เราชนะแจ้ง sms ให้แก้ไขข้อมูลแล้ว – โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. ฯลฯ

โครงการเราชนะแจ้ง sms ให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลแล้ว

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วสำหรับโครงการเราชนะ มอบวงเงินช่วยเหลือประชาชน 7,000 บาทที่เข้าเกณฑ์โครงการและในวันนี้มีประชาชนเข้าไปลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นมา

สำหรับหลายๆท่านก็ได้รับ SMS แจ้งให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลบางอย่าง ทางแอดมินเว็บ18peeได้สำรวจการพูดคุยของหลายๆกลุ่ม ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเฉพาะกลุ่มคนที่ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลและทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่

เราชนะแจ้งสถานะที่ต้องแก้ไข

 1. เนื่องจากกรอกชื่อไม่ถูกต้อง
 2. เนื่องจากกรอกนามสกุลไม่ถูกต้อง
 3. เนื่องจากกรอกรหัสหลังบัตรไม่ถูกต้อง
 4. เนื่องจากกรอกวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

ท่านจำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ก่อนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 23.00 น.

👍 ความหมาย 3 สถานะโครงการเราชนะ

👍 วิธีลแอปเป๋าตังรอเงินเราชนะ 7000 บาท

👍 โครงการเราชนะ กดเป็นเงินสดไม่ได้

1. sms แจ้งมาว่า กรอกชื่อไม่ถูกต้อง

สำหรับใครที่ลงทะเบียนเราชนะแล้วได้รับ sms แจ้งกลับมาว่า “โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกชื่อไม่ถูกต้อง

ท่านสามารถแก้ไขได้ดังนี้

 • เข้าเว็บไปลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 • ใสช่องชื่อ ท่าน “ไม่ต้องระบุคำนำหน้า” เช่น นาย, นาง, นางสาว เป็นต้น
 • ไม่สามารถใส่สระ เอ (เ-) ติดกัน 2 ตัว  / สระ เอ (เ-) กับ สระ แอ (แ-) ไม่เหมือนกัน
 • ไม่สามารถใส่สระ อา (-า) แล้วเติม นฤคหิต (-ํ) แทนสระ อำ (-ำ) ได้
 • ไม่สามารถใส่วรรณยุกต์ ไม้เอก(-่) ไม้โท(-้) ไม้ตรี(-๊) ไม้จัตวา(-๋) ก่อนไม้หันอากาศ (-ั)
 • ไม่สามารถเว้นวรรค 2 ครั้ง

*ส่วนใหญ่จะเจอปัญหากับคนที่เคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนครับ

sms เราชนะ โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกชื่อไม่ถูกต้อง
sms เราชนะ โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกชื่อไม่ถูกต้อง

2. sms แจ้งมาว่า กรอกนามสกุลไม่ถูกต้อง

สำหรับใครที่ลงทะเบียนเราชนะแล้วได้รับ sms แจ้งกลับมาว่า “โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกนามสกุลไม่ถูกต้อง

ท่านสามารถแก้ไขได้ดังนี้

 • เข้าเว็บไปลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 • ไม่สามารถใส่สระ เอ (เ-) ติดกัน 2 ตัว  / สระ เอ (เ-) กับ สระ แอ (แ-) ไม่เหมือนกัน
 • ไม่สามารถใส่สระ อา (-า) แล้วเติม นฤคหิต (-ํ) แทนสระ อำ (-ำ) ได้
 • ไม่สามารถใส่วรรณยุกต์ ไม้เอก(-่) ไม้โท(-้) ไม้ตรี(-๊) ไม้จัตวา(-๋) ก่อนไม้หันอากาศ (-ั)
 • ไม่สามารถเว้นวรรค 2 ครั้ง
โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกนามสกุลไม่ถูกต้อง
โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกนามสกุลไม่ถูกต้อง

*ส่วนใหญ่จะเจอปัญหากับคนที่เคยเปลี่ยนนามสกุลมาก่อน (เช่น แต่งงานเปลี่ยนนามสกุลเป็นของสามี เป็นต้น)

3. sms แจ้งมาว่า รหัสหลังบัตรฯไม่ถูกต้อง

ปัญหานี้พบมากสุดสำหรับผู้ที่มีตัวอักษรใกล้เคียงตัวเลข เช่น O จะคล้าย ๆ กับเลข 0 เป็นต้น โดยจะได้รับข้อความว่า “โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกรหัสหลังบัตรฯไม่ถูกต้อง

 • 2 ตัวแรกจะเป็นอักษรภาษาอังกฤษ
 • 10 ตัวหลังคือ ตัวเลข
วิธีดูรหัสหลังบัตรประชาชน
วิธีดูรหัสหลังบัตรประชาชน
เราชนะมี sms แจ้งว่า โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกรหัสหลังบัตรฯไม่ถูกต้อง
เราชนะมี sms แจ้งว่า โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกรหัสหลังบัตรฯไม่ถูกต้อง

*ส่วนใหญ่จะเจอปัญหากับคนที่ทำบัตรประชาชนใหม่ 

4. sms แจ้งมาว่า รหัสหลังบัตรฯไม่ถูกต้อง

สำหรับท่านที่ได้ข้อความแจ้งมาว่า “โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

 • ให้ท่านเลือกวัน เดือน ปีเกิดให้ถูกต้อง รูปที่ 1
 • หากท่านมีเดือน และปี เกิด เลือกตามรูปที่ 2
 • หากท่านมีเพียงปีเกิด เลือกตามรูปที่ 3
ป้อนข้อมูลวันเดือนปีเกิด
รูปที่ 1 ป้อนข้อมูลวันเดือนปีเกิด
ป้อนข้อมูล เดือน ปี เกิดให้ถูกต้อง
รูปที่ 2 ป้อนข้อมูล เดือน ปี เกิดให้ถูกต้อง
ป้อน ปี เกิดให้ถูกต้อง
รูปที่ 3 ป้อน ปี เกิดให้ถูกต้อง
สถานะเราชนะแจ้ง sms มาว่า โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
สถานะเราชนะแจ้ง sms มาว่า โปรดลงทะเบียนใหม่ภายใน 12 ก.พ. เนื่องจากกรอกวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

 

หากมีสถานะเพิ่มเติมแอดมิน18ปีจะรีบรายงานให้ทราบต่อไปครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีอัปเดตเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9

วิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9 รองรับคนละครึ่ง

ธนาคารกรุงไทยเปิดวิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ 11.0.9 เพื่อรองรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 พร้อมใช้สิทธิในเดือนกรกฏาคม 2564 นี้