เราชนะกลุ่มไม่มีมือถือที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ครั้งแรก 8,000บาท

อัปเดต :

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการเราชนะของกลุ่มผู้ยื่นทบทวนสิทธิเราชนะกลุ่มไม่มีมือถือ ดังมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารอ้างอิง

สถานะเราชนะกลุ่มทบทวนสิทธิ์ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ
ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการเราชนะ สถานะเราชนะกลุ่มไม่มีมือถือ

โครงการเราชนะกลุ่มไม่มีมือถือได้ครั้งแรก 8000 บาท

เริ่มใช้จ่ายในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. – 30 มิ.ย. 64

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือโทร 02 111 1122

เราชนะกลุ่มไม่มีมือถือรับครั้งแรก 8000 บาท
ข่า่วจากกระทรวงการคลังกลุ่มเราชนะรับครั้งแรก 8000 บาท

วิธีตรวจสอบยอดเงินโครงการเราชนะล่าสุด

  1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  2. กดที่ป้าย ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ
  3. ป้อนเลขบัตรประชาชน ชื่อ วันเดือนปีเกิด กดปุ่มตรวจสอบสิทธิ
  4. ระบบจะแจ้งตารางวงเงินสิทธิในโครงการเราชนะให้ทราบ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บเราชนะ

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือในแอปเป๋าตังเพื่อตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะ

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์

เมื่อเข้าหน้าแรกแล้วจะมีเมนูให้ท่านเลือกอยู่ 3 ปุ่ม หากท่านต้องการตรวจสอบสิทธิเราชนะท่านสามารถกดที่ปุ่มสีน้ำเงินเข้ม “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

กดตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะรอบ 2 วงเงิน 9000 บาท
กดตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะที่ปุ่ม ตรวตสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนข้อมูลของท่าน

ให้ท่านป้อนข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน

ตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะรอบ 2 วงเงิน 9000 บาท
ป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิเราชนะ 2

ขั้นตอนที่ 4 ดูข้อมูลตารางโอนเงินเราชนะ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เราชนะ (กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน) จะมีตารางขึ้นแบบในรูป สถานะได้รับแล้ว คือ วงเงินโอนเข้าบัตรประชาชน และสถานะ – ขีด คือรอยอดเงินเข้า

เราชนะรอบกลุ่มทบทวนสิทธิ์เงินเข้าวันไหน?

เราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟสที่ยื่นทบทวนสิทธิจะได้รับวงเงินครั้งแรก 8000 บาท
เราชนะยื่นทบทวนสิทธิกลุ่มไม่มีมือถือจะได้รับวงเงินครั้งแรกผ่านบัตรประชาชนจำนวน 8000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร 02 – 111 1122

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง