17 ก.ย. โอนเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ แน่นอน

โอนเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ 17 ก.ย.นี้

ประกาศ 17 โอนเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการเข้าแน่
ประกาศ 17 นี้เงินเบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพเข้าแน่

ประชาสัมพันธ์

กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

โอนให้แน่ วันที่ 17 กันยายน 2563 ผ่านระบบ e-Payment

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

โดย นครินทร์ กลิ่นซ้อน

👍 ข่าวใหม่ เลื่อนโอนเงินเร็วขึ้นเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ

👍 ข่าวเก่า กรมบัญชีกลางคาดโอนเงินให้ภายในกันยายนนี้

👍 ลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี 64

โอนเร็วขึ้น จาก 22 เป็น 17 ก.ย.

ก่อนหน้านี้ได้มีปัญหาการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบาง

 • กลุ่มเด็ก อายุ 0 – 6 ปี “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” จ่าย 10 ก.ย. รับ 600 บาท/เดือน จะมีปัญหาในส่วนของเงินตกเบิกซึ่งมีไม่เพียงพอทำให้เดือนนี้มีบางส่วนที่ไม่ได้รับเงินย้อนหลัง ต้องเลื่อนออกไปจ่ายในเดือนถัดไป ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ต่ำกว่า 3 เดือน (หรืออนุมัติเมื่อกรกฏาคม,สิงหาคม,กันยายน)
 • กลุ่มผู้พิการ “เบี้ยความพิการ“เลื่อนจ่าย จากวันที่ 10 ก.ย. เป็น 17 ก.ย. รับ 800 บาท/เดือน (ตุลาเป็นต้นไปรับ เพิ่ม ” เบี้ยความพิการ” เป็น 1,000 บาท/เดือน)
 • กลุ่มผู้สูงอายุ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” เลื่อนจ่าย จากวันที่ 10 ก.ย. เป็น 17 ก.ย.
  -อายุ 60-69ปี รับ 600 บาท/เดือน
  -อายุ 70-79ปี รับ 700 บาท/เดือน
  -อายุ 80-89ปี รับ 800 บาท/เดือน
  -อายุ มากกว่า 90 ปี รับ 1,000 บาท/เดือน

*สำหรับบางพื้นที่รับเงินสด(คงมีอยู่แต่ส่วนน้อยเพราะส่วนใหญ่ อบต./เขต/เทศบาล จ่ายให้ก่อน 10 ก.ย. แล้ว) จะได้รับประมาณ 18 กันยายนเป็นต้นไป

 

ขอบคุณแหล่งข่าว
cr. เพจนครินทร์ กลิ่นซ้อน

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เงินเยียวยานักเรียนอนุบาลคนละ 2000 บาท

เยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับคนละ 2,000 บาท สังกัด อปท.

ครม. พร้อมอนุมัติเงินเยียวยาเด็กอนุบาล เตรียมอนุบาล รับเงินเยียวยาคนละ 2,000 บาท เริ่มจ่ายประมาณปลายเดือนตุลาคม หรือช้าสุดต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.