เราไม่ทิ้งกัน ยังจ่ายไม่หมด คาดการณ์สิงหาคมอีกเดือน

อัปเดต :

สรุปความคืบหน้า เราไม่ทิ้งกัน ยังจ่ายไม่หมด

เราไม่ทิ้งกัน ต่อยาวสิงหาคม
ต่อยาวสิงหาคม

โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน มีนาคม 63 และเริ่มจ่ายให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิงวดแรก 8 เมษายน นับจนถึงวันนี้แล้ว ก็ 5 เดือน แต่ยังมีประชาชนกว่า 2.2 ล้านคนตกหล่น และอีก 3 แสนคนที่รอการโอนเงิน

เยียวยา 15,000 บาบ

มี 2 เมนู ตรวจสอบสถานะ และสละสิทธิ์
มี 2 เมนู ตรวจสอบสถานะ และสละสิทธิ์

✔ อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

✔ เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ความคืบหน้าจากการประชุม ครม. 29 ก.ค.

ล่าสุด 7 ส.ค. หน้าเว็บไซต์ ยังคงมี 2 เมนูสุดท้าย (ตรวจสอบสถานะ / สละสิทธิ)

ได้มีคำชีแจงความคืบหน้าจากคุณวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า ยังมีการพิจารณาอนุมัติและโอนเงินให้กับกลุ่มตกค้างอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มที่ 1 – ยังคงมีตกค้าง 1 แสนราย โดยกลุ่มตกค้างนี้จะได้รับ เงินครบทั้ง 15,000 บาท (ส่วนใหญ่จะเป็นสถานะค้างรับเดือนที่ 3)

สถานะ ไม่สามารถทำรายการต่อได้
สถานะ ไม่สามารถทำรายการต่อได้

กลุ่มที่ 2 – ส่วนอีกกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเหร็จ 302,160 คน ซึ่งยืนยันว่าจะยังคงได้รับความช่วยเหลือ 3,000 บาท โดยจะต้องไม่รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีประกันสังคม ม.33 โดยรอความชัดเจนภายในเดือน ก.ค. นี้

กลุ่มที่ 3 – กลุ่มสุดท้ายนี้มีมากกว่า 2.2 ล้านราย เป็นกลุ่มที่ร้องเรียนจากกรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ส่งมายังส่วนกลาง และช่องทางธนาคารออมสิน ธกส. กรุงไทย โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในมาตรการอื่นๆต่อไป

ขอบคุณข้อมูล เฟสบุ๊ค ธนกร วังบุญคงชนะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง