วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท นักเรียนได้เงินวันไหน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งแนวทางเอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท พร้อมกับแนบฟอร์มใหม่เป็น excel โดยให้ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน/ผู้ปกครองให้ทัน 31 ส.ค. 64 (หรือต้นเดือน ก.ย. 64)

เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน

  1. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่สามารถจ่ายเงินได้
  2. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้
  3. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม
  4. สรุปการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท
  5. แบบสรุปการจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน (สพท.)
  6. แบบสรุปรายชื่อที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ (สพท.)
  7. แบบสรุปรายชื่อที่ต้องขอเงินสนับสนุนเพิ่มเติม (สพท.)

สพท. คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)

เอกสารที่ 1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่สามารถจ่ายเงินได้

สำหรับโรงเรียนแบบที่ 1 เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน เป็นเอกสารที่ให้ครูประจำชั้นลงข้อมูลโดยมี 9 ช่องให้ลงข้อมูลดังนี้

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 โดยไม่นับนักเรียนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ อายุเกินเกณฑ์ และนักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC

2. สำหรับข้อมูลช่อง (2) , (3) และ (4) ให้โรงเรียนดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนดังกล่าวในระบบ DMC กรณีข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องสามารถให้ครูประจำชั้นแก้ไขได้

3. การจัดทำข้อมูลให้ทำในรูปปบบ excel ไฟร์ และจัดเก็บไว้ที่สถานศึกษา

ดาวน์โหลด : เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน หรือ แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล 2,000 บาท (excel)

ดาวน์โหลด : แนวทางการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน

ดาวน์โหลด : font Sarabun PSK เพื่อใช้เปิดเอกสาร

เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท แบบ 1 โรงเรียน
เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ผ่านครูประจำชั้น

เอกสารที่ 2 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้

สำหรับเอกสารแบบที่ 2 ที่โรงเรียนจะต้องกรอกข้อมูลคือ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียน … สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา …

มี 5 ช่องให้กรอก

โดยมีครูเป็นผู้รับผิดชอบในการลงเอกสาร และให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ.) รับรองข้อมูล

เอกสารรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถจ่ายเงินเยียวยานักเรียนได้
เอกสารรายชื่อนักเรียนที่จ่ายเงินให้ไม่ได้

เอกสารที่ 3 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม

เอกสารนี้จะใช้ขอรับเงินเยียวยาให้กับนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนระหว่างปีการศึกษาโดยมีรายละเอียดที่ให้ครูดำเนินการขอเพิ่มเงินสนับสนุนดังนี้ (เมื่อครูดำเนินการเขียนเอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียนที่ย้ายโรงเรียน นักเรียนอาจจะต้องได้รับเงินช้ากว่าปกติ)

โดยมีผู้รับผิดชอบ และให้ผู้อำนวยการ (ผอ.) รับรองข้อมูล

เอกสารรายชื่อที่ต้องขอเงินเพิ่มเติมใช้สำหรับนักเรียนที่ย้ายสถานที่ศึกษาระหว่างปีการศึกษา
เอกสารขอเงินสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ย้ายโรงเรียน

*นักเรียนที่ย้ายโรงเรียนสามารถรับเงินเยียวยานี้ได้โโดยต้องแจ้งไปยังโรงเรียนที่เราย้ายให้ดำเนินการเขียนเอกสารขอสนับสนุนวงเงินเพิ่มเติม เพื่อส่งเรื่องต่อให้กับทาง สพท. 

เอกสารที่ 4 แบบสรุปการจ่ายเงินกู้ (เงินเยียวยานักเรียน)

เป็นเอกสารที่ให้ทางโรงเรียนสรุปข้อมูลทั้งหมด

เอกสารสรุปการจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนคนละ 2000 บาท โดยทางโรงเรียนจะสรุปข้อมูลส่ง สพท. อีกครั้ง
แบบสรุปข้อมูลการรับเงินเยียวยา 2000 บาท

อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนคนละ 2พันบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 ของกองทุนผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

เพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 รวมแล้วรับเงินพิเศษรายละ 700 – 1,250 บาท

เงินพิเศษผู้สูงอายุ รับเพิ่มอีกเดือนละ 100 – 250 บาท นาน 6 เดือน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

ขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี.ค. – เม.ย. 65

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป