เช็กวันโอนเงินเด็กอนุบาล 2000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเงินวันไหน

ความคืนหน้าเงินเยียวยาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่โอนเงินเด็กอนุบาล 2000 บาทแล้ว สำหรับเด็กที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำนวนคนละ 2000บาท/คน (ให้ครั้งเดียว)

พร้อมจ่ายเงินเด็กอนุบาล 2000 บาท/คน สำหรับเด็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต / เขต / เทศบาล

วงเงินในการเยียวยาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่าน ครม. อนุมัติในกรอบวงเงินกว่า 1,320 ล้านบาทโดยเอามาจาก พรบ. เงินกู้ 2564 โดยกำหนดให้จ่ยเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

👍 เอกสารที่ต้องเตรียมรับเงินเยียวยาเด็กอนุบาล

เงื่อนไขการรับเงินเยียวยา 2000 บาท

 • เป็นเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.
 • มีรายชื่อในระบบ LEC (ศูนย์ข้อมูลเด็กเล็ก)
 • รับครั้งเดียว 2000 บาท
 • จำนวน 660,318 คน
 • จ่าย 1 – 15 พ.ย. 64
 • หากเป็นเด็กต่างชาติ ที่มีชื่อในระบบ LEC ต้องมีหลักฐานประจำตัวที่ทางราชการไทยออกให้มายืนยัน
เงินเด็กอนุบาล 2000 บาท ถูกโอนมายังบัญชีธนาคารกรุงไทยผู้ปกครอง
เงินเด็กอนุบาล 2000 บาท จ่ายผ่านบัญชีกรุงไทย

วิธีรับเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้ปกครองสามารถติดต่อรับเงินเด็กเล็ก เตรียมอนุบาล หรือ อนุบาล 2000 บาท ได้ผ่าน 2 ช่องทางคือ รับเป็นเงินสด หรือ รับผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร

วันที่โอนเงินให้เด็กเล็กเตรียมอนุบาล 2 พันบาท

 • รับผ่านบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทย 1 วัน
 • รับผ่านบัญชีธนาคาร ธนาคารอื่นๆ 3- 7 วัน
 • รับเป็นเงินสดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  7 – 15 วัน

กำหนดจ่ายประมาณ 1 – 15 พ.ย. 64 ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยื่นเอกสาร

เยียวยาเด็กเล็กคนละ 2000บาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยแล้ววันนี้
รับเงินเยียวยาเด็กเล็กคนละ 2000 บาทผ่านบัญชีกรุงไทย

เอกสารที่ใช้ในการรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก

 • สำเนาใบเกิดเด็กเล็ก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (หากรับเงินสดที่ศูนย์ฯ ไม่ต้องใช้)

รายละเอียดเงินเยียวยาเด็กเล็กโรงเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท ได้โอนเงินเยียวยาเด็กเล็กให้แล้วคนละ 2000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ได้รับเงินเยียวยาเด็กเล็กแล้ว 2000 บาท ธนาคารกรุงไทย
ครม อนุมัติเงินเยียวยาเด็กเล็กที่เข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนละ 2000 บาท
อนุมัติงบประมาณกว่า 1320 ล้าบาทเพื่อช่วยเยียวยาเด็กเล็ก

อ้างอิง 1, 2

LINE icon

ส่งไลน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564