17 ก.ย. โอนเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ แน่นอน

โอนเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ 17 ก.ย.นี้

ประกาศ 17 โอนเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการเข้าแน่
ประกาศ 17 นี้เงินเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพเข้าแน่

ประชาสัมพันธ์

กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

โอนให้แน่ วันที่ 17 กันยายน 2563 ผ่านระบบ e-Payment

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

โดย นครินทร์ กลิ่นซ้อน

👍 ข่าวใหม่ เลื่อนโอนเงินเร็วขึ้นเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ

👍 ข่าวเก่า กรมบัญชีกลางคาดโอนเงินให้ภายในกันยายนนี้

👍 ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี 64

โอนเร็วขึ้น จาก 22 เป็น 17 ก.ย.

ก่อนหน้านี้ได้มีปัญหาการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบาง

 • กลุ่มเด็ก อายุ 0 – 6 ปี “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” จ่าย 10 ก.ย. รับ 600 บาท/เดือน จะมีปัญหาในส่วนของเงินตกเบิกซึ่งมีไม่เพียงพอทำให้เดือนนี้มีบางส่วนที่ไม่ได้รับเงินย้อนหลัง ต้องเลื่อนออกไปจ่ายในเดือนถัดไป ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ต่ำกว่า 3 เดือน (หรืออนุมัติเมื่อกรกฏาคม,สิงหาคม,กันยายน)
 • กลุ่มผู้พิการ “เบี้ยความพิการ“เลื่อนจ่าย จากวันที่ 10 ก.ย. เป็น 17 ก.ย. รับ 800 บาท/เดือน (ตุลาเป็นต้นไปรับ เพิ่ม ” เบี้ยความพิการ” เป็น 1,000 บาท/เดือน)
 • กลุ่มผู้สูงอายุ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” เลื่อนจ่าย จากวันที่ 10 ก.ย. เป็น 17 ก.ย.
  -อายุ 60-69ปี รับ 600 บาท/เดือน
  -อายุ 70-79ปี รับ 700 บาท/เดือน
  -อายุ 80-89ปี รับ 800 บาท/เดือน
  -อายุ มากกว่า 90 ปี รับ 1,000 บาท/เดือน

*สำหรับบางพื้นที่รับเงินสด(คงมีอยู่แต่ส่วนน้อยเพราะส่วนใหญ่ อบต./เขต/เทศบาล จ่ายให้ก่อน 10 ก.ย. แล้ว) จะได้รับประมาณ 18 กันยายนเป็นต้นไป

 

ขอบคุณแหล่งข่าว
cr. เพจนครินทร์ กลิ่นซ้อน

LINE icon

ส่งไลน์