timeline-no-smartphone (2)

ไทม์ไลน์โครงการเราชนะกลุ่มไม่มีมือถือ หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

เอกสารไทม์ไลน์โครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน)