วิธีลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 29 ม.ค.นี้ อัปเดตขั้นตอนการลงทะเบียนเราชนะ แบบละเอียด

อัปเดต :

เปิดขั้นตอน / วิธีลงทะเบียนเราชนะผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

คลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินเยียวยาเราชนะมูลค่า 7,000 บาทผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่ 29 มกราคมนี้

โครงการเราชนะเป็นโครงการที่สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจำนวนไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือนคือ กุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 (แบ่งจ่ายเป็นอาทิตย์)

เกณฑ์การพิจารณารับสิทธิเราชนะ

กลุ่มที่ได้รับสิทธิเราชนะ

  1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน (ที่ยืนยันตัวตนก่อน 27 ม.ค.)
  3. กลุ่มที่ไม่อยู่ใน 2 กลุ่มแรก

วิธีลงทะเบียนเราชนะแบบละเอียด

  1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  2. อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอม
  3. ทำเครื่องหมายถูก “✔” ให้ช่อง พร้อมกับกด “ยืนยัน
  4. ป้อนข้อมูลส่วนตัว
  5. ยืนยันรหัส otp เบอร์โทรศัพท์
  6. ระบบจะแจ้งว่า “ระบบได้รับข้อมูลท่านแล้ว
  7. รอเข้าตรวจสอบสิทธิ์ว่าได้ หรือไม่ได้ในวันที่ 8 ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ให้ท่านกดเข้าเว็บไซต์ที่นี้ www.เราชนะ.com ในเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน ประมาณเวลา 6.00 น. ของวันที่ 29 มกราคม

วิธีลงทะเบียนโครงการเราชนะ www.เราชนะ.com
วิธีลงทะเบียนโครงการเราชนะ www.เราชนะ.com

ขั้นตอนที่ 2 อ่านข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการเราชนะและพร้อมกดยินยอม

ให้ท่านทำการอ่านข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการเราชนะ พร้อมกับศึกษารายละเอียดพร้อมกด “ยืนยัน

ลงทะเบียนโครงการเราชนะ กดยอมรับข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการเราชนะ พร้อมกดยืนยัน
ลงทะเบียนโครงการเราชนะ กดยอมรับข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการเราชนะ พร้อมกดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลของท่านให้ครบและถูกต้อง

ขอให้ท่านป้อนข้อมูลที่ถูกต้องลงไปเพื่อรับสิทธิ์โครงการเราชนะ

*ในช่องชื่อ ท่านห้ามใส่คำนำหน้า เช่น นาย นาง เด็ดขาด

กรอกข้อมุลส่วนตัวของเราลงไปให้ครบ
กรอกข้อมุลส่วนตัวของเราลงไปให้ครบ

ขั้นตอนที่ 4 รอรหัส otp และป้อนลงในช่อง

ให้ท่านป้อนรหัส otp ลงไปในช่อง พร้อมกด “ยืนยัน OTP

ป้อนรหัส otp ที่ใช้ยืนยันสิทธิเราชนะ
ป้อนรหัส otp ที่ใช้ยืนยันสิทธิเราชนะ

ขั้นตอนที่ 5 ลงทะเบียนเราชนะเรียบร้อย

เมื่อท่านป้อนข้อมูลทุกอย่างแล้วระบบจะแจ้ง “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” เป็นอันว่าเรียบร้อย

ข้อความแจ้งได้รับสิทธิเราชนะ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว
ข้อความแจ้งได้รับสิทธิเราชนะ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง