สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เยียวยาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมโอน 2,000บาท จ่ายก่อน 26 พ.ย. 64

แชร์

ส่งไลน์

คืบหน้าเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เด็กเตรียมอนุบาลจากมติ ครม. อนุมัติงบประมาณจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น 18,540 แห่ง ให้คนละ 2,000 บาทรวมผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเด็ก 660,318 คน

จ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันไหน?

ตามมติ ครม. อนุมัติเมื่อวันที่ 7 ต.ค. แจ้งว่าจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเด็กให้ผู้ปกครองได้ 1 – 15 ตุลาคม 64 และมีการปรับเวลาเป็น โอนก่อน 25 พ.ย. 64 ล่าสุดมีความคืบหน้าจากองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่นแจ้งว่า จะจ่ายให้เสร็จก่อน 26 พ.ย. 64

*ความจริงคือเริ่มโอนเงินเยียวยาเด็กอนุบาล/เตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,00 บาทในวันที่ 3 พ.ย. เป็นต้นมาครับ

โอนเงินเยียวยาเด็กเล็กให้ผู้ปกครองคนละ 2000บาท
ทยอยโอนเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาท

คุณสมบัติเด็กเล็กที่จะได้รับเงิน 2,000บาท

 1. เป็นเด็กเล็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
 2. มีรายชื่อในระบบ LEC ก่อน 2 ก.ค. 64 (อัปเดต 5 ต.ค. 64)
 3. มีอายุ 2 – 5 ปี
 4. มีสัญชาติไทย
 5. ได้รับครั้งเดียว 2,000บาท
 6. รับโดยเป็นเงินสด / โอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นมีโรงเรียนอะไรบ้าง

กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจะขอยกตัวอย่างโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้

เป็นเด็กเล็ก / นักเรียน ที่มีชื่ออยู่ในระบบ LEC

จะต้องมีรายชื่ออยู่ในระบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ก่อน 2 ก.ค. 64 (อัปเดตใหม่ 5 ต.ค. 64)

ข้อสังเกตุ

*ค่าอาหาร, ค่านม , ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

วิธีรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาทจาก อปท.

ท่านจะได้รับเงิน 2000 บาทตามที่ท่านได้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยเหลือเด็กเล็กคนละ 2000 บาทครับ

 1. รับเป็นเงินสดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. รับโอนผ่านบัญชีธนาคาร

เอกสารที่ใช้ในการรับเงินเยียวยาเด็กอนุบาล / เตรียมอนุบาล ศูนย์ฯ เด็กเล็ก

 1. สูติบัตรเด็กเล็ก
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง / พร้อมสำเนา
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร

เอกสารที่ 3 และ 4 ต้องลงลายมือชื่อพร้อมเขียนข้อความว่า สำเนาถูกต้อง

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2000 บาท
เอกสารประสงค์รับเงินเยียวยาเด็ก เล็ก 2000 บาท

สอบถามเรื่องเงินเยียวยาเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลได้จากที่ไหนบ้าง

เมื่อท่านมีปัญหาหรือจะติดต่อสอบถามความคืบหน้าแนะนำให้ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ครูผู้ที่ดูแลเด็กเล็กอยู่จะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วกว่าครับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเงินเยียวยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2พันบาท

 1. ติดต่อได้ที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 2. องค์กรปกครอง (อบต. เขต เทศบาล)
 3. กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร 02 241 9000
แผนงานการจา่ยเงินเยียวยาให้ผู้ปกครองของเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการจ่ายเงินเยียวยาเด็ก 2000 บาท

อ้างอิง สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ฺ สินเชื่อเพื่อคุณ ให้ลูกค้าเก่า มีรายได้ประจำกู้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ปล่อยให้ลูกค้าเก่าประเภทลูกค้าอาชีพรายได้ประจำ หรือ พนักงานประจำมีเงินเดือนกู้เงินได้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash แอพเงินกู้ถูกกฏหมาย ให้รายละไม่เกิน 60,000 บาท

สินเชื่อแรบบิทแคช สมัครสินเชื่อ rabbit cash กู้เงิน 3,000 – 100,000

คุณสมบัติผู้สมัครแอพเงินกู้แรบบิทแคช สินเชื่อแรบบิทแคชสินเชื่อเงินด่วนสมัครผ่านแอพเงินกู้ rabbit cash วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนนาน