ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 รับเงิน 1200 บาท

อัปเดต :

ครม อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ให้วงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังได้คนละ 1200 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 จะเปิดระบบให้กับประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่ 10 ก.พ. 65 และจะเริ่มใช้สิทธิได้ 17 ก.พ. – 30 เม.ย. 65

โครงการคนละครึ่งรอบใหม่ หรือคนละครึ่งเฟส 4 ลงทะเบียนได้วันไหน

เตียมแผนรองรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 ให้เร็วขึ้น

คนละครึ่งรอบใหม่ได้เงิน 1200 บาท ใช้จ่ายได้ 3 เดือน
คนละครึ่งรอบใหม่ได้ 1200 บาท

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนใหม่สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

  1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
  2. กดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ เลือก สำหรับประชาชน
  3. อ่าน และตกลงยินยอมตามข้อตกลงการสมัครคนละครึ่งเฟส 4 กดปุ่ม ยืนยัน
  4. ป้อนข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
  5. กดยืนยันข้อมูล
  6. ยืนยันรหัส otp ตาม sms ที่ระบบส่งให้
  7. ระบบยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อย
  8. รอระบบแจ้งสิทธิผ่าน sms ภายใน 3 วันทำการ

1 เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565ได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในเวลา 6.00 น. – 23.00 น. โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาขอสรุปได้ดังนี้ครับ

เว็บไซต์โครงการคนละครึ่ง www.คนละครึ่ง.com
website คนละครึ่งเฟส 4

2 กดปุ่มลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4

เมื่อท่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่จะมีเมนูสีเหลือง ลงทะเบียนรับสิทธิ

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 รับเงินใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่งวันละ 150 บาท
สมัครคนละครึ่งเฟส 4 ได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

จะมีเมนูย่อยให้สมัครคนละครึ่งรอบใหม่อยู่ 2 เมนูให้กดสมัคร

  1. สำหรับประชาชน
  2. สำหรับร้านค้า
ลงทะเบียนคนละครึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปให้กดปุ่มสีแดง คนละครึ่งรอบใหม่สำหรับประชาชน
เลือกลงทะเบียนคนละครึ่งสำหรับประชาชน

3 อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและยอมรับการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4

แนะนำให้ท่านอ่านหนักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 รวมถึงกรณีการซื้อ-ขายอาหารและ/หรือ เครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform)

อ่านข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4
อ่านรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4
ยืนยันว่าได้อ่านเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ คนละครึ่งเฟส 4
ยอมรับเงื่อนไขคนละครึ่งเฟส 4

4 กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ท่านต้องกรอกข้อมูล 3 ส่วนให้ครบถ้วนและถูกต้อง ผู้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงระบุ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชน

ส่วนที่ 2 เบอร์โทรศัพท์

แนะนำให้ป้อนเบอร์โทรศัพท์ตรงกับแอปเป๋าตัง และ ต้องสามารถรับรหัส otp เพื่อยืนยันสิทธิได้

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการประกอบอาชีพ

ท่านจำเป็นต้องป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่องเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงโครงการคนละครึ่งรอบใหม่ครับ

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่ม ลงทะเบียน

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 รับสิทธิใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง
กรอกข้อมูลการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4

5 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน

ให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูลว่าที่ท่านกรอกมาทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล หากข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องให้กดปุ่ม ยืนยัน

ยืนยันข้อมูลลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ คนละครึ่งระยะที่ 4
ยืนยันข้อมูลลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4

6 ยืนยัน otp จากข้อความที่ระบบส่งให้

ระบบโครงการคนละครึ่งจะส่ง sms หรือ ข้อความไปยังเบอร์โทรที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และให้นำรหัส otp ใน sms มากรอกในเว็บไซต์ ภายใน 10 นาที

ยืนยันรหัส otp เพื่อรับสิทธิคนละครึ่งเฟส 4
กรอกรหัส otp เพื่อยืนยันรับสิทธิคนละครึ่งรอบใหม่

ตัวอย่าง sms แจ้งรหัส otp มาให้ท่าน

ผู้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 จะได้รับข้อความจากผู้ส่ง HALFHALF ส่งข้อความมาว่า OTP=981914 [รหัสอ้างอิง : ] เพื่อลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

ข้อความ sms ส่งรหัส otp มาให้เพื่อนำไปกรอกในเว็บไซต์
sms แจ้งรหัส otp ในโครงการคนละครึ่งรอบใหม่

7 ระบบแจ้งได้รับข้อมูลการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 เรียบร้อย

ท่านจะได้รับข้อความแจ้งในเว็บไซต์ว่า ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป ทั้งนี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS / แอปฯ เป๋าตังภายใน 3 วัน

ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน
ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เรียบร้อยแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง