ข่าวประชาสัมพ้นธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแฟนเพจเฟสบุ๊คแจ้งข่าวสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เยียวยาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมโอน 2,000บาท จ่ายก่อน 26 พ.ย. 64

คืบหน้าเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เด็กเตรียมอนุบาลจากมติ ครม. อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น 18,540 แห่ง ให้คนละ 2,000 บาทรวมผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเด็ก 660,318 คน

จ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันไหน?

ตามมติ ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ 7 ต.ค. แจ้งว่าจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเด็กให้ผู้ปกครองได้ 1 – 15 ตุลาคม 64 และมีการปรับเวลาเป็น โอนก่อน 25 พ.ย. 64 ล่าสุดมีความคืบหน้าจากองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นแจ้งว่า จะจ่ายให้เสร็จก่อน 26 พ.ย. 64

 • 19 พ.ย. : ขยายเวลาจ่ายครบก่อน 26 พ.ย. 64
 • 12 พ.ย. : ขยายเวลาจ่ายให้จบก่อน 25 พ.ย. 64
 • 7 ต.ค. : ครม. แจ้งว่าจะจ่ายให้ครบ 1 – 15 พ.ย.

*ความจริงคือเริ่มโอนเงินเยียวยาเด็กอนุบาล/เตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,00 บาทในวันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นมาครับ

โอนเงินเยียวยาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองคนละ 2000บาท
ทยอยโอนเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาท

คุณสมบัติเด็กเล็กที่จะได้รับเงิน 2,000บาท

 1. เป็นเด็กเล็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
 2. มีรายชื่อในระบบ LEC ก่อน 2 ก.ค. 64 (อัปเดต 5 ต.ค. 64)
 3. มีอายุ 2 – 5 ปี
 4. มีสัญชาติไทย
 5. ได้รับครั้งเดียว 2,000บาท
 6. รับโดยเป็นเงินสด / โอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นมีโรงเรียนอะไรบ้าง

กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจะขอยกตัวอย่างโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้

 • โรงเรียนเทศบาล…
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาล…
 • โรงเรียนอนุบาลตำบล…
 • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด…
 • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล…
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. …
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล …
 • ฯลฯ

เป็นเด็กเล็ก / นักเรียน ที่มีชื่ออยู่ในระบบ LEC

จะต้องมีรายชื่ออยู่ในระบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ก่อน 2 ก.ค. 64 (อัปเดตใหม่ 5 ต.ค. 64)

ข้อสังเกตุ

 • หากลูกของท่านได้รับเงินค่าอาหาร * ในช่วงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหยุด ก็แสดงว่ามีรายชื่ออยู่ในระบบ LEC

*ค่าอาหาร, ค่านม , ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

วิธีรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาทจาก อปท.

ท่านจะได้รับเงิน 2000 บาทตามที่ท่านได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยเหลือเด็กเล็กคนละ 2000 บาทครับ

 1. รับเป็นเงินสดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. รับโอนผ่านบัญชีธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการรับเงินเยียวยาเด็กอนุบาล / เตรียมอนุบาล ศูนย์ฯ เด็กเล็ก

 1. สูติบัตรเด็กเล็ก
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง / พร้อมสำเนา
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารที่ 3 และ 4 ต้องลงลายมือชื่อพร้อมเขียนข้อความว่า สำเนาถูกต้อง

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาท
เอกสารประสงค์รับเงินเยียวยาเด็ก เล็ก 2000 บาท

สอบถามเรื่องเงินเยียวยาเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลได้จากที่ไหนบ้าง

เมื่อท่านมีปัญหาหรือจะติดต่อสอบถามความคืบหน้าแนะนำให้ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ครูผู้ที่ดูแลเด็กเล็กอยู่จะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วกว่าครับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเงินเยียวยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2พันบาท

 1. ติดต่อได้ที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. องค์กรปกครอง (อบต. เขต เทศบาล)
 3. กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร 02 241 9000
แผนงานการจา่ยเงินเยียวยาให้ผู้ปกครองของเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเด็ก 2000 บาท

อ้างอิง สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

LINE icon

ส่งไลน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เงินเยียวยาเด็กเล็กสังกัด อปท เตรียมอนุบาลเริ่มโอนเงินให้แล้ว

เช็กวันโอนเงินเด็กอนุบาล 2000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเงินวันไหน

พร้อมจ่ายเงินเด็กอนุบาล 2000 บาทให้ถึงมือผู้ปกครองก่อน 15 พ.ย. 64 สำหรับเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564