www.เราชนะ.com เปิดเว็บลงทะเบียนเราชนะรับสิทธิ์ 7,000 บาทแล้ว

อัปเดต :

เปิดเว็บลงทะเบียนเราชนะรับสิทธิ์ 7,000 บาทแล้ว

ท่านสามารถกดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อลงทะเบียนได้แล้ว

เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนเราชนะแล้ว www.เราชนะ.com
เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนเราชนะแล้ว www.เราชนะ.com

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ

  1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

คุณสมบัติร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ

  1. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
  2. ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
  3. ร้านเราชนะ เช่น รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยายนต์สาธารณา และบริการรายย่อย ที่มีสถานะประกอบการ เป็นต้น
ตารางเงินเข้าโครงการเราชนะ
ตารางเงินเข้าโครงการเราชนะ

จะได้รับเงินเราชนะวันไหน ?

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะได้รับสิทธิอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินเราชนะ

*วงเงินเราชนะสามารถสะสม หรือสมทบได้ แต่ต้องใช้ให้หมดภายใน 31 พฤษภาคม 2564

ตารางเงินเข้าเราชนะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตารางเงินเข้าเราชนะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. กลุ่มผู้ได้รับสิทธิแอปเป๋าตัง (คนละครึ่ง,เราเที่ยวด้วยกัน)

ท่านจะถูกรัฐบาลนำข้อมูลที่อยู่ในแอปเป๋าตังไปคัดกรองและท่านจะสามารถตรวจสอบสิทธิว่าได้ / ไม่ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ตารางเงินเข้าผู้ได้รับสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

*วงเงินเราชนะสามารถสะสม หรือสมทบได้ แต่ต้องใช้ให้หมดภายใน 31 พฤษภาคม 2564

ตารางเงินเราชนะเข้าแอปเป๋าตัง
ตารางเงินเราชนะเข้าแอปเป๋าตัง

3. กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ใน 2 กลุ่มข้างต้น

กลุ่มนี้จะเริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ เวลา 6.00 -23.00น. โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพิ่อรับสิทธิโครงการเราชนะ

*วงเงินเราชนะสามารถสะสม หรือสมทบได้ แต่ต้องใช้ให้หมดภายใน 31 พฤษภาคม 2564

หากมีความคืบหน้าแอดมินเว็บ18ปีจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง