เวลารับเงินร้านค้าแอปถุงเงิน (ปรับปรุงใหม่ 2564)

ร้านค้าแอปถุงเงินรับเงินเวลาไหน

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐโดยใช้รับเงินผ่านแอปถุงเงิน เช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน และที่ใช้รับเงินช่องท่านอื่น ๆ จะได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง เร็วสุดจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป

ร้านค้าแอปถุงเงิน
ร้านค้าแอปถุงเงิน

รอบโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับร้านค้าถุงเงิน

 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. เราเที่ยวด้วยกัน
 3. คนละครึ่ง
 4. เราชนะ
 5. ม.33 เรารักกัน

1.โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารในวันทำการถัดไป เวลาประมาณ 18.00น. เป็นต้นไป

เช่น

 • ยอดวันจันทร์ ท่านจะได้รับเงินในวันอังคาร เวลาประมาณ 18.00 น.
 • ยอดวันศุกร์ ท่านจะได้รับเงินในวันจันทร์ เวลาประมาณ 18.00 น.
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านถุงเงินรับเงินในวันถัดไป
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านถุงเงินรับเงินในวันถัดไป

2.โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

แบ่งการจ่ายเงินให้เป็น 2 ส่วนดังนี้

 • ส่วนของโรงแรม/ที่พัก จะโอนเงินให้ในวันพุธของสัปดาห์ถัดไปหลังจากเช็คเอาท์ ในเวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป
 • ส่วนของร้านอาหาร จะโอนเงินให้ในวันทำการถัดไป เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป
ร้านถุงเงินรับเงินโครงการเราเที่ยวด้วยกันทุกวันพุธในสัปดาห์ถัดไป
ร้านถุงเงินรับเงินโครงการเราเที่ยวด้วยกันทุกวันพุธในสัปดาห์ถัดไป

3.โครงการคนละครึ่ง

สำหรับโครงการคนละครึ่งร้านค้าที่รับเงินผ่านแอปถุงเงินท่านจะได้รับเงิน 2 ช่วง คือ เงิน g-wallet และเงินโครงการ

 • เงิน G-Wallet ยอดเงินในส่วนนี้จะเข้าบัญชีร้านค้าในวันถัดไปเวลาประมาณ 2.00น. เป็นต้นไป
 • เงินโครงการ จะเข้าในวันถัดไปช่วงเวลา 18.00 น. เป้นต้นไป

*สำหรับยอดเงินในโครงการนี้จะมีปัญหาบ่อยมาก ขอให้ท่านตรวจสอบการชำระเงินในแอปถุงเงินเป็นระยะ ๆ หากพบปัญหาโปรดติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน

ร้านค้าถุงเงิน รับเงินโครงการคนละครึ่งในวันถัดไป
ร้านค้าถุงเงิน รับเงินโครงการคนละครึ่งในวันถัดไป

4.โครงการเราชนะ

ยอดเงินในโครงการเราชนะท่านจะได้รับเงินเข้าบัญชีในเวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

5.โครงการ ม.33 เรารักกัน

ยอดเงินที่รับการชำระเงินจากแอปถุงเงินท่านจะได้ในเวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

วันรับเงินของร้านถุงเงินโครงการเราชนะ และ ม33 เรารักกัน
วันรับเงินของร้านถุงเงินโครงการเราชนะ และ ม33 เรารักกัน

6.ช่องทางอื่นๆ

หากท่านรับชำระเงินด้วยแอปถุงเงินผ่าน บัตรเครดิต / พร้อมเพย์ / E-Money / G-Wallet ที่ไม่เกี่ยวกับ 5 โครงการด้านบน ท่านจะได้รับเงินในวันทำการถัดไปในเวลาประมาณ 2.00 น. เป็นต้นไป

เวลารับเงินของร้านค้าแอปถุงเงิน (ปรับปรุงใหม่)
เวลารับเงินของร้านค้าแอปถุงเงิน (ปรับปรุงใหม่)

อ้างอิง 1

เรื่องใหม่ล่าสุด