SMS แจ้งสิทธิคนละครึ่ง 3,500 บาท ได้รับสิทธิกันเพียบ

อัปเดต :

หลายคนได้รับแล้ว SMS แจ้งสิทธิคนละครึ่ง

จบไปแล้วกับการลงทะเบียนรับสิทธิคนละครึ่งในวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา รวมรับสิทธิ 5 ล้านสิทธิตอนนี้หลายๆคนรอ SMS ยืนยันจากทางกระทรวงการคลังว่ามีสิทธิในวงเงินคนละครึ่ง 3,500 บาทหรือไม่

คุณสมบัติผู้มีสิทธิคนละครึ่ง

หากท่านได้ SMS ยืนยันสิทธิแล้วท่านจำเป็นต้องใช้งานครั้งแรกก่อน 14 วัน โดยจะหมดอายุในวันที่ 14 ม.ค. 2564

👍 วิธีโหลดแอปเป๋าตัง paotang

👍 รับสิทธิเราไม่ทิ้งกัน ก็สามารถลงได้อีก

👍 เพิ่มวงเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 500 บาท

ได้ SMS แจ้งสิทธิคนละครึ่ง
ได้ sms ยืนยันสิทธิคนละครึ่งแล้ว

วิธีใช้คนละครึ่ง

  1. กดรับสิทธิในแอพเป๋าตัง ป้ายสีส้ม
  2. กดสแกน QR เพื่อใช้จ่าย
  3. นำมือถือไปสแกนที่ป้าย QR ร้านค้า
  4. กด “ยืนยันการชำระเงิน
  5. ป้อนรหัส 6 หลัก
  6. บันทีกสลิป “ทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 1 กดรับสิทธิคนละครึ่ง ป้ายสีส้มๆ รัฐจ่ายให้สูงสุด 150 บาท/วัน

แอปเป๋าตัง เมนู g-wallet
แอปเป๋าตัง เมนู g-wallet

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสิทธิ์ ยอดเงินที่ต้องจ่ายให้ร้านค้า พร้อมกับ สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ

กดรับสิทธิ คนละครึ่ง จ่ายให้ร้านค้า
กดรับสิทธิ คนละครึ่ง จ่ายให้ร้านค้า

ขั้นตอนที่ 3 ใช้สแกน QR ร้านค้าที่เราจะจ่ายเงินด้วยสิทธิ์ คนละครึ่ง

สแกนร้านค้า เพื่อจ่ายเงินด้วยสิทธิคนละครึ่ง
สแกนร้านค้า เพื่อจ่ายเงินด้วยสิทธิคนละครึ่ง

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบข้อมูล “ยืนยันการชำระเงิน”  ค่าสินค้า จะแสดงด้วยตัวเลขสีดำ สิทธิ์คนละครึ่งจะแสดงสีส้มๆ

กดตรวจสอบสิทธิ ก่อนการจ่ายเงิน คนละครึ่ง
กดตรวจสอบสิทธิ ก่อนการจ่ายเงิน คนละครึ่ง

ขั้นตอนที่ 5 ใส่รหัสผ่าน หรือ รหัส PIN 6 หลัก

ยืนยันรหัส เพื่อจ่ายเงิน คนละครึ่ง
ยืนยันรหัส เพื่อจ่ายเงิน คนละครึ่ง

ขั้นตอนที่ 6 บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ “ทำรายการสำเร็จ

บันทึกรายการ ใช้สิทธิคนละครึ่งเรียบร้อยแล้ว คนละครึ่งเปิดรอบใหม่
บันทึกรายการ ใช้สิทธิคนละครึ่งเรียบร้อยแล้ว

หากมีการเปลี่ยนแปลงคนละครึ่งเปิดรอบใหม่ จะแจ้งให้ทราบในข่าวต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง