ตังรับเงินโอนเป็น พร้อมเพย์ เช้านี้มีแจ้งว่าเข้ามากสุด

ตั้งรับเราไม่ทิ้งกัน พร้อมเพย์เช้านี้รับโอนมากสุด

พร้อมเพย์
พร้อมเพย์

เช้านี้มีการโอนเงินให้ปกติ และมีการแชร์ว่า กลุ่มที่ได้รับโอนมากสุดคือ พร้อมพย์ทุกสถานะ

กำหนดการที่จะโอนวันนี้

👍 เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

ตัวอย่างคนได้เงิน


กลุ่มได้เงินเดือนที่ 2
กลุ่มได้เงินเดือนที่ 2

 

ได้รับข้อความ แต่เงินไม่เข้า

เบื้องต้นขอให้ท่านตรวจสอบดังนี้

หากท่านมั่นใจแล้ว หรือท่านพึ่งได้แก้บัญชีหรือสมัครผูกพร้อมเพยไม่นานโปรดรอตามรอบ

แก้ไขเมื่อ

วิธีแก้ไขวิธีโอนเงินไม่สำเร็จ
วิธีแก้ไขวิธีโอนเงินไม่สำเร็จ

รอบโอนของธนาคาร (โดยประมาณ)

ใครได้รับแล้วรายงานตัวด้วยนะครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง