สินเชื่อกรุงไทย รายได้เกิน 30,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 1ล้านบาท

อัปเดต :

ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อกรุงไทยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ หรือเจ้าของกิจการ วงเงินกู้ไม่เกินคนละ 1 ล้านบาท

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

ท่านสามารถเลือกยอดวงเงินที่ต้องการได้โดยจะมีให้เลือกตั้งแต่ 30,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท เช่น กู้วงเงิน 50,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน หรือ ต้องชำระงวดละ 1,380 บาท เป็นต้น

วงเงินสินเชื่อนี้สำหรับผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท/เดือนเท่านั้น

ธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อใหม่ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำเกิน 3 หมื่นบาท

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. บัตรประจำตัวพนักงาน
  4. หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด
  5. Statement*

รายละเอียด Statement

ตารางคำนวนสินเชื่อกรุงไทยโดยกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
คำนวนสินเชื่อกรุงไทยจากยอดต้องการ 50,000 บาท

วงเงินสินเชื่อธนาคารกรุงไทย

ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อตามอัตราที่ธนาคารกำหนดโด่ยดูข้อมูลจากเคดิตบูโรประกอบด้วย

1. ผู้มีรายได้ประจำ

2. ผู้ประกอบการ

สมัครสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยได้ที่ไหน?

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อ krungthai smart money วงเงินให้กู้ 5 เท่าของรายได้
สินเชื่อ smart money กู้ได้สูง 5 เท่าของรายได้
รายละเอียดสินเชื่อกรุงไทย Smart money จากธนาคารกรุงไทย
รายละเอียดสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย Smart money

สอบถามเพิ่มเติมโทร กรุงไทยคอลเซ็นเตอร์/ฝ่ายบริการลูกค้า 02 – 111 1111 หรือ เพจKrungthai care

เรื่องที่เกี่ยวข้อง