เพิ่มเงินเราชนะ 2000 บาท เงินเข้าวันไหน? พ.ค.-มิ.ย.2564

5 พ.ค. 2564 การประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยต่อโครงการเราชนะออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พร้อมกับเพิ่มเงินเราชนะ 2000 บาทให้ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อับเดตล่าสุดเงินเราชนะจะเข้าวันไหน? เช็คเลย

ปรับเพิ่มเงินเราชนะ 2,000 บาท

อนุมัติเพิ่มเงินโครงการเราชนะ 2000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมอยู่แล้ว แบ่งจ่ายเป็นอาทิตย์ละ 1,000 บาท โดยจ่ายตามกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์เดิมจำนวนกว่า 32.9 ล้านราย ดังนี้

 1. กลุ่มใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง
 2. กลุ่มใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน
 3. กลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 เพิ่มเงินเข้าบัตรคนจนอีกเดือนละ 200 บาท

👍 เพิ่มเงินเข้าโครงการคนละครึ่งอีก 3,000 บาท

👍 วิธีแก้ไขเมื่อบัตรคนจนชำรุด/ สูญหาย

ครม อนุมัติเพิ่มเงินเราชนะ 2000 บาท ให้กับ 32.9 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์
ให้เพิ่มเงินเราชนะ 2000 บาทอีกกว่า 32.9 ล้านคน แบ่งจ่ายอาทิตย์ละ 1 พันบาท

1. กลุ่มผู้ได้สิทธิเราชนะเป๋าตัง

ท่านสามารถกดใช้สิทธิ์ในแอปเป๋าตัง (ป้ายเมนูเราชนะสีฟ้า) ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะเมื่อตรวจสอบสถานะจะขึ้น ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

ข้อความระบบแจ้งว่า “ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิเราชนะตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)

กลุ่มเป๋าตังจะได้เงินเราชนะวันไหน?

 • รอ ความชัดเจนในวันที่ 11 พ.ค.

ตารางรับเงินเราชนะกลุ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

 • วันที่ 18 ก.พ. 64 ได้รับ 2,000 บาท
 • วันที่ 25 ก.พ. 64 ได้รับ 1,000 บาท
 • วันที่ 4 มี.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
 • วันที่ 11 มี.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
 • วันที่ 18 มี.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
 • วันที่ 25 มี.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
 • วันที่ 20 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
 • วันที่ 27 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
โครงการเราชนะเพิ่มเงิน 2000 บาทให้กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์เดิมอยู่แล้ว
ครม ปรับเพิ่มเงินเราชนะ 2000 บาทให้กับผู้ที่เคยได้สิทธิ์เราชนะเดิมอยู่แล้ว

2.กลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะจะสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรประชาชนกับร้านค้าที่ร่วมรายการเช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ เป็นต้น

กลุ่มได้รับสิทธิ์เราชนะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน จะขึ้นสถานะโครงการว่า ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ”

ข้อความในระบบแจ้งว่า “เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 19 มี.ค. 9 เม.ย. 2564 เวลา 6.00น. เป็นต้นไป (สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64)

หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายตามรอบวันละทะเบียนของตัวเอง

กลุ่มใช้จ่ายเราชนะผ่านบัตรประชาชนจะได้เงินวันไหน?

 • รอ ความชัดเจนในวันที่ 11 พ.ค.

ตารางรับเงินโครงการเราชนะสำหรับผู้ไช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

แบ่งออกเป็น 4 รอบดังนี้

 1. รอบที่ 1 ผู้ที่ลงทะเบียน 15 – 21 ก.พ. 64
 2. รอบที่ 2 ผู้ลงทะเบียน 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 64
 3. รอบที่ 3 ผู้ลงทะเบียน 8 – 26 มี.ค. 64
 4. รอบที่ 4 ผู้ลงทะเบียน 27 มี.ค. – 9 เม.ย. 64

รอบที่ 1 ลงทะเบียนวันที่ 15 – 21 ก.พ. 64

 • วันที่ 5 มี.ค. 64 รับเงิน 4,000 บาท
 • วันที่ 12 มี.ค. 64 รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 19 มี.ค. 64 รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 26 มี.ค. 64 รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 21 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
 • วันที่ 28 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท

รอบที่ 2 ลงทะเบียนวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 64

 • วันที่ 19 มี.ค. 64 รับเงิน 6,000 บาท
 • วันที่ 26 มี.ค. 64 รับเงิน 1,000 บาท
 • วันที่ 21 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
 • วันที่ 28 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท

รอบที่ 3 ลงทะเบียนวันที่ 8 – 26 มี.ค. 64

 • วันที่ 9 เม.ย. 64 รับเงิน 7,000 บาท
 • วันที่ 21 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
 • วันที่ 28 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท

รอบที่ 4 ลงทะเบียนวันที่ 27 มี.ค. – 9 เม.ย. 64

 • วันที่ 30 เม.ย. 64 รับเงิน 7,000 บาท
 • วันที่ 21 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
 • วันที่ 28 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท

กลุ่มทบทวนสิทธิ์โครงการเราชนะ

วันที่ 6 มี.ค. – 13 พ.ค. 64 สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ และรอประกาศผลในวันที่ 21 พ.ค. 64 หากผ่านท่านจะได้รับวงเงินใช้จ่ายในวันที่ 22 พ.ค. จำนวน 7,000 บาท

ผู้รับสิทธิ์เราชนะใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ได้รับสิทธิอีก 2000 บาท
ผู้ใช้สิทธิ์เราชนะผ่านบัตรประชาชน ได้รับสิทธิ์อีก 2000 บาท

3. กลุ่มใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คนที่ได้รับสถานะ ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “เราชนะ” โดยสามารถกดตรวจสอบสถานะโครงการเราชนะได้ในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ระบบจะแจ้งข้อความว่า “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้วงเงินสิทธิเราชนะผ่านบัีตรสวัสดิการเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)

เราชนะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินจะเข้าวันไหน?

 • รอ ความชัดเจนในวันที่ 11 พ.ค.

ตารางรับเงินเราชนะกลุ่มใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • วันที่ 5 ก.พ. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
 • วันที่ 12 ก.พ. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
 • วันที่ 19 ก.พ. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
 • วันที่ 26 ก.พ. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
 • วันที่ 5 มี.ค. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
 • วันที่ 12 มี.ค. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
 • วันที่ 19 มี.ค. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
 • วันที่ 26 มี.ค. 64 ได้รับ 675 หรือ 700 บาท
 • วันที่ 21 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
 • วันที่ 28 พ.ค. 64 ได้รับ 1,000 บาท
โครงการเราชนะได้รับเงินเพิ่มอีก 2000 บาทโดยจะให้ในเดือนหน้า
พร้อมจ่ายเงินเราชนะอีก 2000 บาทให้กลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสดิการแห่งรัฐ
ไทม์ไลน์โครงการเราชนะกลุ่มไม่มีมือถือ หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน
ตารางแสดงเวลาหรือไทม์ไลน์โครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโพน

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com