ค่าตอบแทน อสม. อสส. 500 บาท งวดนี้โอนเรียบร้อย

กรมบัญชีกลางโอนเงินค่าตอบแทน อสม อสส เดือนธันวาคมให้แล้ว

เดือนนี้ อสม อสส รับรวมแล้ว 1,500 บาท โดยเป็นเงินค่าป่วยการและเงินตอบแทนโควิด-19 (อสม อสส ต้องทำงานก่อนถึงจะได้รับเงินค่าป่วยการ และเงินตอบแทนโควิด-19)

ค่าป่วยการ อสม ธันวาคม 2563

  • จ่ายวันที่ 15 ธันวาคม 2563
  • จำนวนเงิน 1,000 บาท
  • รับสิทธิรวม 801,998 คน
  • ประมาณวงเงินที่จ่าย 802 ล้านบาท

*กรมบัญชีกลางโอนจ่ายเรียบร้อยแล้ว

👍 เปิด 3 ธนาคารที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 500 บาท

ค่าตอบแทน อสม โอนแล้วเช้านี้
ค่าตอบแทน อสม โอนแล้วเช้านี้

ค่าตอบแทนโควิด-19

  • งวดที่ 1 จ่าย 500 บาท วันที่ 18 พ.ค. 63
  • งวดที่ 2 จ่าย 500 บาท วันที่ 18 ธ.ค. 63
  • งวดที่ 3 จ่าย 500 บาท วันที่ 18 ม.ค. 63

ข่าวล่าสุดจากคุณอนุทิน (อสม รับค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1,500 บาท) เพิ่มเงินตอบแทนโควิด-19ให้อีก 3 เดือน

  • งวดที่ 4 จ่าย 500 บาท วันที่ 18 ก.พ. 64
  • งวดที่ 5 จ่าย 500 บาท วันที่ 18 มี.ค. 64
  • งวดที่ 6 จ่าย 500 บาท วันที่ 18 เม.ย. 64
ปฏิทินเงินเดือน อสม อสส ปี 2564
ปฏิทินเงินเดือน อสม อสส ปี 2564
คอนเฟิร์มแล้ว อสม รับเงินค่าตอบแทน เพิ่มอีก 1500 บาท
คอนเฟิร์มแล้ว อสม รับเงินค่าตอบแทน เพิ่มอีก 1500 บาท
กำหนดวันจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้ อสม 1500 บาท
กำหนดวันจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้ อสม 1500 บาท
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม อนุมัติเพิ่มค่าเสี่ยงภัย อสม อีก 1500 บาท แบ่งจ่ายเดือนนี้รับ 18 ส.ค. 64

เพิ่มเงินค่าเสี่ยงภัย อสม อีกคนละ 1500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน

ครม. อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทน หรือค่าเสี่ยงภัย อสม เพิ่มอีก 3 เดือน รับเดือนละ 500 บาท ตั้งแต่ กรกฏาคม – กันยายน (รวมแล้วรับ 1,500 บาทต่อคน)