วิธีลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 29 ม.ค.นี้

เปิดขั้นตอน / วิธีลงทะเบียนเราชนะผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

คลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินเยียวยาเราชนะมูลค่า 7,000 บาทผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่ 29 มกราคมนี้

โครงการเราชนะเป็นโครงการที่สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือนคือ กุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 (แบ่งจ่ายเป็นอาทิตย์)

เกณฑ์การพิจารณารับสิทธิเราชนะ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(นับถึง 29 ม.ค.)
 • ไม่เป็นผุ้ประกันตน ม.33 (ยกเว้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นไดในหน่วยงานของรัฐข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี พ.ศ. 2562)
 • ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธ.ค. 2563)

กลุ่มที่ได้รับสิทธิเราชนะ

 1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน (ที่ยืนยันตัวตนก่อน 27 ม.ค.)
 3. กลุ่มที่ไม่อยู่ใน 2 กลุ่มแรก

วิธีลงทะเบียนเราชนะแบบละเอียด

 1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 2. อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอม
 3. ทำเครื่องหมายถูก “✔” ให้ช่อง พร้อมกับกด “ยืนยัน
 4. ป้อนข้อมูลส่วนตัว
 5. ยืนยันรหัส otp เบอร์โทรศัพท์
 6. ระบบจะแจ้งว่า “ระบบได้รับข้อมูลท่านแล้ว
 7. รอเข้าตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้ หรือไม่ได้ในวันที่ 8 ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ให้ท่านกดเข้าเว็บไซต์ที่นี้ www.เราชนะ.com ในเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน ประมาณเวลา 6.00 น. ของวันที่ 29 มกราคม

 • เตรียมบัตรประชาชนของท่าน
 • เตรียมโทรศัพท์ไว้ให้พร้อม
วิธีลงทะเบียนโครงการเราชนะ www.เราชนะ.com
วิธีลงทะเบียนโครงการเราชนะ www.เราชนะ.com

ขั้นตอนที่ 2 อ่านข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการเราชนะและพร้อมกดยินยอม

ให้ท่านทำการอ่านข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการเราชนะ พร้อมกับศึกษารายละเอียดพร้อมกด “ยืนยัน

 • อ่านข้อตกลง
 • ทำเครื่องหมายถูก “✔” ลงในช่อง ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างบน
 • กดปุ่มสีฟ้าด้านล่าง “ยืนยัน
ลงทะเบียนโครงการเราชนะ กดยอมรับข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการเราชนะ พร้อมกดยืนยัน
ลงทะเบียนโครงการเราชนะ กดยอมรับข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการเราชนะ พร้อมกดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลของท่านให้ครบและถูกต้อง

ขอให้ท่านป้อนข้อมูลที่ถูกต้องลงไปเพื่อรับสิทธิ์โครงการเราชนะ

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • วัน / เดือน / ปี เกิด
 • เบอร์โทรศัพท์

*ในช่องชื่อ ท่านห้ามใส่คำนำหน้า เช่น นาย นาง เด็ดขาด

กรอกข้อมุลส่วนตัวของเราลงไปให้ครบ
กรอกข้อมุลส่วนตัวของเราลงไปให้ครบ

ขั้นตอนที่ 4 รอรหัส otp และป้อนลงในช่อง

ให้ท่านป้อนรหัส otp ลงไปในช่อง พร้อมกด “ยืนยัน OTP

 • รอรับ sms แจ้งรหัส otp
 • ให้นำรหัส otp มาป้อนลงในช่อง
 • กดปุ่ม “ยืนยัน otp
ป้อนรหัส otp ที่ใช้ยืนยันสิทธิเราชนะ
ป้อนรหัส otp ที่ใช้ยืนยันสิทธิเราชนะ

ขั้นตอนที่ 5 ลงทะเบียนเราชนะเรียบร้อย

เมื่อท่านป้อนข้อมูลทุกอย่างแล้วระบบจะแจ้ง “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” เป็นอันว่าเรียบร้อย

 • รอตรวจสอบสิทธิว่าจะได้ หรือไม่ได้
 • วันที่ 8 ก.พ. เวลา 6.00 น.ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
ข้อความแจ้งได้รับสิทธิเราชนะ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว
ข้อความแจ้งได้รับสิทธิเราชนะ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com