สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส เป็นวันที่ 9 เมษายน 64

แชร์

ส่งไลน์

กรมบัญชีกลางพร้อมเลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม และ อสส

เลื่อนจ่ายเงินเดือนให้กลุ่ม อสม และ อสส จากปกติจะจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน เฉพาะเดือนเมษายนเลื่อนมาจ่ายวันที่ 9 เมษายน เพราะในวันที่ 15 เมษายน รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดสงกรานต์

เลื่อนจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง

กลุ่มผู้สูงอายุ

ปกติกรมบัญชีกลางจะจ่ายในวันที่ 10 ของทุกเดือนแต่เดือนเมษายนตรงกับวันเสาร์ทำให้กรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64

กลุ่มผู้พิการ

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเบี้ยความพิการ ในวันที่ 9 เม.ย. โดยเกณฑ์การจ่ายให้มีดังนี้

เกณฑ์การจ่ายเงินให้กลุ่มผู้พิการ โดยเพิ่มเป็น 1000 บาท
เพิ่มเงินให้กลุ่มผู้พิการจาก 800 บาท เป็น 1000 บาท (ให้บางคน)

กลุ่มเด็ก

สำหรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะจ่ายตามรอบปฏิทินที่ประกาศก่อนหน้านั้นคือวันที่ 9 เมษายน เป็นจำนวนเงิน 600 บาท/ราย

ตารางรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ปฏิทินรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละ 600 บาท/เดือน

กลุ่ม อสม. และ อสส.

ปกติจะจ่ายให้กับกลุ่ม อสม. และ อสส. ในรอบวันที่ 15 ของทุกๆเดือน แต่ในเดือนเมษายนนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดสงกรานต์ ทำให้กรมบัญชีกลางประกาศเลื่อนจ่ายเงิน ค่าป่วยการ จากวันที่ 15 เมษายน เป็นวันที่ 9 เมษายน จำนวน 1,000 บาท

เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส จากวันที่ 15 เมษายน มาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64
กรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม อสส มาเป็นวันที่ 9 เมษายน 64
ปฏิทินจ่ายเงินค่าป่วยการให้ อสม อสส ประจำปี 2564 (เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการแล้ว)
วันโอนเงินให้ อสม. และ อสส. ปีงบประมาณ 2564 (เลื่อนจ่ายเงินค่าป่วยการแล้ว)

อ้างอิง 1, อ้างอิง 2, อ้างอิง 3

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว