วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท นักเรียนได้เงินวันไหน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งแนวทางเอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท พร้อมกับแนบฟอร์มใหม่เป็น excel โดยให้ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน/ผู้ปกครองให้ทัน 31 ส.ค. 64 (หรือต้นเดือน ก.ย. 64)

เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน

  1. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่สามารถจ่ายเงินได้
  2. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้
  3. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม
  4. สรุปการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท
  5. แบบสรุปการจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน (สพท.)
  6. แบบสรุปรายชื่อที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ (สพท.)
  7. แบบสรุปรายชื่อที่ต้องขอเงินสนับสนุนเพิ่มเติม (สพท.)

สพท. คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)

เอกสารที่ 1 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่สามารถจ่ายเงินได้

สำหรับโรงเรียนแบบที่ 1 เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน เป็นเอกสารที่ให้ครูประจำชั้นลงข้อมูลโดยมี 9 ช่องให้ลงข้อมูลดังนี้

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 โดยไม่นับนักเรียนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ อายุเกินเกณฑ์ และนักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC

2. สำหรับข้อมูลช่อง (2) , (3) และ (4) ให้โรงเรียนดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนดังกล่าวในระบบ DMC กรณีข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องสามารถให้ครูประจำชั้นแก้ไขได้

3. การจัดทำข้อมูลให้ทำในรูปปบบ excel ไฟร์ และจัดเก็บไว้ที่สถานศึกษา

ดาวน์โหลด : เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน หรือ แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล 2,000 บาท (excel)

ดาวน์โหลด : แนวทางการดำเนินงานโครงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน

ดาวน์โหลด : font Sarabun PSK เพื่อใช้เปิดเอกสาร

เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท แบบ 1 โรงเรียน
เอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ผ่านครูประจำชั้น

เอกสารที่ 2 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้

สำหรับเอกสารแบบที่ 2 ที่โรงเรียนจะต้องกรอกข้อมูลคือ บัญชีรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 ที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียน … สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา …

มี 5 ช่องให้กรอก

โดยมีครูเป็นผู้รับผิดชอบในการลงเอกสาร และให้ทางผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ.) รับรองข้อมูล

เอกสารรายชื่อนักเรียนที่ไม่สามารถจ่ายเงินเยียวยานักเรียนได้
เอกสารรายชื่อนักเรียนที่จ่ายเงินให้ไม่ได้

เอกสารที่ 3 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม

เอกสารนี้จะใช้ขอรับเงินเยียวยาให้กับนักเรียนที่ย้ายโรงเรียนระหว่างปีการศึกษาโดยมีรายละเอียดที่ให้ครูดำเนินการขอเพิ่มเงินสนับสนุนดังนี้ (เมื่อครูดำเนินการเขียนเอกสารจ่ายเงินเยียวยานักเรียนที่ย้ายโรงเรียน นักเรียนอาจจะต้องได้รับเงินช้ากว่าปกติ)

โดยมีผู้รับผิดชอบ และให้ผู้อำนวยการ (ผอ.) รับรองข้อมูล

เอกสารรายชื่อที่ต้องขอเงินเพิ่มเติมใช้สำหรับนักเรียนที่ย้ายสถานที่ศึกษาระหว่างปีการศึกษา
เอกสารขอเงินสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ย้ายโรงเรียน

*นักเรียนที่ย้ายโรงเรียนสามารถรับเงินเยียวยานี้ได้โโดยต้องแจ้งไปยังโรงเรียนที่เราย้ายให้ดำเนินการเขียนเอกสารขอสนับสนุนวงเงินเพิ่มเติม เพื่อส่งเรื่องต่อให้กับทาง สพท. 

เอกสารที่ 4 แบบสรุปการจ่ายเงินกู้ (เงินเยียวยานักเรียน)

เป็นเอกสารที่ให้ทางโรงเรียนสรุปข้อมูลทั้งหมด

เอกสารสรุปการจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนคนละ 2000 บาท โดยทางโรงเรียนจะสรุปข้อมูลส่ง สพท. อีกครั้ง
แบบสรุปข้อมูลการรับเงินเยียวยา 2000 บาท

อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเตรียมจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนคนละ 2พันบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 ของกองทุนผู้สูงอายุ รายละ 30000 บาท

เพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 รวมแล้วรับเงินพิเศษรายละ 700 – 1,250 บาท

เงินพิเศษผู้สูงอายุ รับเพิ่มอีกเดือนละ 100 – 250 บาท นาน 6 เดือน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

ขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี.ค. – เม.ย. 65

วิธีลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 รายใหม่ เริ่ม 1 – 31 มกราคม นี้

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธียืนยันตัวตนสำหรับสถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

วิธียืนยันตัวตนเมื่อผลการพิจารณาคุณสมบัติ 2565 สถานะ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ โดยต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์

วิธีเช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th welfare.mof.go.th

ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2566 ผ่าน ไม่ผ่าน เว็บไซต์เช็กผลการลงทะเบียนบัตรคนจน

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 – 2566 ได้ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ welfare.mof.go.th / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกุมภาพันธ์ 2566 รับเงินอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกุมภาพันธ์ 2566 รูดเงินได้กี่บาท? จ่ายอะไรบ้าง? ได้เงินกี่บาท?

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกุมภาพันธ์ 2566 รูดเงินได้กี่บาท ซื้ออะไรได้บ้าง เงินเข้ากี่บาท จ่ายค่าอะไรบ้าง?

วิธีเปลียนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแอพถุงเงิน สำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐ

เปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ EDC เป็นแอพ ถุงเงิน ก่อน 29 มีนาคม 2566

กรมการค้าภายในแนะนำวิธีเปลี่ยนเครื่องรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ edc เป็นแอพถุงเงิน ซึ่งเครื่องรูดมีอายุการใช้งานครบ 5 ปีแล้ว

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร อัพเดต 2566

ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน สามารถศึกษาวิธีแก้ไข หรือ วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อรู้ว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน

คลังกำลังพิจารณาเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจจะได้วงเงินรูดซื้อสินค้า 500 - 700 บาท

เตรียมเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจเพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 500 – 700 บาท

อัพเดต กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเพิ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตอนนี้กำลังพิจารณาจัดสรรงบประมาณ อาจจะเริ่มใช้สิทธิทัน 1 มี.ค. 66