วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 รอรับวงเงินใช้จ่ายอีก 3000 บาท

กระทรวงการคลังพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 แล้วโดยจะมอบสิทธิให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพจำนวน 31 ล้านสิทธิ รัฐช่วยจ่าย 50% ของราคาสินค้า จำกัดที่วันละไม่เกิน 150 บาท/วัน

 • ระยะที่ 1 เริ่ม ก.ค. – ก.ย. วงเงิน 1,500 บาท
 • ระยะที่ 2 เริ่ม ต.ค. – ธ.ค. วงเงิน 1,500 บาท

รวมแล้วผู้ได้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จะได้วงเงินใช้จ่ายรวมกัน 3,000 บาทตลอดโครงการ และสามารถใช้จ่ายได้วันสุดท้าย 31 ธ.ค. 2564

วงเงินสามารถสะสมได้ เช่น วงเงินคงเหลือในระยะที่ 1 สามารถนำมาใช้ในระยะที่ 2 ได้เป็นต้น

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้านสิทธิ
เปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ประมาณ 31 ล้านสิทธิ

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 แบบละเอียด

 1. เปิดหน้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 2. กดปุ่ม ลงทะเบียนรับสิทธิ (สำหรับประชาชน)
 3. กดปุ่ม ยืนยัน ในหน้าข้อตกลงและเงื่อนไข
 4. ป้อนข้อมูล
 5. กดยืนยันข้อมูล
 6. ยืนยันเบอร์มือถือด้วยรหัส OTP
 7. ลงทะเบียนเรียบร้อย
 8. รอแจ้งสิทธิอีก 3 วัน

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์

ให้ท่านทำการเข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยกดที่นี้ https://www.xn--42caj4e6bk1f5b1j.com/

 • เข้าเว็บไซต์ คนละครึ่ง
www.คนละครึ่ง.com
เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

ขั้นตอนที่ 2 กดลงทะเบียน

ให้ท่านเลือนหาปุ่มสีเหลืองเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3

 • กดที่ปุ่มสีเหลือง ลงทะเบียนรับสิทธิ
 • กดที่ปุ่มสีแดง สำหรับประชาชน
กดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่ 3
กดลงทะเบียนคนละครึ่ง สำหรับประชาชน ปุ่มสีแดง

ขั้นตอนที่ 3 ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ให้หน้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ให้ท่านทำเครื่องหมายถูก “” ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น

ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่ง
ข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการคนละครึ่ง

ขั้นตอนที่ 4 ป้อนข้อมูล

ให้ท่านป้อนข้อมูลในช่อง * ให้ถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

 • เลือกคำนำหน้า
 • ป้อนชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)
 • ป้อนชื่อกลาง (ถ้ามี)
 • ป้อนนามสกุลภาษาไทย
 • ป้อนหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • ป้อนรหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลัก (2 ตัวแรกเป็นภาษาอังกฤษ)
 • เลือก ปี / เดือน / วัน เกิดของท่าน

ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์

ในส่วนนี้ให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและใช้งานแอปเป๋าตัง

 • ป้อนเบอร์โทรมือถือ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาชีพ

ให้ท่านป้อนอาชีพปัจจุบันของท่าน โดยทุกช่องจำเป็นต้องเลือก

 • เลือก อาชีพ/ การทำงานหลัก
 • เลือกลักษณะงานมีนายจ้างหรือไม่
 • เลือกประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลัก
 • เลือกรูปแบบค่าตอบแทนของรายได้หลัก
 • เลือกรายได้จากรายได้หลักต่อเดือน
 • เลือกมีอาชีพเสริมหรือไม่

เมื่อป้อนข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ครบหมดแล้วให้กดปุ่ม ลงทะเบียน

ป้อนข้อมูลของท่านในช่อง * ให้เรียบร้อย
ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันข้อมูล

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ดีๆ ตรวจสอบ 2-3 รอบว่าท่านได้ป้อนข้อมูลถูกต้องหรือไม่

 • ตรวจสอบข้อมูล
 • หากถูกต้องให้กดปุ่ม ยืนยัน
 • หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท่านกดปุ่ม แก้ไขข้อมูล
ยืนยันการลงทะเบียน
ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียนคนละครึ่ง

ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันรหัส otp

ระบบจะส่งรหัส otp มาให้ยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราป้อนในขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่ง (ส่วนที่ 2)

 • ตรวจสอบ SMS
 • นำรหัส otp มายืนยันในแอปเป๋าตัง
 • กดปุ่ม ยืนยัน OTP

*ท่านจะมีเวลา 10 นาทีในการป้อนรับรหัส otp

ยืนยันเบอร์โทรด้วยรหัส otp
ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือด้วยรหัส otp

ตัวอย่าง sms ที่ถูกส่งมาจากโครงการคนละครึ่ง HALFHALF OTP=981914 [รหัสอ้า้งอิง : …] เพื่อลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

รหัส otp ที่ถูกส่งมาจากเว็บคนละครึ่ง
sms แจ้งรหัส otp โครงการคนละครึ่งเฟส3

ขั้นตอนที่ 7 ลงทะเบียนเรียบร้อย

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีหน้าจอ “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป ทั้งนี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS/แอปฯ เป๋าตัง ภายใน 3 วัน

ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เรียบร้อย
ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

 

ขอให้ท่านรอผลการสมัครโครงการคนละครึ่งผ่าน SMS ในอีก 3 วันนะครับ

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.5.0

วิธีอัปเดตและติดตั้งแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.5.0

ขั้นตอนและวิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ 11.5.0 มีการอัปเดตสถานะการแจ้งเตือนในไลน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการสแกนเพื่อจ่ายให้ดีขึ้น