ตรวจสอบสิทธิ รับ 3,000 บาท เงินกลุ่มเปราะบาง

อัปเดต :

ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง
ตรวจสอบสิทธกลุ่มเปราะบาง

ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง เช้านี้เงินเข้าแล้ว เริ่มโอน ตี 1 เป็นต้นไป

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 อาทิตย์นี้มีเงินอะไรโอนให้บ้าง

👍 เปิดลงทะเบียนคนแก่

สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงิน 3,000 บาทกลุ่มเปราะบาง โปรดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์โดยตรง

  1. เข้าเว็บไซต์ http://covid.m-society.go.th/
  2. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ 13 หลัก (หากเป็นของเด็ก ก็ต้องป้อนเป็นเลขบัตรประชาชนของเด็ก)
  3. กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ”
  4. หากท่านมีสิทธิก็จะพบกับข้อมูลแจ้งรายละเอียด / หากไม่ได้รับสิทธิ จะแจ้ง “ไม่พบข้อมูลของท่าน”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง