ตารางโอนเงินอุดหนุนเด็ก 2564 (600 บาท/เดือน)

25 ธันวาคม 2563

แชร์

ส่งไลน์

สรุปตารางโอนเงินอุดหนุนเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564

รับต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีบุตรอายุ 0-6ปี เพื่อท่านลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลที่ อบต. /เขต/ เทศบาลทั่วประเทศ รายละ 600 บาท/เดือน

ตารางโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564

 1. เดือนมกราคม ออกวันที่ 8 ม.ค.
 2. เดือนกุมภาพันธ์ ออกวันที่ 10
 3. เดือนมีนาคม ออกวันที่ 10
 4. เดือนเมษายน ออกวันที่ 9
 5. เดือนพฤษภาคม ออกวันที่ 7 (แก้ไขล่าสุด 4 พ.ค. 64)
 6. เดือนมิถุนายน ออกวันที่ 10
 7. เดือนกรกฎาคม ออกวันที่ 9
 8. เดือนสิงหาคม ออกวันที่ 10
 9. เดือนกันยายน ออกวันที่ 10
 10. เดือนตุลาคม ออกวันที่ 8 *
 11. เดือนพฤศจิกายน ออกวันที่ 10 *
 12. เดือนธันวาคม ออกวันที่ 10 *

เดือนตุลาคม – ธันวาคม รอกรมบัญชีกลางประกาศเพราะถือเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

👍 เพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเป็น 15,000 บาท

👍 วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

👍 มีบ้าน มีรถ อดรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ / สถานะได้ที่ตลอด 24 ชม.

ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน
ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน
 • เดือนธันวาคม 63 รับสิทธิ์ 1,926,490 ราย
 • เดือนพฤศจิกายน 63 รับสิทธิ์ 1,8755,65 ราย
 • เดือนตุลาคม 63 เด็กได้รับสิทธิ์ 1,827,303 ราย
 • เดือนกันยายน 63 เด็กได้รับสิทธิ์ 1,763,797 ราย
 • เดือนสิงหาคม 63 เด็กได้รับสิทธิ์ 1,692,290 ราย
 • เดือนกรกฏคม 63 เด็กได้รับสิทธิ 1,617,534 ราย
 • เดือนมิถุนายน 63 เด็กได้รับสิทธิ์ 1,459,737 ราย
 • เดือนพฤษภาคม 63 เด็กได้รับสิทธิ์ 1,402,804 ราย
 • เดือนเมษายน 63 เด็กได้รับสิทธิ์ 1,312,705 ราย
 • เดือนมีนาคม 63 เด็กได้รับสิทธิ์ 1,261,068 ราย
 • เดือนกุมภาพันธ์ 63 เด็กได้รับสิทธิ์ 1,208,165 ราย

ตารางเวลาเงินเข้าโดยประมาณ

 • 1.13 – ธ.ก.ส.
 • 1.19 – กสิกรไทย
 • 2.10 – ไทยพาณิชย์
 • 2.50 – กรุงไทย
 • 3.00 – กรุงเทพ
 • 3.00 – ออมสิน
 • 4.34 – ธนชาติ, ทหารไทย
 • ไม่เกิน 11.00 – ธนาคารอื่นๆ
ปฏิทินโอนเงินอุดหนุนเด็กประจำปี 2564 แก้ไขล่าสุด 4 พฤษภาคม 2564
ตารางโอนเงินอุดหนุนเด็กปีงบประมาณ 2564
ตารางโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564
ตารางโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564

เรื่องใหม่ล่าสุด