โอนให้กลุ่มเปราะบางเช้านี้ คาดว่าครบ 6.7 ล้านราย

อัปเดต :

เช้านี้ กลุ่มเปราะบางคาดว่าได้รับยอดโอนครบหมด 6.7 ล้านราย

โอนเงินให้กลุ่มเปราะบางแล้วเช้านี้
โอนเงินให้กลุ่มเปราะบางแล้วเช้านี้

ได้รับเงินครั้งเดียว 3,000 บาทในวันที่ 20 ก.ค. นี้เท่านั้น

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 อาทิตย์นี้มีเงินอะไรโอนให้บ้าง

👍 เปิดลงทะเบียนคนแก่

เวลาการโอนเงินโอยประมาณ

 1. ธ ธกส. เริ่มโอน 1.13 น.
 2. ธ กสิกรไทย เริ่มโอน 1.14 น.
 3. ธ ออมสิน เริ่มโอน 1.37
 4. ธ.ไทยพาณิชย์ เริ่มโอน 2.10 น.
 5. ธ.กรุงไทย เริ่มโอน 2.53 น.
 6. ธ.กรุงเทพ เริ่มโอน 3.00 น.
 7. ธ.ธนชาต เริ่มโอน 3.34 น.
 8. ธนาคารอื่นๆ โอนไม่เกิน 11.00 น.

สำหรับผู้ที่รับเป็นเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่จาก อบต./เขต/เทศบาล นำเงินไปมอบให้ 3,000 บาท พร้อมกับเอกสารให้ลงลายมือชื่อว่าได้รับยอดเงินนี้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าไม่เกิน 27 ก.ค. นี้แล้วเสร็จ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับ

 1. กลุ่มเด็ก
  -ต้องเคยได้รับเงิน “อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” จาก พม. เดือน พ.ค. 2563 อยู่ก่อนแล้ว
 2. กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
  -ต้องไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆของรัฐ เช่น เราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร, ไม่เป็นผู้ประกันตน, ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) และไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

หากมีข้อสงสัยท่านสามารถโทรไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ได้ หรือ โทร สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชม.

หรือ ติดต่อศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนฯ กรมกิจการเด็กและเยวชน โทร 02-6516920 หรือ 02-6516902 หรือ 02-6516534 หรือ 02-2555850-7 ต่อ 121, 122, 123

เรื่องที่เกี่ยวข้อง