วันโอนเงินค่าตอบแทน อสม 1500 บาท พร้อมโอนให้แล้ว

อัปเดต :

วันโอนเงินค่าตอบแทน อสม 1500 บาท พร้อมโอนให้แล้ว

10 พ.ย. 2563 : กรมบัญชีกลางประกาศวันจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม / อสส

*ค่าป่วยการ 1,000 บาท/เดือน

และกรมบัญชีการยืนยันพร้อมโอนค่าตอบแทนให้คนละ 1,500 บาท ให้ อสม/ อสส เป็นค่าตอบแทนเสียงภัยโควิด-19

*ค่าตอบแทน 500 บาท/เดือน (รวมรับ 1,500 บาท)

*ท่านที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนท่านจะต้องทำงานในหน้าที่เป็น อสม./ อสส. ก่อนถึงจะได้รับเงินค่าตอบแทนนี้

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 กดสมัครกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

กำหนดวันจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้ อสม 1500 บาท
กำหนดวันจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้ อสม 1500 บาท

เวลาโอนเงินให้ อสม. โดยประมาณ

*โดยแอดมินได้รวบรวมสถิติจากในกลุ่มเพื่อนอสม. โดยการเก็บสถิติในเดือน กรกฏาคม,สิงหาคม,กันยายน เวลาอาจจะไม่ตรง ขออภัยด้วยนะครับ

ปฏิทินการจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม 1500 บาท กรมบัญชีกลาง
ปฏิทินการจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม 1500 บาท กรมบัญชีกลาง

อ้างอิงเอกสารจากกรมบัญชีกลาง 1 พ.ย. 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง