ตารางโอนเงินอุดหนุนเด็ก 2565 – 2566 จำนวน 600 บาทต่อเดือน ตลอดอายุ 0 – 6 ปี

อัปเดต :

อัปเดตตารางโอนเงินอุดหนุนเด็ก ปีงบประมาณ 2566 (พ.ศ. 2565 – 2566)

ระบบจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตั้งแต่เวลา 1.30 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดวันโอนเงินให้ดูปฏิทินตารางโอนเงินอุดหนุนเด็กตามรูปด้านล่าง ( หรือตารางโอนเงินอุดหนุนบุตร 66 ) โปรตรวจสอบบัญชีธนาคารผ่านแอปธนาคารนั้นๆ

 1. วันที่ 10 ตุลาคม 2565 รับเงิน 600 บาท
 2. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 รับเงิน 600 บาท
 3. วันที่ 9 ธันวาคม 2565 รับเงิน 600 บาท
 4. วันที่ 10 มกราคม 2566 รับเงิน 600 บาท
 5. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รับเงิน 600 บาท
 6. วันที่ 10 มีนาคม 2566 รับเงิน 600 บาท
 7. วันที่ 10 เมษายน 2566 รับเงิน 600 บาท
 8. วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 รับเงิน 600 บาท
 9. วันที่ 9 มิถุนายน 2566 รับเงิน 600 บาท
 10. วันที่ 10 กรกฏาคม 2566 รับเงิน 600 บาท
 11. วันที่ 10 สิงหาคม 2566 รับเงิน 600 บาท
 12. วันที่ 8 กันยายน 2566 รับเงิน 600 บาท

หมายเหตุ : เด็กที่เกิดภายในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2560 จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

╰➤ วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็ก เดือนละ 600 บาท

╰➤ วิธีขอรับเงินช่วยเหลือ เมื่อยากลำบาก 1,000 – 3,000 บาท

╰➤ วิธีใช้บิลค่าไฟฟ้า ยืมเงินด่วน 5000 บาท (ไม่เช็คบูโร)

ตารางโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ ตารางโอนเงินอุดหนุนเด็ก 2565
ตารางโอนเงินอุดหนุนเด็ก ปี 2565 – 2566

ตารางโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์วันโอนเงินอุดหนุนเด็ก เดือนมกราคม 2566 จะออกวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 จำนวน 600 บาท โดยมีรายละเอียดังนี้

ปฏิทินโอนเงินอุดหนุนเด็กเดือนมกราคม 2566 รับคนละ 600 บาท ในวันที่ 10 มกราคม 2566
แจ้งปฏิทินโอนเงินอุดหนุนเด็ก หรือ เงินเด็ก เดือนกมกราคม 2566 ออกวันที่ 10

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประกาศวันจ่ายเงินเดือนธันวาคม 2565

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว. พัฒนาสังคมฯ ได้แจ้งว่า วันที่ 9 ธันวาคม 2565 พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเด็กรายละ 600 บาท ทุกคน โดยมีการเบิกจ่ายโดยทยอยโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่เวลาตี 1 เป็นต้นไป

ตารางโอนเงินอุดหนุนเด็กเดือนล่าสุด รับเงิน 600 บาท/เดือน
ตารางโอนเงินเด็ก เดือนละ 600 บาท 9 ธันวาคม 2565

โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนพฤศจิกายน 2565

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว. พัฒนาสังคมฯ ได้แจ้งว่า วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเด็กรายละ 600 บาท ทุกคน โดยมีการเบิกจ่ายโดยทยอยโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่เวลาตี 1 เป็นต้นไป

พร้อมโอนเงินให้เด็ก 600 บาท ในเดือน พ.ย. วันที่ 10
โครงการเงินอุดหนุนเด็กจะโอนเงินให้คนละ 600 บาทในวันที่ 10 พ.ย. 65

วันโอนเงินให้เด็กเดือนละ 600 บาท ในเดือนตุลาคม 2565

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว. พัฒนาสังคมฯ ได้แจ้งว่า วันที่ 10 ตุลาคม 2565 พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเด็กรายละ 600 บาท ทุกคน โดยมีการเบิกจ่ายโดยทยอยโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่เวลาตี 1 เป็นต้นไป

พร้อมโอนเงินให้เด็กเดือนละ 600 บาท ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565
วันโอนเงินโครงการเงินอุดหนุนเด็ก 10 ต.ค. 65

สรุปตารางโอนเงินอุดหนุนเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรรับต่อเนื่องสำหรับผู้ที่มีบุตรอายุ 0-6ปี เพื่อท่านลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลที่ อบต. /เขต/ เทศบาลทั่วประเทศ รายละ 600 บาท/เดือน

ตารางโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2565

 1. เดือนมกราคม ออกวันที่ 8 ม.ค.
 2. เดือนกุมภาพันธ์ ออกวันที่ 10
 3. เดือนมีนาคม ออกวันที่ 10
 4. เดือนเมษายน ออกวันที่ 9
 5. เดือนพฤษภาคม ออกวันที่ 7 (แก้ไขล่าสุด 4 พ.ค. 64)
 6. เดือนมิถุนายน ออกวันที่ 10
 7. เดือนกรกฎาคม ออกวันที่ 9
 8. เดือนสิงหาคม ออกวันที่ 10
 9. เดือนกันยายน ออกวันที่ 10
 10. เดือนตุลาคม ออกวันที่ 8 *
 11. เดือนพฤศจิกายน ออกวันที่ 10 *
 12. เดือนธันวาคม ออกวันที่ 10 *

เดือนตุลาคม – ธันวาคม รอกรมบัญชีกลางประกาศเพราะถือเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

👍 เพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเป็น 15,000 บาท

👍 วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

👍 มีบ้าน มีรถ อดรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ / สถานะได้ที่ตลอด 24 ชม.

ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน
ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน

ตารางเวลาเงินเข้าโดยประมาณ

ปฏิทินโอนเงินอุดหนุนเด็กประจำปี 2564 แก้ไขล่าสุด 4 พฤษภาคม 2564
ตารางโอนเงินอุดหนุนเด็กปีงบประมาณ 2564
ตารางโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564
ตารางโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2564

หากสงสัย หรือมีปัญหาการรับเงินตามตารางโอนเงินอุดหนุนเด็กปีงบประมาณ 2566 ให้ติดต่อ ณ อบต. เขต หรือ เทศบาล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง