เราไม่ทิ้งกัน 2 สถานะนี้ 1.8 ล้านคนยกยอดไปโอนอาทิตย์หน้า

อัปเดต :

เราไม่ทิ้งกันตอนนี้คลังเร่ง่ายเงินเยียวยาจ่ายเงินใฟ้ผู้มีสิทธิโดยสามารถสรุปขา่วได้ดังนี้

เราไม่ทิ้งกัน ยืนยันข่าวไทยรัฐ
ยืนยันข่าวไทยรัฐ

👍 เห็นชอบจ่ายเยียวยาให้เด็ก

👍 7สิทธิพิเศษผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

โดยมี 2 สถานะนี้อาจะเกิดความล่าช้าได้

  1. สถานะสีเหลือง
    อยู่ระหว่างการตวจสอบวิธี / ข้อมูลการรับเงิน ที่ท่า่นแก้ไข
  2. สถานะสีฟ้า
    อยู่ระว่างตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มา

สามารถตรวจสอบสถานะตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในเวลา 6:00 – 24:00น. (ทุกวัน)

รอบโอนเงิน #เราไม่ทิ้งกัน

คลังยืนยันอนุมัติแล้วเสร็จทัน 8 พฤษภาคม พร้อมกับทยอยโอนเงินให้ครบเสร็จสิ้นไม่เกินกลางเดือนแน่นอน

รอบโอนของธนาคาร (โดยประมาณ)

สำหรับเดือนที่ 2 และ 3 จะได้รับเงินตรงกับวันที่ ที่ได้รับในเดือนแรก เช่น เดือนแรกได้วันที่ 9 เมษายน เดือนต่อมา และเดือนสุดท้ายจะได้รับวันที่ 9 เช่นกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง