วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส เป็นวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยปกติจะจ่าย 10 เมษายน 2564

กรมบัญชีกลางพร้อมเลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม และ อสส

เลื่อนจ่ายเงินเดือนให้กลุ่ม อสม และ อสส จากปกติจะจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน เฉพาะเดือนเมษายนเลื่อนมาจ่ายวันที่ 9 เมษายน เพราะในวันที่ 15 เมษายน รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดสงกรานต์

เลื่อนจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง

กลุ่มผู้สูงอายุ

ปกติกรมบัญชีกลางจะจ่ายในวันที่ 10 ของทุกเดือนแต่เดือนเมษายนตรงกับวันเสาร์ทำให้กรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64

กลุ่มผู้พิการ

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการ ในวันที่ 9 เม.ย. โดยเกณฑ์การจ่ายให้มีดังนี้

เกณฑ์การจ่ายเงินให้กลุ่มผู้พิการ โดยเพิ่มเป็น 1000 บาท
เพิ่มเงินให้กลุ่มผู้พิการจาก 800 บาท เป็น 1000 บาท (ให้บางคน)

กลุ่มเด็ก

สำหรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะจ่ายตามรอบปฏิทินที่ประกาศก่อนหน้านั้นคือวันที่ 9 เมษายน เป็นจำนวนเงิน 600 บาท/ราย

ตารางรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ปฏิทินรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละ 600 บาท/เดือน

กลุ่ม อสม. และ อสส.

ปกติจะจ่ายให้กับกลุ่ม อสม. และ อสส. ในรอบวันที่ 15 ของทุกๆเดือน แต่ในเดือนเมษายนนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดสงกรานต์ ทำให้กรมบัญชีกลางประกาศเลื่อนจ่ายเงิน ค่าป่วยการ จากวันที่ 15 เมษายน เป็นวันที่ 9 เมษายน จำนวน 1,000 บาท

เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส จากวันที่ 15 เมษายน มาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64
กรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส มาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64
ปฏิทินจ่ายเงินค่าป่วยการให้ อสม อสส ประจำปี 2564
วันโอนเงินให้ อสม. และ อสส. ปีงบประมาณ 2564

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท