เริ่มโอนคืนนี้ ตี 1 เป็นต้นไป กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

• 15:19 น.
พรุ่งนี้โอนเงินกลุ่มเปราะบาง
พรุ่งนี้โอนเงินกลุ่มเปราะบาง

สรุปจากเฟส กรมบัญชีกลางและเพจจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

เงินกลุ่มเปราะบางจะโอนให้ในคืนนี้ 20 ก.ค. จ่ายรอบเดียวเท่านั้น

 1. กลุ่มเด็ก ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท เดือน พ.ค. จำนวน 1,394,756 ราย
 2. กลุ่มผู้สูงอายุ ที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ 600 – 1,000 บาท เดือน พ.ค. จำนวน 4,056,596 ราย
 3. กลุ่มผู้พิการ ที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท เดือน พ.ค. จำนวน 1,330,529 ราย

โดยเงินจะได้รับผ่านช่องทางเดิมที่เคยได้รับ

 • ✅ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ
 • ✅ผ่านบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินทุกเดือน
 • ✅ผ่าน เขต / เทศบาล / อบต. จะได้รับ หลังจาก 20 ก.ค. แต่ไม่เกิน 27 ก.ค. โดยจะมีเจ้าหน้าที่นำเงินไปมอบให้ พร้อมกับลงชื่อรับเงิน
เยียวยากลุ่มเปราะบาง พร้อมโอน 20 ก.ค. นี้
เยียวยากลุ่มเปราะบาง พร้อมโอน 20 ก.ค. นี้

ตารางคาดการณ์โอนเงินกลุ่มเปราะบาง

 • 1.24 น. – ธกส.
 • 1.27 น. – กสิกรไทย
 • 2.40 น. – กรุงไทย
 • 2.58 น. – ไทยพาณิชย์
 • 3.01 น. – กรุงเทพ
 • 3.10 น. – ออมสิน
 • ไม่เกิน 11.00น. ธนาคารอื่นๆ

สำหรับเงินในรอบนี้จะมีการโอนทั้งสิ้น 6.7 ล้านราย อาจจะทำให้เวลารับโอนเปลี่ยนไป หรือมีบางท่านไม่ได้รับตรงตามนี้ โปรดรอ 1.00 – 11.00น. คาดว่าจะได้รับโอนทุกรายครับ

คำถาม ‼️

 1. เงินจะเข้าวันไหน
  ตอบ 20 ก.ค. จ่ายวันเดี่ยวเท่านั้น
 2. เด็กที่ได้รับเดือน มิ.ย. และ ก.ค. เป็นเดือนแรกจะได้ไหม
  ตอบ ไม่ได้ โดยนับสิ้นสุด 31 พ.ค. เท่านั้น
 3. โอนเงินทางไหน
  ตอบ บัญชีที่เคยได้รับทุกเดือน / หากรับผ่าน อบต./เขต/เทศบาล จะมีเจ้าหน้าที่นำเงินไปมอบให้พร้อมกับลงลายมือชื่อในการรับเงิน(ไม่เกิน 27 ก.ค. ช้าหรือเร็วอยู่ที่เจ้าหน้าที่นั้นๆ)
 4. พ่อ แม่ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ลูกจะได้ไหม
  ตอบ ได้ เงินกลุ่มเปราะบางเป็นสิทธิของลูกไม่เกี่ยวกับ พ่อแม่
 5. พ่อ แม่ มีประกันสังคม ลูกจะได้ไหม
  ตอบ ได้ เป็นสิทธิของลูก ให้ยึดที่ลูก หากลูกเคยได้รับเงินอุดหนุน 600 บาท/เดือนอยู่แล้วก็จะได้รับเงินส่วนนี้
 6. พ่อ แม่ลงทะเบียน “เงินสงเคราะห์บุตร” จะได้ไหม
  ตอบ ไม่ได้ ลูกต้องเคยได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเท่านั้น
 7. ลงรับเงิน 2 ทาง “เงินอุดหนุนฯ” กับ “เงินสงเคราะห์บุตร” จะได้รับไหม
  ตอบ ได้ ยึดที่ลูกลงทะเบียนเงินอุดหนุนฯ
 8. ลูกมี 2 คน จะได้รับกี่คน
  ตอบ  1 คน /1 สิทธิ ยืนยัน ได้รับทั้งหมด หากมี 3 คน ก็ได้รับทั้ง 3 คน
 9. ปกติได้รับ 2 สิทธิ คือ เงินอุดหนุน และ เบี้ยความพิการ จะได้รับไหม
  ตอบ ได้รับเพียงสิทธิเดียวคือ ได้รับสิทธิเด็ก เงินจะเข้าบัญชีเด็ก
 10. หากลูกไม่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จะได้เงินนี้ไหม
  ตอบ ไม่ได้ (ลูกต้องเคยได้รับเงินอุดหนุนเดือน พ.ค.)

กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ จะต้องไม่เคยได้รับความเช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆของรัฐ

 • ไม่เคยลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน
 • ไม่เคยลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร
 • ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการ
 • ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคม
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

*สำหรับผู้สูงอายุ + พิการด้วย ปกติจะได้รับ 2 สิทธิ แต่เงินกลุ่มเปราะบางนี้ท่านจะได้รับเพียงสิทธิเดียวเท่านั้น คือสิทธิผู้พิการ เงินจะเข้าบัญชีผู้พิการครับ

*สำหรับเงินผู้พิการ 1,000 บาท ที่จ่ายให้ในเดือน พ.ค. นั้น จะไม่เกี่ยวกับเงินเปราะบางนี้ 

เงินเยียวยาผู้พิการ 1 พันบาท
เงินเยียวยาผู้พิการ 1 พันบาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง