สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

วิธีพักหนี้ ธกส พักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ทำผ่านไลน์

แชร์

ส่งไลน์

แนะนำวิธีพักหนี้ ธกส 2 เดือน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนับจากงวดชำระเดิม ท่านสามารถทำรายการพักชำระหนี้ได้ผ่านบริการแอปไลน์ LINE ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 64

วิธีพักหนี้ ธกส ทำการพักหนี้ผ่านไลน์ LINE แบบละเอียด

 1. กดเมนูมาตรการช่วยเหลือฯ
 2. กด ลงทะเบียน พักหนี้ ธกส
 3. แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ ธกส
 4. ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
 5. เลือกประเภทลูกค้า
 6. ป้อนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
 7. ตรวจสอบและยื่นยันข้อมูล
 8. ลงทะเบียนเรียบร้อย

ขั้นตอนขอพักชำระหนี้ ออนไลน์

ขั้นตอนที่ 1 กดเลือกเมนูช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบฯ

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีไลน์แนะนำให้เพิ่มเพื่อน @baacfamily เพื่อทำรายการ

กดพักชำระหนี้ ธนาคาร ธกส ที่ปุ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
กดพักชำระหนี้ที่ป้ายมาตรการ่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 กดลงทะเบียน

ในส่วนของการลงทะเบียนให้ท่านกดที่ป้าย พักชำระหนี้ โควิด – 19 โดยท่านจะได้รับการพักชำระเงินกู้ทั้งต้นและดอกเบี้ย นับถัดจากงวดปัจจุบัน เป็นเวลา 2 เดือน

กดลงทะเบียนพักชำระหนี้กับธนาคาร ธกส
กดพักชำระหนี้ที่ปุ่ม ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้ ธกส

จะมีหน้าจอขึ้นแจ้งว่า แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ช่องทางติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการพักหนี้ ธกส

 1. โทร 02 – 555 – 0555
 2. เว็บไซต์ www.baac.or.th
 3. ธนาคาร ธ.ก.ส กว่า 1,265 สาขา
 4. ไลน์ @baacfamily
 5. facebook : ธกส BAAC Thailand
แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
แจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย

ขั้นตอนที่ 4 ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

แนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับการพักหนี้ ธ.ก.ส.

อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กดยอมรับ
กดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 5 เลือกประเภทลูกค้า

ให้ท่านทำการเลือกประเภทของลูกค้า เช่น ท่านเป็นเกษตรกร ก็ให้เลือกลูกค้ารายคน เป็นต้น

เลือกประเภทลูกค้า เช่น ลูกค้ารายคน หรือ นิติบุคคล เป็นต้น
เลือกประเภทลูกค้า เช่น ลูกค้ารายคน เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 6 ป้อนข้อมูลลูกค้า

หน้าข้อมูลลูกค้ารายคนให้ท่านป้อนข้อมูลส่วนตัวของท่าน ()

แล้วกดปุ่ม ถัดไป

กรอกข้อมูลเพื่อขอพักชำระหนี้กับธนาคาร ธกส
กรอกข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันข้อมูล

เมื่อท่านป้อนข้อมูลการขอพักหนี้ ธกส ในขั้นตอนที่ 6 แล้วจะเข้าสู้หน้ายืนยันข้อมูล แนะนำให้ท่านตรวจสอบชื่อ สกุล และเบอร์โทรให้เรียบร้อย

ตรวจสอบรายละเอียดพร้อมยืนยันข้อมูล
ยืนยันข้อมูลเพื่อขอพักชำระหนี้ ธกส

ในขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลท่านจำเป็นต้องป้อนรหัสความปลอดภัยเป็นตัวเลข 4 หลัก (ตามรูปด้านล่าง)

เลขรหัสความปลอดภัย ตัวเลข 6 หลัก 6397
ตัวอย่างรหัสความปลอดภัย 6397

ขั้นตอนที่ 8 การลงทะเบียนเรียบร้อย

หากทุกอย่างเรียบร้อยระบบจะแจ้งข้อมูลว่า ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดรอการติดต่อกลับภายหลัง

ลงทะเบียนพักหนี้ ธกส เรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนพักชำระหนี้กับธนาคาร ธกส เรียบร้อย
มาตรการเร่งด่วน พร้อมช่วยเหลือพักชำระหนี้ ธกส
ธนาคาร ธกส ออกมาตรการช่วยเหลือพักหนี้ชำระหนี้ ธกส 2 เดือน

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว