สินเชื่อ ธกส ให้กู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท (พื้นที่นาน้ำท่วม)

สินเชื่อ ธกส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

(สำหรับลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ปี 2563/2564)

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นลูกค้า ธกส / หรือไม่ใช่ลูกค้าแต่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
  • ไม่เป็นลูกค้าที่มีสัญญากู้โครงการอื่น (ไม่มียอดหนี้ในโครงการอื่น)
  • ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  • ไม่เป็นลูกค้าที่มีหนี้ค้าง เว้นแต่รายที่ได้รับการอนุมัติให้ผัดผ่อนตามวิธีปฏิบัตรของ ธกส.

ดอกเบี้ย

  • ไม่เกิน 6 เดือน ร้อยละ 0/ต่อปี
  • เดือนที่ 7 เป็นต้นไป MRR* 6.50/ต่อปี

วงเงินกู้

  • ไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาสมัครวันนี้ – 31 มีนาคม 2564

การชำระเงินคืนกำหนดให้คืนในเดือนที่ 7 โดยแบ่งเป็นราย 6 เดือน หรือจะส่งเป็นรายปี ตามที่สามารถจะชำระคืนได้แต่ต้องชำระให้หมดภายใน 3 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญากู้เงิน

หลักประกัน

  • ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัตปกติของ ธกส.
  • กรณีมีเหตุอันควรผ่อนผันให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้มีอำนาจลดหย่อนหลักประกันได้
สินเชื่อ ธกส สูงสุด 5หมื่น
สินเชื่อฉุกเฉิน ธกส สูงสุด 5หมื่น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธกส. ทุกสาขา
โทร 02-555-0555
https://www.facebook.com/baacthailand

สินเชื่อธกส กู้ยืมฉุกเฉิน
สินเชื่อธกส กู้ยืมฉุกเฉิน

หากสนใจสามารถสอบถามสินเชื่อ ธ.ก.ส.ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรหรือ ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ออิ่มใจ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน

สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินกู้ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน 2564

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่ออิ่มใจให้ร้านค้ากู้ วงเงินสินเชื่อสูง 100,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ 3.99 ต่อปี ผ่อนนาน 5 ปี หรือ 60 งวด 6 งวดแรกไม่ต้องจ่าย

คำแนะนำวิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัย ออมสิน 10,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยธนาคารออมสิน 10,000 บาท ผ่านแอปมายโม

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยจากธนาคารออมสินเฟสที่ 3 วงเงินรายละไม่เกิน 10,000 บาท ทำรายการผ่านแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

สินเชื่อธกส พร้อมนำข้อมูลเครดิตบูโรมาพิจารณาด้วย

สินเชื่อธกส มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อสู้ภัย 10,000บาท

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ธนาคาร ธกส ได้ปล่อยสินเชื่อธกส สู้ภัยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน 10,000 บาท