เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส เป็นวันที่ 9 เมษายน 64

กรมบัญชีกลางพร้อมเลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม และ อสส

เลื่อนจ่ายเงินเดือนให้กลุ่ม อสม และ อสส จากปกติจะจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน เฉพาะเดือนเมษายนเลื่อนมาจ่ายวันที่ 9 เมษายน เพราะในวันที่ 15 เมษายน รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดสงกรานต์

เลื่อนจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง

 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • เบี้ยความพิการ
 • เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เงินค่าป่วยการ อสม. และ อสส.

กลุ่มผู้สูงอายุ

ปกติกรมบัญชีกลางจะจ่ายในวันที่ 10 ของทุกเดือนแต่เดือนเมษายนตรงกับวันเสาร์ทำให้กรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64

 • ผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน
 • ผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน
 • ผู้สูงอายุ 80 – 89 ปี ได้รับ 800 บาท/เดือน
 • ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท/เดือน

กลุ่มผู้พิการ

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการ ในวันที่ 9 เม.ย. โดยเกณฑ์การจ่ายให้มีดังนี้

 • ผู้พิการอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
 • ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับ 800 บาท (อีก 200 บาท จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 22 ของเดือนเมษายน)
 • ผู้พิการที่อายุมากกว่า 18 ปี และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับ 800 บาท
เกณฑ์การจ่ายเงินให้กลุ่มผู้พิการ โดยเพิ่มเป็น 1000 บาท
เพิ่มเงินให้กลุ่มผู้พิการจาก 800 บาท เป็น 1000 บาท (ให้บางคน)

กลุ่มเด็ก

สำหรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะจ่ายตามรอบปฏิทินที่ประกาศก่อนหน้านั้นคือวันที่ 9 เมษายน เป็นจำนวนเงิน 600 บาท/ราย

 • เงินตกเบิก (จ่ายย้อนหลัง)
 • เงินจ่ายตรงรอบ (รอบจ่ายปกติ)
ตารางรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ปฏิทินรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละ 600 บาท/เดือน

กลุ่ม อสม. และ อสส.

ปกติจะจ่ายให้กับกลุ่ม อสม. และ อสส. ในรอบวันที่ 15 ของทุกๆเดือน แต่ในเดือนเมษายนนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดสงกรานต์ ทำให้กรมบัญชีกลางประกาศเลื่อนจ่ายเงิน ค่าป่วยการ จากวันที่ 15 เมษายน เป็นวันที่ 9 เมษายน จำนวน 1,000 บาท

เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส จากวันที่ 15 เมษายน มาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64
กรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส มาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64
ปฏิทินจ่ายเงินค่าป่วยการให้ อสม อสส ประจำปี 2564 (เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการแล้ว)
วันโอนเงินให้ อสม. และ อสส. ปีงบประมาณ 2564 (เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการแล้ว)

อ้างอิง 1, อ้างอิง 2, อ้างอิง 3

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม อนุมัติเพิ่มค่าเสี่ยงภัย อสม อีก 1500 บาท แบ่งจ่ายเดือนนี้รับ 18 ส.ค. 64

เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน

ครม. อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน หรือค่าเสี่ยงภัย อสม เพิ่มอีก 3 เดือน รับเดือนละ 500 บาท ตั้งแต่ กรกฏาคม – กันยายน (รวมแล้วรับ 1,500 บาทต่อคน)