วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เยียวยาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมโอน 2,000บาท จ่ายก่อน 26 พ.ย. 64

คืบหน้าเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เด็กเตรียมอนุบาลจากมติ ครม. อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น 18,540 แห่ง ให้คนละ 2,000 บาทรวมผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเด็ก 660,318 คน

จ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันไหน?

ตามมติ ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ 7 ต.ค. แจ้งว่าจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเด็กให้ผู้ปกครองได้ 1 – 15 ตุลาคม 64 และมีการปรับเวลาเป็น โอนก่อน 25 พ.ย. 64 ล่าสุดมีความคืบหน้าจากองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นแจ้งว่า จะจ่ายให้เสร็จก่อน 26 พ.ย. 64

*ความจริงคือเริ่มโอนเงินเยียวยาเด็กอนุบาล/เตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,00 บาทในวันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นมาครับ

โอนเงินเยียวยาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองคนละ 2000บาท
ทยอยโอนเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาท

คุณสมบัติเด็กเล็กที่จะได้รับเงิน 2,000บาท

 1. เป็นเด็กเล็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
 2. มีรายชื่อในระบบ LEC ก่อน 2 ก.ค. 64 (อัปเดต 5 ต.ค. 64)
 3. มีอายุ 2 – 5 ปี
 4. มีสัญชาติไทย
 5. ได้รับครั้งเดียว 2,000บาท
 6. รับโดยเป็นเงินสด / โอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นมีโรงเรียนอะไรบ้าง

กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจะขอยกตัวอย่างโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้

เป็นเด็กเล็ก / นักเรียน ที่มีชื่ออยู่ในระบบ LEC

จะต้องมีรายชื่ออยู่ในระบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ก่อน 2 ก.ค. 64 (อัปเดตใหม่ 5 ต.ค. 64)

ข้อสังเกตุ

*ค่าอาหาร, ค่านม , ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

วิธีรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาทจาก อปท.

ท่านจะได้รับเงิน 2000 บาทตามที่ท่านได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยเหลือเด็กเล็กคนละ 2000 บาทครับ

 1. รับเป็นเงินสดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. รับโอนผ่านบัญชีธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการรับเงินเยียวยาเด็กอนุบาล / เตรียมอนุบาล ศูนย์ฯ เด็กเล็ก

 1. สูติบัตรเด็กเล็ก
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง / พร้อมสำเนา
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารที่ 3 และ 4 ต้องลงลายมือชื่อพร้อมเขียนข้อความว่า สำเนาถูกต้อง

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาท
เอกสารประสงค์รับเงินเยียวยาเด็ก เล็ก 2000 บาท

สอบถามเรื่องเงินเยียวยาเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลได้จากที่ไหนบ้าง

เมื่อท่านมีปัญหาหรือจะติดต่อสอบถามความคืบหน้าแนะนำให้ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ครูผู้ที่ดูแลเด็กเล็กอยู่จะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วกว่าครับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเงินเยียวยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2พันบาท

 1. ติดต่อได้ที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. องค์กรปกครอง (อบต. เขต เทศบาล)
 3. กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร 02 241 9000
แผนงานการจา่ยเงินเยียวยาให้ผู้ปกครองของเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเด็ก 2000 บาท

อ้างอิง สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 ของกองทุนผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

เพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 รวมแล้วรับเงินพิเศษรายละ 700 – 1,250 บาท

เงินพิเศษผู้สูงอายุ รับเพิ่มอีกเดือนละ 100 – 250 บาท นาน 6 เดือน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

ขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี.ค. – เม.ย. 65

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป