วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1,200 บาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3

มาตรการลดภาระค่าครองชีพหรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในกลุ่มที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาและลดค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะให้ความช่วยเหลือค่าซื้อสินค้า ร้านธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าและบริการของร้านค้าที่รวมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3

1. โครงการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านคน

ใช้วงเงินสิทธิ์ ผ่านร้านธงฟ้า/ร้านค้า/ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาท/คน/เดือน (รวมรับเงินเยียวยา 1,200 บาทตลอดโครงการ)

เพิ่มกำลังซื้อกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 200 บาท

2. โครงการเยียวยากลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ กลุ่ม 4) 2.5 ล้านคน

ใช้วงเงินสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านร้านธงฟ้า/ร้านค้า/ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 200 บาท/คน/เดือน (รวมรับเงินเยียวยา 1,200 บาทตลอดโครงการ)

*เราชนะกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน)

โครงการเยียวยากลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เดือนละ 200 บาท
เพิ่มเงินให้กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเดือนละ 200 บาท

เงินเพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้กี่บาท

วงเงินเพิ่มกำลังซื้อไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 200 บาท วันไหน

ย้อนดูเงินช่วยเหลือที่ทางรัฐบาลได้ช่วยให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระยะที่ 1 เพิ่มเงินเข้าบัตรคนจน 1500 บาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 1 เพิ่มเงินเข้าเดือนละ 500 บาท
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 1

ระยะที่ 2 เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกเดือนละ 500 บาท

ขยายเวลาเพิ่มวงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท
กระบัญชีกลางขยายเวลาเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

ระยะที่ 3 เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 200 บาท X 6 เดือน

คาดกราณ์ว่าจะเพิ่มวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการในวันที่ 1 ของแต่ละเดือน (รอ  ประกาศอย่างเป็นทางการ)

รวมแล้วจะเติมวงเงินเข้าตลอดโครงการระยะที่ 3 จำนวน 1,200 บาท

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะรับสิทธิคนละครึ่งทำได้หรือไม่

หากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องมีการสละสิทธิ์เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อน 7 มิ.ย. 64

วิธีสละสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทำเรื่องส่งคืนที่กรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 64 มิฉนันจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ และท่านก็จะยังอยู่ในโครงการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 3

มาตรการลดภาระค่าครองชีพโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป