วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เยียวยาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมโอน 2,000บาท จ่ายก่อน 26 พ.ย. 64

คืบหน้าเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เด็กเตรียมอนุบาลจากมติ ครม. อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น 18,540 แห่ง ให้คนละ 2,000 บาทรวมผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเด็ก 660,318 คน

จ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันไหน?

ตามมติ ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ 7 ต.ค. แจ้งว่าจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเด็กให้ผู้ปกครองได้ 1 – 15 ตุลาคม 64 และมีการปรับเวลาเป็น โอนก่อน 25 พ.ย. 64 ล่าสุดมีความคืบหน้าจากองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นแจ้งว่า จะจ่ายให้เสร็จก่อน 26 พ.ย. 64

*ความจริงคือเริ่มโอนเงินเยียวยาเด็กอนุบาล/เตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,00 บาทในวันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นมาครับ

โอนเงินเยียวยาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองคนละ 2000บาท
ทยอยโอนเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาท

คุณสมบัติเด็กเล็กที่จะได้รับเงิน 2,000บาท

 1. เป็นเด็กเล็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
 2. มีรายชื่อในระบบ LEC ก่อน 2 ก.ค. 64 (อัปเดต 5 ต.ค. 64)
 3. มีอายุ 2 – 5 ปี
 4. มีสัญชาติไทย
 5. ได้รับครั้งเดียว 2,000บาท
 6. รับโดยเป็นเงินสด / โอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นมีโรงเรียนอะไรบ้าง

กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจะขอยกตัวอย่างโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้

เป็นเด็กเล็ก / นักเรียน ที่มีชื่ออยู่ในระบบ LEC

จะต้องมีรายชื่ออยู่ในระบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ก่อน 2 ก.ค. 64 (อัปเดตใหม่ 5 ต.ค. 64)

ข้อสังเกตุ

*ค่าอาหาร, ค่านม , ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

วิธีรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาทจาก อปท.

ท่านจะได้รับเงิน 2000 บาทตามที่ท่านได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยเหลือเด็กเล็กคนละ 2000 บาทครับ

 1. รับเป็นเงินสดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. รับโอนผ่านบัญชีธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการรับเงินเยียวยาเด็กอนุบาล / เตรียมอนุบาล ศูนย์ฯ เด็กเล็ก

 1. สูติบัตรเด็กเล็ก
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง / พร้อมสำเนา
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารที่ 3 และ 4 ต้องลงลายมือชื่อพร้อมเขียนข้อความว่า สำเนาถูกต้อง

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาท
เอกสารประสงค์รับเงินเยียวยาเด็ก เล็ก 2000 บาท

สอบถามเรื่องเงินเยียวยาเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลได้จากที่ไหนบ้าง

เมื่อท่านมีปัญหาหรือจะติดต่อสอบถามความคืบหน้าแนะนำให้ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ครูผู้ที่ดูแลเด็กเล็กอยู่จะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วกว่าครับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเงินเยียวยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2พันบาท

 1. ติดต่อได้ที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. องค์กรปกครอง (อบต. เขต เทศบาล)
 3. กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร 02 241 9000
แผนงานการจา่ยเงินเยียวยาให้ผู้ปกครองของเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเด็ก 2000 บาท

อ้างอิง สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท