raochana-4

ผู้รับสิทธิ์เราชนะใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ได้รับสิทธิอีก 2000 บาท

เงินเข้าโครงการเราชนะรอบใหม่ 2000 บาท ใช้สิทธิ์ยาวถึง มิถุนายน