เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ปรับเป็น 800 บาทแล้วนะรู้ยัง

ข่าวดีเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาททั่วประเทศ

สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33 / ม.39 รับเงินสงเคราะห์เด็กจาก 600 บาท เพิ่มเป็น 800 บาท รอประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้

รายงานข่าวจากคุณอนุวัติ แจ้งว่า ที่ประชุมของกระทรวงแรงงาน จะเสนอ ครม. ให้เพิ่มเงินสงเคราะห์เด็กเดิมที่รับเดือนละ 600 บาท ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท (รอเข้า ครม ในเร็วๆนี้)

👍 วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท

👍 เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,500 บาท

👍 วิธีเขียนใบสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

ประวัติการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์ของบุตร

  • ปี 2562 ปรับเพิ่มจากเดือนละ 400 บาท เป็น 600 บาท
  • ปี 2564 ปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท (พร้อมเสนอ ครม. พิจารณาในเร็วๆนี้)

*โปรดอย่าสับสน เงินสงเคราะห์บุตรนี้คือเงินที่บุตรของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเท่านั้นที่จะได้ (ไม่ใช่เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด)

ทั้งนี้เพิ่มส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรมากขึ้น และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เตรียมปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท
เตรียมปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท (ภาพประกอบจำนวนเด็กที่มี ณ. พ.ค. 2563)

คุณสมบัตรผู้มีสิทธิ

  • เป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดิมอยู่แล้ว
  • มีอายุ 0-6ปี
  • พ่อ-แม่ เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33 / ม.39
  • จำกัดครอบครัวละ ไม่เกิน 3 คน
  • ผู้มีสิทธิ 1.45 ล้านคน (ณ. พ.ค.2563)

วิธีขอรับสิทธิเพิ่มเงินสงคราะห์บุตร

  • ระบบจะปรับให้อัตโนมัติ เช่น ปกติรับเดือนละ 600 บาท เมื่อ ครม. อนุมัติแล้วระบบจะปรับให้เป็น 800 บาทอัตโนมัติ
ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เด็กเป็น 800 บาทเร็วๆนี้
ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เด็กเป็น 800 บาทเร็วๆนี้

หากมีความคืบหน้าแอดมินจะแจ้งให้ทราบครับผม

LINE icon

ส่งไลน์