www.เราชนะ.com เปิดเว็บลงทะเบียนเราชนะรับสิทธิ์ 7,000 บาทแล้ว

เปิดเว็บลงทะเบียนเราชนะรับสิทธิ์ 7,000 บาทแล้ว

ท่านสามารถกดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อลงทะเบียนได้แล้ว

เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนเราชนะแล้ว www.เราชนะ.com
เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนเราชนะแล้ว www.เราชนะ.com

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ

 1. มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
 5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

คุณสมบัติร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ

 1. ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
 2. ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
 3. ร้านเราชนะ เช่น รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยายนต์สาธารณา และบริการรายย่อย ที่มีสถานะประกอบการ เป็นต้น
ตารางเงินเข้าโครงการเราชนะ
ตารางเงินเข้าโครงการเราชนะ

จะได้รับเงินเราชนะวันไหน ?

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะได้รับสิทธิอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

 • กลุ่มที่ได้รับวงเงิน 800 บาท/เดือน จะได้รับวงเงินเราชนะเพิ่ม 675 บาท/สัปดาห์
 • กลุ่มที่ได้รับวงเงิน 700 บาท/เดือน จะได้รับวงเงินเราชนะเพิ่ม 700 บาท/สัปดาห์

ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินเราชนะ

 • 5 ก.พ. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 12 ก.พ. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 19 ก.พ. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 26 ก.พ. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 5 มี.ค. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 12 มี.ค. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 19 มี.ค. รับ 675 หรือ 700 บาท
 • 26 มี.ค. รับ 675 หรือ 700 บาท

*วงเงินเราชนะสามารถสะสม หรือสมทบได้ แต่ต้องใช้ให้หมดภายใน 31 พฤษภาคม 2564

ตารางเงินเข้าเราชนะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตารางเงินเข้าเราชนะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. กลุ่มผู้ได้รับสิทธิแอปเป๋าตัง (คนละครึ่ง,เราเที่ยวด้วยกัน)

ท่านจะถูกรัฐบาลนำข้อมูลที่อยู่ในแอปเป๋าตังไปคัดกรองและท่านจะสามารถตรวจสอบสิทธิว่าได้ / ไม่ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ตารางเงินเข้าผู้ได้รับสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

 • 18 ก.พ. ได้รับ 2,000 บาท
 • 25 ก.พ. ได้รับ 1,000 บาท
 • 4 มี.ค. ได้รับ 1,000 บาท
 • 11 มี.ค. ได้รับ 1,000 บาท
 • 18 มี.ค. ได้รับ 1,000 บาท
 • 25 มี.ค. ได้รับ 1,000 บาท

*วงเงินเราชนะสามารถสะสม หรือสมทบได้ แต่ต้องใช้ให้หมดภายใน 31 พฤษภาคม 2564

ตารางเงินเราชนะเข้าแอปเป๋าตัง
ตารางเงินเราชนะเข้าแอปเป๋าตัง

3. กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ใน 2 กลุ่มข้างต้น

กลุ่มนี้จะเริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ เวลา 6.00 -23.00น. โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพิ่อรับสิทธิโครงการเราชนะ

 • 29 ม.ค. เปิดเว็บไซต์ให้เริ่มลงทะเบียน
 • 8 ก.พ. ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้
 • 12 ก.พ. ปิดให้ลงทะเบียนเราชนะ
 • 18 ก.พ. ได้รับเงินงวดแรก 2,000 บาท
 • 25 ก.พ. ได้รับเงิน 1,000 บาท
 • 4 มี.ค. ได้รับเงิน 1,000 บาท
 • 11 มี.ค. ได้รับเงิน 1,000 บาท
 • 18 มี.ค. ได้รับเงิน 1,000 บาท
 • 25 มี.ค. ได้รับเงิน 1,000 บาท

*วงเงินเราชนะสามารถสะสม หรือสมทบได้ แต่ต้องใช้ให้หมดภายใน 31 พฤษภาคม 2564

หากมีความคืบหน้าแอดมินเว็บ18ปีจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีอัปเดตเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9

วิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9 รองรับคนละครึ่ง

ธนาคารกรุงไทยเปิดวิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ 11.0.9 เพื่อรองรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 พร้อมใช้สิทธิในเดือนกรกฏาคม 2564 นี้