สินเชื่อกรุงไทย รายได้เกิน 30,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 1ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อกรุงไทยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ หรือเจ้าของกิจการ วงเงินกู้ไม่เกินคนละ 1 ล้านบาท

 • พนักงานเอกชน
 • พนักงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

ท่านสามารถเลือกยอดวงเงินที่ต้องการได้โดยจะมีให้เลือกตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท เช่น กู้วงเงิน 50,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน หรือ ต้องชำระงวดละ 1,380 บาท เป็นต้น

 • วงเงิน 5 เท่าของรายได้
 • สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ต้องมีรายได้เกิน 30,000 บาท/เดือน
 • ไม่ใช้คนค้ำประกัน
 • ไม่ใช้หลักประกัน

วงเงินสินเชื่อนี้สำหรับผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท/เดือนเท่านั้น

ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อใหม่ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำเกิน 3 หมื่นบาท

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน
 4. หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด
 5. Statement*

รายละเอียด Statement

 • สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ statement 3 เดือน
 • สำหรับเจ้าของร้านค้าที่ดำเนินธุรกิจ statement ย้อนหลัง 1 ปี
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการยื่นกู้เพื่อชำระสินเชื่อ
ตารางคำนวนสินเชื่อกรุงไทยโดยกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
คำนวนสินเชื่อกรุงไทยจากยอดต้องการ 50,000 บาท

วงเงินสินเชื่อธนาคารกรุงไทย

ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อตามอัตราที่ธนาคารกำหนดโด่ยดูข้อมูลจากเคดิตบูโรประกอบด้วย

1. ผู้มีรายได้ประจำ

 • ผู้ที่มีรายได้ประจำจะสามารถยื่นกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

2. ผู้ประกอบการ

 • ท่านสามารถกู้ได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท

สมัครสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยได้ที่ไหน?

อัตราดอกเบี้ย

 • คิดแบบลดต้น ลดดอก
 • กรณีบุคคลทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี
 • กรณีผู้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ย 22 % ต่อปี
สินเชื่อ krungthai smart money วงเงินให้กู้ 5 เท่าของรายได้
สินเชื่อ smart money กู้ได้สูง 5 เท่าของรายได้
รายละเอียดสินเชื่อกรุงไทย Smart money จากธนาคารกรุงไทย
รายละเอียดสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย Smart money

สอบถามเพิ่มเติมโทร กรุงไทยคอลเซ็นเตอร์/ฝ่ายบริการลูกค้า 02 – 111 1111 หรือ เพจKrungthai care

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com