วิธีพักหนี้ ธกส พักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ทำผ่านไลน์

อัปเดต :

แนะนำวิธีพักหนี้ ธกส 2 เดือน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนับจากงวดชำระเดิม ท่านสามารถทำรายการพักชำระหนี้ได้ผ่านบริการแอปไลน์ LINE ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 64

วิธีพักหนี้ ธกส ทำการพักหนี้ผ่านไลน์ LINE แบบละเอียด

 1. กดเมนูมาตรการช่วยเหลือฯ
 2. กด ลงทะเบียน พักหนี้ ธกส
 3. แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ ธกส
 4. ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
 5. เลือกประเภทลูกค้า
 6. ป้อนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
 7. ตรวจสอบและยื่นยันข้อมูล
 8. ลงทะเบียนเรียบร้อย

ขั้นตอนขอพักชำระหนี้ ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 กดเลือกเมนูช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบฯ

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีไลน์แนะนำให้เพิ่มเพื่อน @baacfamily เพื่อทำรายการ

กดพักชำระหนี้ ธนาคาร ธกส ที่ปุ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
กดพักชำระหนี้ที่ป้ายมาตรการ่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 กดลงทะเบียน

ในส่วนของการลงทะเบียนให้ท่านกดที่ป้าย พักชำระหนี้ โควิด – 19 โดยท่านจะได้รับการพักชำระเงินกู้ทั้งต้นและดอกเบี้ย นับถัดจากงวดปัจจุบัน เป็นเวลา 2 เดือน

กดลงทะเบียนพักชำระหนี้กับธนาคาร ธกส
กดพักชำระหนี้ที่ปุ่ม ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ ธกส

จะมีหน้าจอขึ้นแจ้งว่า แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ช่องทางติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการพักหนี้ ธกส

 1. โทร 02 – 555 – 0555
 2. เว็บไซต์ www.baac.or.th
 3. ธนาคาร ธ.ก.ส กว่า 1,265 สาขา
 4. ไลน์ @baacfamily
 5. facebook : ธกส BAAC Thailand
แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

ขั้นตอนที่ 4 ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

แนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับการพักหนี้ ธ.ก.ส.

อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กดยอมรับ
กดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 5 เลือกประเภทลูกค้า

ให้ท่านทำการเลือกประเภทของลูกค้า เช่น ท่านเป็นเกษตรกร ก็ให้เลือกลูกค้ารายคน เป็นต้น

เลือกประเภทลูกค้า เช่น ลูกค้ารายคน หรือ นิติบุคคล เป็นต้น
เลือกประเภทลูกค้า เช่น ลูกค้ารายคน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 6 ป้อนข้อมูลลูกค้า

หน้าข้อมูลลูกค้ารายคนให้ท่านป้อนข้อมูลส่วนตัวของท่าน ()

แล้วกดปุ่ม ถัดไป

กรอกข้อมูลเพื่อขอพักชำระหนี้กับธนาคาร ธกส
กรอกข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันข้อมูล

เมื่อท่านป้อนข้อมูลการขอพักหนี้ ธกส ในขั้นตอนที่ 6 แล้วจะเข้าสู้หน้ายืนยันข้อมูล แนะนำให้ท่านตรวจสอบชื่อ สกุล และเบอร์โทรให้เรียบร้อย

ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมยืนยันข้อมูล
ยืนยันข้อมูลเพื่อขอพักชำระหนี้ ธกส

ในขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลท่านจำเป็นต้องป้อนรหัสความปลอดภัยเป็นตัวเลข 4 หลัก (ตามรูปด้านล่าง)

เลขรหัสความปลอดภัย ตัวเลข 6 หลัก 6397
ตัวอย่างรหัสความปลอดภัย 6397

ขั้นตอนที่ 8 การลงทะเบียนเรียบร้อย

หากทุกอย่างเรียบร้อยระบบจะแจ้งข้อมูลว่า ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการติดต่อกลับภายหลัง

ลงทะเบียนพักหนี้ ธกส เรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนพักชำระหนี้กับธนาคาร ธกส เรียบร้อย
มาตรการเร่งด่วน พร้อมช่วยเหลือพักชำระหนี้ ธกส
ธนาคาร ธกส ออกมาตรการช่วยเหลือพักหนี้ชำระหนี้ ธกส 2 เดือน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง