเงินไม่เกิน 5พันบาท
สิทธิผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับส่วนลดดอกเบี้ยกับโรงรับจำนำ

1. ผู้ที่ได้ลดดอกเบี้ย คือ ผู้จำนำใหม่

2. ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน คือ ผู้ส่งดอกเบี้ย ผ่อนต้น เพิ่มต้น

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดดอกเบี้ย 50% หรือ ฟรีดอกเบี้ย 1 เดือน
ส่วนลดดอกเบี้ยสำหรับผู้มีบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการฯ

การบริการของโรงรับจำนำรัฐ หรือ สธค.

  1. กระบวนการรับจำนำ
  2. การบวนการส่งดอกเบี้ย
  3. กระบวนการ กรณี การไถ่ถอน
  4. กระบวนการ กรณี การแบ่งไถ่ถอน
  5. กระบวนการเพิ่มต้น
  6. การมอบฉันทะ
  7. กรณีตั๋วจำนำหาย

บริการที่ 1 กระบวนการรับจำนำ

เมื่อท่านอยากจำนำต้องทำอย่างไรบ้าง?

*โดยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 15 – 30 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนคิวการให้บริการในขณะนั้นครับ

ประเภทการรับจำนำ โดยใช้ทรัพย์พร้อมทะเบียนบ้าน
อยากจำนำต้องทำอะไรบ้าง

บริการที่ 2 กระบวนการส่งดอกเบี้ย

ท่านสามารถส่งดอกเบี้ยได้หลายช่องทางดังนี้

*ส่งดอกแทนกันได้ไม่ต้องมอบฉันทะโดยตั๋วจำนำยังคงเป็นชื่อเดิม

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกเดินทางมาส่งดอกเบี้ยที่สาขาได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

📌ผู้ใช้บริการสามารถไปส่งดอกเบี้ยได้ที่ 7-11

📌ผู้ใช้บริการสามารถส่งดอกผ่านแอปพลิเคชั่น krungthai next ได้(ในตั๋วต้องมีบาร์โค้ดของ krungthai next ด้วยเท่านั้น ก่อนเวลา 23.30 น.!!)

ประเภทการส่งดอกเบี้ย แจ้งว่ามาส่งดอกจำนำ
วิธีการส่งดอกกับโรงรับจำนำของรัฐบาล

บริการที่ 3 กระบวนการ กรณี การไถ่ถอน

*กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 15 – 400 นาทีขึ้นอยู่กับคนใช้บริการในช่วงเวลานั้นๆครับ

ประเภทการไถ่ถอน หรือวิธีการไถ่ถอนกับโรงรับจำนำ
วิธีการไถ่ถอนกับโรงรับจำนำของรัฐบาล

บริการที่ 4 กระบวนการ กรณี การแบ่งไถ่ถอน

ถ้าเงินไม่พอไถ่ แบ่งไปก็ได้ กรณีที่ตั๋วจำนำ 1 ใบ มีทรัพย์จำ นำหลายรายการสามารถแบ่งไถ่บางรายการก่อนได้

วิธีการแบ่งไถ่

*ระยะเวลาประมาณ 30 – 50 นาที ขึ้นอยู่กับคิวทื่ใช้บริการในตอนนั้นครับ

ประเภทการแบ่งไถ่ถอน หรือการแบ่งไถ่
การแบ่งไถ่ถอนเมื่อเงินไม่พอในการไถ่ถอนทั้งหมด

บริการที่ 5 กระบวนการเพิ่มต้น

ประเภทการเพิ่มเงินต้น การเพิ่มเงินต้น
การเพิ่มเงินต้นในการจำนำสำหรับทรัพย์ที่วงเงินไม่เต็ม

บริการที่ 6 การมอบฉันทะ

กรณีมอบฉันทะ

</ul

การมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นดำเนินการแทน
วิธีการมอบฉันทะในการจำนำทรัพย์สินกับทางโรงรับจำนำ

กรณีตั๋วจำนำหายต้องทำอย่างไร

ตั๋วจำนำหายต้องทำอย่างไร
วิธีแก้ไขเมื่อตั๋วจำนำหายในระหว่างการผ่อนชำระดอกเบี้ยอยู่

สอบถามเพิ่มเติมโรงรับจำนำรัฐ

สถานธนานุเคราะห์ ทั้ง 40 แห่ง พร้อมเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนตั้งแต่ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. (ไม่พักเที่ยง / ปิดวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อ้างอิง 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง